Prirodzené zvyšovanie vnútornej čistoty a harmónie...

V LIPOVANOCH SA UKONČILI PRÁCE NA PRÍJAZDOVEJ KOMUNIKÁCII...

18.03.2016 13:51

 

Milí priatelia,

v súvislosti s umožnením prístupu k pozemkom na ktorých sa budú realizovať jednotlivé etapy vytvárania objektov Lesnej materskej škôlky a ostatných, dnešným dňom konštatujeme, že nespevnená príjazdová komunikácia je hotová. Pokračovať sa bude aj naďalej odvodňovaním, drenážovaním, zhotovením inžinierskych sietí a pod...

Včerajším dňom ukončili geodeti prípravu vrstevnicového plánu po zameraní polohopisu a výškopisu pozemkov, ako východiskových údajov pre vytvorenie modelu terénu v mierke 1:100, ktorý bude následne slúžiť ako podklad pre vymodelovanie architektonického tvaru objektov v auguste 2016 s hlavným autorom akad. arch. Oldřichom Hozmanom. 

© Andrea Ďurošová

© Marian Svinčiak

 

 

 

 

 

Kontakt

Nové Energie Života, n.o.

alohawai@alohawai.sk

Sídlo (Seat):
Lipovany 125
985 31 Lipovany
Slovakia

+421 917 568 734

Vyhľadávanie

Zaslať (send) newsletter

© 2014 Všetky práva vyhradené Alohawai, n.o.

Vytvorené službou Webnode