Prirodzené zvyšovanie vnútornej čistoty a harmónie...

VYDANIE SLOVENSKÉHO PREKLADU KNIHY DVE TRETINY - DEJINY NAŠEJ GALAXIE ... EXKLUZÍVNE PRE SLOVENSKÝ A ČESKÝ TRH ...

01.11.2018 11:11

 

Mgr. Peter Bauer - autor prekladu knihy DVE TRETINY - Dejiny Našej Galaxie do slovenčiny :
 
 
Kniha “Dve Tretiny: Dejiny našej galaxie” ponúka svojrázny pohľad na dejiny našej galaxie a spôsob jej osídlenia. Je to dômyselne prepracovaný text, v ktorom pomocou mýtov a alegórie autori odkrývajú prostredníctvom rozprávania príbehov hrdinov dejiny, ktoré sa odohrali v minulosti nielen na Planéte Zem a Planéte Mars, ale aj na iných planétach našej Slnečnej sústavy (Maldek, Venuša, Mesiac planéty Zem), ale aj v iných kútoch našej a ďalších galaxií...
 
To, že mi táto kniha prišla do cesty vnímam ako zásadný míľnik v mojom živote. Pomohla mi dostať sa k určitým frekvenciám a kódom očistných energií a pomohla mi v karmickej očiste. S mnohými informáciami, ktoré sa v nej ukrývajú som sa v živote stretol a aj sa nimi zaoberal, či už sa týkali matematiky, fyziky, hudby, filozofie, Vesmíru alebo Zdrojovej energie. Mnohé z miest, ktoré sú v knihe opísané som mal možnosť osobne navštíviť (Avebury, Glastonbury, Stonehenge, Teotihuacán, Tikal), takže viem o čom hovorím a píšem. Kniha mi tak povediac, pomohla poskladať kúsok chýbajúcej skladačky mozaiky. Ďakujem, že mi bolo dopriate preložiť túto knihu do slovenčiny, za spolupráce s priateľmi a kolegami z anglického originálu TWO - THIRDS : A HISTORY OF OUR GALAXY, autorov David P. Myers a David S. Percy s exkluzivitou pre slovenský a český trh. 
 
 
Jeden z autorov p. Percy predkladá podrobnú analýzu rozostavenia niektorých pamiatok na Planéte Zem s rozostavením určitých formácií nachádzajúcich sa na Planéte Mars a informácie, ktoré do týchto stavieb zakódovali mimozemské entity. Podrobne je rozpracovaná aj tematika viacerých obrazcov v obilí, ktoré sa začali objavovať začiatkom 90-tych rokov, najmä v rôznych oblastiach Veľkej Británie.
 
V knihe sú obsiahnuté rôzne frekvencie očistných energií a informácie týkajúce sa mnohých ľudských bytostí, ktoré sú v súčasnosti inkarnované na Planéte Zem a sú potrebné pre ich karmickú očistu. Informácie a detaily sú ukryté v kľúčoch a odhalia sa čitateľovi podľa toho, na akej úrovni pochopenia, Vedomia, frekvenčného vyladenia, sa momentálne v súčasnosti nachádza. Pri opakovanom čítaní poskytuje text odlišné súvzťažnosti, odkrýva stále iné vrstvy. Samozrejme čím vyšší nadhľad v súčasnosti, tým vyššie možnosti pochopenia chýb z minulosti. Kniha bola napísaná v roku 1993 a dnes je vývoj už niekde inde...
 
Kniha okrem iného jasne poukazuje na opakované invazívne zásahy zo strany plejádskeho impéria do vývoja na Planéte Zem v dávnej minulosti, v rôznych detailoch, miestami doslova deštruktívneho charakteru. Dej knihy dáva vyspelému čitateľovi pohľad na určité disharmonické manipulácie s formáciou genetickej matrice typu Adam Kadmon projektu ľudskej bytosti - človeka 2. typu - dvojvláknovej pravotočivej šróbovnice DNA, rôznymi mimozemskými entitami (... tzv. "genetickými inžiniermi z iných entít vo Vesmíre") v dávnej minulosti aj na Planéte Mars... 
 
Opäť teda ide o ďalšie dôkazy a informácie, ktoré poskytli ľudské bytosti odčítaním z vlastných energetických obalov (tiel) a súvisiacich karmických informácií z uložených morfických polí a pamäťových jednotiek. Tieto dôkazy opäť doplňujú a spresňujú jednoznačne informácie o tom, že dnešný človek žijúci na Planéte Zem svojim pôvodom nebol stvorený na Zemi výlučne na základe metamorfózy v Prírode, tak, ako to tvrdí napríklad Darwinova evolučná teória druhov, ale že bol stvorený vyšším Vedomím, resp. bytosťami s vyšším Vedomím - TVORCAMI, STVORITEĽMI, čo žiaľ v rámci pôsobenia negatívnych vplyvov vývoja bolo v dávnej minulosti mnoho krát aj zneužité neetickými manipuláciami...  
 
Z deja knihy je zrejmé, že sa minulosť niekoľkokrát opakuje, viaceré civilizácie zanikli kvôli katastrofám alebo neschopnosti harmonickej spolupráce a aj súčasná civilizácia sa len s ťažkosťami snaží z chýb minulosti poučiť. Neustále prebieha boj o moc a nadvládu nad Planétou Zem kvôli jej výnimočnému postaveniu a medzi jej obyvateľmi sa stále nájde väčšina tých, ktorí jednoducho robia to, čo sa im povie, veria v to, v čo sa im povie, aby verili. U moci tak ostávajú tí, ktorí urobia čokoľvek. Len málo z nás sa naozaj snaží ponoriť do podstaty veci, očistiť sa z minulosti, vyjsť mimo zaužívaných hraníc, odhaliť pravdu a posunúť sa smerom k vyššej vnútornej čistote a harmonickej spolupráci bez parazitovania na Prírode a na iných bytostiach, vrátane Planéty Zem. 
 
Napriek tomu, že bola kniha vydaná v roku 1993 a od jej vydania ubehlo už 25 rokov, témy v nej uvedené vnímam stále ako aktuálne a odporúčam ju každému, kto má záujem sa zamyslieť nad tým, odkiaľ sme prišli, kto sme a kam smerujeme, aká je naša úloha TU a TERAZ, či už ako jednotlivcov alebo civilizácie ako celku.
 
Kniha bude vydaná v januári 2019 a je možné si ju predplatiť a objednať už teraz. Práva pre jej vydanie v slovenskom preklade máme zakúpené s exkluzivitou pre slovenský a český trh. Formát knihy je A4, počet strán 520. Cena knihy je =39,90 EUR. Platbu vo výške =39,90 EUR s variabilným symbolom 797573 môžete realizovať na náš účet - IBAN : SK77 0900 0000 00051 2652 0397, do textu poznámky treba uviesť meno a priezvisko objednávateľa, do špecifického symbolu počet kusov. 
 
Pre kontakt je vhodné napísať aj objednávku emailom na adresu : alohawai@alohawai.sk, alebo si ju je možné objednať emailom priamo na dobierku. Poštovné bude účtované podľa váhy balíka a platného sadzobníka. 
 
 
Predný obal knihy :
 
 
 
Zadný obal knihy :
 
 
 
 
Ďakujem Mr. David S. Percy za súčinnosť, spoluprácu a pomoc pri príprave prekladu tejto knihy ...
 
 
Ďakujem mojim priateľom Andrei, Filipkovi, Marianovi, Romanovi za sústavnú podporu a spoluprácu pri náročnej práci a príprave prekladu tejto knihy ...
 
 
 

© Peter Bauer

© Andrea Svinčiak

© Marian Svinčiak

www.noveenergiezivota.sk, november 2018

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Nové Energie Života, n.o.

alohawai@alohawai.sk

Sídlo (Seat):
Lipovany 125
985 31 Lipovany
Slovakia

+421 917 568 734

Vyhľadávanie

Zaslať (send) newsletter

© 2014 Všetky práva vyhradené Alohawai, n.o.

Vytvorené službou Webnode