Prirodzené zvyšovanie vnútornej čistoty a harmónie...

VYHLÁSENIE VÝBEROVÉHO KONANIA NA DODÁVATEĽA REALIZAČNEJ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE PRE NÁVRH ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉHO RIEŠENIA OBJEKTOVEJ SKLADBY 4 OBJEKTOV V LOKALITE LESNEJ MATERSKEJ ŠKÔLKY A VZDELÁVACIEHO CENTRA V LIPOVANOCH...

24.10.2016 07:08

 

Dnešným dňom vyhlasujeme výberové konanie na dodávateľa projektovej dokumentácie pre komplexné návrhy architektonicko-stavebného riešenia objektovej skladby 4 objektov v lokalite Lesnej materskej škôlky a Vzdelávacieho centra v Lipovanoch. Projektová dokumentácia a návrhy majú zahŕňať pevnú cenu za vypracovanie projektovej dokumentácie (...až po vykonávacie, realizačné projekty) rekonštrukcie 2 existujúcich objektov spojené s čiastočnými novostavbami týchto objektov a novostavby 2 úplne nových objektov.  

Všetky údaje a informácie potrebné k vypracovaniu pevnej cenovej ponuky za realizačnú projektovú dokumentáciu vrátane vybavenia všetkých potrebných povolení a rozhodnutí budú poskytnuté záujemcom na osobnej obhliadke priamo v teréne, kde budú vysvetlené požiadavky obstarávateľa na charakter projektu s dôrazom na vlastnú tvorivú činnosť architekta, projektanta a súčasne budú odovzdané aj písomné podklady v elektronickej forme. Alternatívou je vypracovanie projektu pre stavebné povolenie (v mierke 1:50, 1:100), vrátane vybavenia všetkých potrebných povolení pre realizáciu stavieb.

Záujemci o výberové konanie sa môžu prihlásiť telefonicky (0917 568 734) alebo prostredníctvom emailu (alohawai@alohawai.sk). Podrobné informácie, písomné podklady - polohopisné a výškopisné zameranie objektov a územia vypracované geodetom a požiadavky zo strany obstarávateľa im budú odovzdané osobne a aj na základe obhliadky miesta a lokality, kde budú jednotlivé objekty situované.

 

 

Súťažné projekčné návrhy architektonicko-stavebného riešenia s uvedením pevnej ceny za vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie je potrebné predložiť najneskôr do 31.10.2016.

Súťažné projekčné návrhy architektonicko-stavebného riešenia s uvedením pevnej ceny za vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie budú následne vyhodnotené do 7.11.2016.

 

 

 

 

Kontakt

Nové Energie Života, n.o.

alohawai@alohawai.sk

Sídlo (Seat):
Lipovany 125
985 31 Lipovany
Slovakia

+421 917 568 734

Vyhľadávanie

Zaslať (send) newsletter

© 2014 Všetky práva vyhradené Alohawai, n.o.

Vytvorené službou Webnode