Prirodzené zvyšovanie vnútornej čistoty a harmónie...

VZDELÁVACO - TVORIVÁ DIELŇA - ZHOTOVOVANIE HLINENÝCH OMIETOK NA DETSKOM DOMČEKU POKRAČUJE V SOBOTU 8.9.2018 ...

29.08.2018 08:09

 

Počas troch letných mesiacov sme v Lesnom klube pre deti a rodičov v Lipovanoch pripravili pre rodiny, deti a rodičov, či starých rodičov niekoľko voľno - časových aktivít v súvislosti s prácou a tvorivosťou v oblasti prírodných materiálov a súčasne v oblasti rekreácie, turistiky, zábavy. Okrem dní plných radosti a pozitívnych zážitkov sa podarilo v letnom období pod vedením lektora Romana Kupca zhotoviť deťom a rodičom na lúke pri lese "Hobití domček pre deti" z prírodných materiálov na báze hliny, štrkopiesku, slamy, kameňa a dreva, teda na princípoch staviteľstva inšpirovaného Prírodou.

 

Tieto výsledky priniesli aj mnoho nových inšpirácií, informácií a zážitkov, pozorovaní, ako sa v Prírode dejú rôzne hmotné aj energetické procesy, do ktorých jednak človek nezasahuje, resp. do ktorých vstupuje ako harmonická súčasť Prírody, kde je ľudská bytosť pre Prírodu prínosom a nie parazitom. Veľmi pekné tvorivé diela deti s rodičmi dokázali vlastnými rukami vytvoriť napríklad aj modelovaním z hliny, či v náučnej oblasti na týchto stretnutiach poznávaním a pozorovaním života rôznych stromov, či drevín, zbieraním liečivých bylín, pod vedením iných pedagogických lektorov. 

 

 

Hobití domček - príprava na dokončenie "zelenej" strechy ...

 

Pri tvorbe sa používa kombinácia prírodných materiálov, kameň, hlina, štrkopiesok, slama, drevo ( ... nie je potrebné používať betón, oceľ, ani žiadne chemické látky ...) 

 

 

V súčasnosti je "Hobití domček" v štádiu, kedy sa dokončuje postupne už aj "zelená strecha" a v najbližšej budúcnosti - sobotu 8.9.2018 sa budú zhotovovať v rámci vzdelávaco - tvorivej dielne na domčeku hlinené omietky s ukážkami kompletného procesu od výroby hmoty až po samotnú realizáciu. Okrem iných aktivít sa budeme venovať v rámci tvorivých dielní aj práci s ovčou vlnou, mimoriadne priaznivo vplývajúcim materiálom na ľudské bytosti, konkrétne česaniu ovčej vlny a jej využitiu pri rôznych múdrych a zdraviu prospešných Prírodných produktoch (...klbká z vlny, ručne vyrábané bábiky...).

 

Staviteľstvo inšpirované Prírodou na Planéte Zem vníma čoraz viac ľudských bytostí ako zásadný princíp, ako sa naučiť pravdivo a múdro spolupracovať s Prírodou. Nielen brať, ale aj dávať, vracať jej späť to, čo Prírode a Planéte Zem patrí. Tento smer sa stáva moderným prvkom doby, ktorá má svoje miesto v Novom priaznivom vývoji, pokiaľ ju nenapadne energetická infekcia temnej strany sily (... napr. developérskych či iných výlučne ziskuchtivých aktivít). Vôbec tu nejde o nejaké úlety spôsobilé len pre chudobných domorodcov žijúcich na okraji civilizácie, ako sa mnohokrát snažia výsmešne niektoré entity staviteľstvo inšpirované Prírodou bagatelizovať... 

 

Najnovšie vedecké výskumy v oblasti stavebných materiálov a nových technológií, vplyvu stavieb na zdravie a život človeka jednoznačne preukazujú, že práve stavebné prírodné materiály a ich kombinácie na báze ako napr. hlina, slama, kameň, drevo majú pri hodnotení rôznych kritérií (...vlhkosť, vzdušnosť, vyžarovanie do priestoru, hygiena, tepelná izolácia...) jasne priaznivejší vplyv ako zabudované materiály stavieb na ľudské zdravie než napríklad betón, oceľ, či iné umelé, silikátové a chemicky vyrábané materiály. Nielen informácie prijaté z duchovných komunikácií s priaznivými sférami duchovného pozadia sveta za hmotou ale aj empirické výskumy priamo v hmote to potvrdzujú. Aj v tomto smere sa však máme stále veľa čo učiť a spresňovať, či vylepšovať.

 

 

Tvorivé dielničky a práca s hlinou ... ani trojročný drobec nemá problém "pracovať" ...

 

 

... aj trochu lukostreľby, zábavy a športu ...

 

 

 

 

 

 

Niektoré ukážky z Ovocného sadu v Lipovanoch (vysadeného v roku 2016, 2017) a okolitej Prírody, o ktoré sa starajú a čistia rodičia s deťmi, kde prebiehajú aj náučné pozorovania Prírody s deťmi ... 

 

Gaštan jedlý (Castanea sativa), teplomilná drevina vysadená rodičmi s deťmi, vek 15 mesiacov. Za obdobie posledných troch týždňov urobil veľkú radosť, keď narástol vo výške o 45 cm ... 

 

... vzhľadom k čistej prírode a rôznym druhom divej zveri žijúcej v tejto lokalite, je potrebné aspoň v mladom veku chrániť stromy ochranným pletivom ( ... aj keď z energetického hľadiska to nepovažujeme za optimálne ... )

 

 

Najčerstvejší výhonok novej Čerešne srdcovky (Cerasus avium 'Sunburst') vysadená rodičmi s deťmi v roku 2017 ...

 

... jej vek 15 mesiacov, za posledné 3 mesiace vyrástla do výšky o 1,5 metra

 

 

Marhuľa obyčajná (Prunus Armeniaca), vek 19 mesiacov ...

 

 

Vzácna stará odroda Moruše čiernej (Morus nigra), ľudovo nazývanej "drevená jahoda" darí sa jej aj spolu s čakankou :-) ... vek 17 mesiacov 

 

 

Deti od malička získavajú poznanie, že Príroda má v sebe dary pre samoliečenie ľudských bytostí ... napr. Echinacea je Prírodné antibiotikum, ktoré posilňuje mimoriadne imunitu a lymfatický systém (...extrakt z listov rastliny)...

 

... čakanka obyčajná ... milujú ju včely a je skvelá na liečenie pečene a tráviaceho traktu (...káva z jej koreňov) ...

 

 

Ďakujeme všetkým dospelákom a deťom, ktorí počas leta prišli a pozitívne strávili čas v rámci oddychu a získali mnoho nových informácií a inšpirácií..

 

S TVORIVÝMI DIELŇAMI SÚ PRIPRAVENÉ AJ ĎALŠIE MOŽNOSTI ŠPORTOVÝCH HIER V PRÍRODE NA LÚKE, LUKOSTREĽBY, VYCHÁDZKY DO LESA, NA CEROVÚ VRCHOVINU, LIPOVIANSKU ROZHĽADŇU A INÉ ...
 

TERMÍN KONANIA : 8.9.2018 (SOBOTA)

ÚČASTNÍCKY POPLATOK :  9,-- EUR PRE DOSPELÝCH, DETI ZDARMA. V CENE JE ZAHRNUTÉ AJ OBČERSTVENIE A OBED.

TRVANIE TVORIVEJ DIELNE A PROGRAMU OD 09,00 HOD. DO 18,00 HOD.

 
Pre účasť je potrebné sa prihlásiť vopred emailom - na adrese alohawai@alohawai.sk do 6.9.2018, inak nebude zabezpečené občerstvenie ani obed a zostanete hladní :-) ...
 
 
VŠETCI STE VÍTANÍ !
 


 

© Andrea Svinčiak

© Marian Svinčiak

© Roman Kupec

www.noveenergiezivota.sk, august 2018


 

 

 

Kontakt

Nové Energie Života, n.o.

alohawai@alohawai.sk

Sídlo (Seat):
Lipovany 125
985 31 Lipovany
Slovakia

+421 917 568 734

Vyhľadávanie

Zaslať (send) newsletter

© 2014 Všetky práva vyhradené Alohawai, n.o.

Vytvorené službou Webnode