Prirodzené zvyšovanie vnútornej čistoty a harmónie...

VYHODNOTENIE VÝBEROVÉHO KONANIA NA DODÁVATEĽA ŠTÚDIE KRAJINNO-ARCHITEKTONICKÉHO RIEŠENIA OKOLIA LESNEJ MATERSKEJ ŠKÔLKY A VZDELÁVACIEHO CENTRA V LIPOVANOCH...

05.11.2016 10:22

 

    Dnes bolo ukončené výberové konanie na dodávateľa štúdie krajinno-architektonického riešenia okolia Lesnej materskej škôlky "U lesnej víly" a Vzdelávacieho centra v Lipovanoch. Po podrobnom preštudovaní súťažných ponúk, ktoré boli obstarávateľovi doručené a dôslednom posúdení obsahovej a kvalitatívnej stránky a v neposlednom rade vyváženosti a komplexnosti ponuky vo vzťahu k Prírode a harmonickému spolupôsobeniu ľudskej bytosti s Prírodou smerujúce k tomu deti od najútlejšieho veku, sa víťazom výberového konania stáva subjekt :

 

Ing. Michala Poláková - ARDEN, Malohontská 1076/20, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 45 968 071,  arden.webnode.sk/

 
Súčasťou víťaznej ponuky, ktorú dodavateľský subjekt predložil do výberového konania za vyhotovenie štúdie je pevná cena =800,--EUR s DPH.
 
Víťazovi výberového konania gratulujeme.
 
V súvislosti s vyhodnotením predmetného výberového konania je určený termín na dodanie štúdie krajinno-architektonického riešenia okolia Lesnej materskej škôlky "U lesnej víly" a Vzdelávacieho centra v Lipovanoch najneskôr do 31. decembra 2016 osobným doručením v tlačenej a digitálnej forme obstarávateľovi. Dodávateľ bude priebežne viesť osobné rokovania a konzultácie s obstarávateľom v súvislosti s prípravou štúdie, aby spĺňala svojou kvalitou všetky obsahové prvky a predstavy obstarávateľa v harmónii vo vzťahu ľudskej bytosti k Prírode. Zmluvný vzťah medzi obstarávateľom a dodávateľským subjektom bude nakontrahovaný v písomnej forme najneskôr do 30.11.2016.
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt

Nové Energie Života, n.o.

alohawai@alohawai.sk

Sídlo (Seat):
Lipovany 125
985 31 Lipovany
Slovakia

+421 917 568 734

Vyhľadávanie

Zaslať (send) newsletter

© 2014 Všetky práva vyhradené Alohawai, n.o.

Vytvorené službou Webnode