Prirodzené zvyšovanie vnútornej čistoty a harmónie...

V MARCI 2017 PRIVÍTAME NA PREDNÁŠKE V LUČENCI Prof. Ing. PETRA STANĚKA, CSc...

19.12.2016 13:28

 

V marci roku 2017 privítame v Lučenci na prednáške vzácneho hosťa prof. Ing. Petra Staněka, CSc, dlhoročného vedeckého pracovníka z Ekonomického ústavu Slovenskej Akadémie Vied. Prednáška by sa mala týkať tém v súvislosti so súčasnými hrozbami a tendenciami ekonomickej globalizácie vo svete, nové vízie a východiská v architektúre súvislostí a celistvosti z momentálnej situácie s potrebou nového vzdelávania od najmenších, ktoré bude viesť ľudské bytosti k harmonizácii, ohľaduplnosti voči životnému prostrediu, Prírode a Planéte Zem...  

Presný termín prednášky bude zverejnený na našej webovej stránke v dostatočnom časovom predstihu a aj cestou vyvesených plagátov na verejne prístupných miestach a knižniciach.

 

© Andrea Ďurošová

© Marian Svinčiak


 

 

Kontakt

Nové Energie Života, n.o.

alohawai@alohawai.sk

Sídlo (Seat):
Lipovany 125
985 31 Lipovany
Slovakia

+421 917 568 734

Vyhľadávanie

Zaslať (send) newsletter

© 2014 Všetky práva vyhradené Alohawai, n.o.

Vytvorené službou Webnode