Prirodzené zvyšovanie vnútornej čistoty a harmónie...

ZÁSADNÝ VÝZNAM KVALITY KOMUNIKÁCIE ĽUDSKÝCH BYTOSTÍ PRE EVOLÚCIU...

08.12.2016 19:58

 

V poslednom období mimoriadne rezonuje celosvetový problém vzájomnej komunikácie medzi ľudskými bytosťami. Problém, ktorý je problémom od pradávnej existencie ľudských civilizácii na našej Planéte. Problém, ktorý je v spoločnosti väčším úskalím, než by sa na prvý pohľad zdalo, vytvárajúcim bariéry medzi jednotlivcami, v rodinách, medzi skupinkami, či väčšími záujmovými skupinami obyvateľstva, generujúc nakoniec mnohokrát prehnitú úroveň politických elít od čoho je už len krôčik k medzinárodným konfliktom a vojnám. 

Mnohokrát ide o cielenú a vedomú skazenosť a bezcharakternosť ľudských bytostí a prejavy rôznych foriem selektívnej hluchoty v kombinácii so selektívnou slepotou. Tendenčnosť, kedy niektorí jedinci v rámci komunikácie, resp. dialógu počujú iba to, čo chcú, vidia len to, čo sa im hodí a reagujú skriveným spôsobom, podľa sebeckých pohnútok. Chýba kultivovaný dialóg a zásada bezprostrednosti s osobným kontaktom z očí do očí, ktorá je daná napríklad aj samotným ústavným právom a integritou osobnosti platnými vo väčšine štátov na našej Planéte. Žiadna komunikácia nie je svojou kvalitou schopná nahradiť osobnú komunikáciu medzi ľudskými bytosťami, ktorá zahŕňa celistvý energetický prejav ľudskej bytosti. 

Bez slušného a kultivovaného dialógu, ktorého hlavným princípom je etika, mravnosť a pravdivosť, teda smerovanie k pravdivosti, dobru a svetlu v evolúcii vedomia sa nie je možné o svetelnej evolúcii civilizácie ani baviť. O tejto neschopnosti, či neochote ľudských bytostí slušne a poctivo komunikovať som sa presvedčila neraz vo svojom živote aj ja. Ľudia mnohokrát ani nevedia, čím sú energeticky vedení pri komunikácii, že v podstate energie, ktoré sa uvolňujú z podvedomých karmických vrstiev ľudských bytostí neustále opakujú tie isté toxické programy a vzorce vedené sebectvom na vedomej úrovni. 

V tejto súvislosti mi bolo dopriate v poslednom období zhliadnuť film Arrival (...v slovenskom preklade ako Prvý kontakt). Tento film, ktorý v mesiaci november 2016 bol premietaný v kinách bol pre mňa určitým vyslobodením a súčasne aj do určitej miery satisfakciou. Jasný silný a veľmi energetizujúci význam a odkaz tohto filmu, ktorý krásnym spôsobom vykreslil súčasné dianie v hmotnom svete na našej Planéte a priniesol mimoriadne dôležité svetelné impulzy do hmotného sveta. Film poskytol odpovede na otázky neserióznej, klamlivej, nedostatočnej a nekorektnej komunikácie vedenej podvedomými vytesnenými jednostrannými predsudkami medzi ľuďmi, jednotlivcami, ale aj skupinami napríklad rôznych národov či náboženskými platformami na našej Planéte. I keď som v kine nebola už dávno, impulzom pre zhliadnutie tohto filmu bol email jednej bytosti zo zahraničia, ktorá mi tento film odporučila.

Po zhliadnutí filmu Arrival som vnímala veľmi silné energoinformačné impulzy, čoho vyústením bola aj duchovná komunikácia zásadného významu. Niektoré jej časti (duchovnej komunikácie) uvádzam v tomto článku, pretože veľmi silné vnímanie viedlo v konečnom dôsledku aj ku konkrétnym otázkam a odpovediam zo strany svetelných bytostí, inštitúcii a sfér nad hmotou. 

 

Na moje otázky a prosby o spojenie a duchovnú kounikáciu v súvislosti s veľmi silnými energoinformačnými impulzami a vnímaním v polovici mesiaca november 2016 som dostala jasnú telepatickú odpoveď a súčasne obrazne vnímanú odpoved' od svetelnej Sféry harmonického ticha :

"Ďakujem, že si ma oslovila. Je veľmi dôležité, že si vnímala impulzy od Tvojho známeho z Čiech a bola si na filme Arrival (Prvý kontakt) v kine a to aj napriek tomu, že si v kine už dávno nebola. Hlavným motívom a nositeľom idey tohto filmu je práve komunikácia, o ktorej v súčasnosti veľa rozmýšľaš. Projekt, ktorý pripravujete spolu s priateľmi v Lipovanoch je jedinečný ale veľmi náročný, umenie a veda byť rodičom predbieha svoju dobu. Súčasne však pozitívne provokuje k nesebeckému zamysleniu všetkých rodičov a ľudských bytostí. Všade okolo seba vidíš a každý deň sa o tom presviedčaš, aké je dôležité komunikovať medzi ľudmi osobne. Žiadne výhovorky nie sú v tomto prípade namieste. Isteže, veľké vzdialenosti medzi ľudskými bytosťami sa dajú v prípade vyššieho vyladenia na svetelné frekvencie prekonať u niektorých aj telepatiou, či mimozmyslovým vnímaním, resp. bežne prostredníctvom IT technológii (mobily, emaily a pod.). Nemôže vás však tento trend IT technológii a virtuálnej reality opantať a zotročiť na našej Planéte až do tej miery, že nebudeme schopní vnímať ľudské teplo srdca a duchovné jadro, vnútorné Duchovné Ja bytosti.  

(Poznámka: v tejto súvislosti bude ohľadom predpovede do budúcna, ako jednej z možných predpovedí vývoja na Planéte Zem do roku 2061 venovaný samostatný článok ešte v mesiaci december 2016) 

 

Bariérou komunikácie je aj Ego ľudskej bytosti, ktoré akonáhle cíti nejaké ohrozenie, začína útočiť. Je veľmi ťažké v komunikácii vychádzať zo srdca, z najhlbšej studnice humanity, pretože ľudstvo je zaťažené v kolektívnom nevedomí (podvedomí) nevedomými vzorcami, ktoré je ťažké spracovať ako karmické vrstvy, pretože nejde o karmické vrstvy ako energoinformačné otlačky len na úrovni jednotlivcov, ale na úrovni rodín, rodov, skupín obyvateľov, celkov až národov. V podstate tieto energoinformačné otlačky tvoria určité plazmy v rámci svetovej alebo celoplanetárnej karmy. Uvedené karmické vrstvy, ktoré majú charakter "ako spoločné", je možné spracovať jedine vzájomnou kultivovanou, etickou a mravnou komunikáciou, bez emócii a slušne. Dokonca ani hierarchický rozmer a rozdiel kvality vyladenia a čistoty vnútornej rovnováhy ľudských bytostí nie je dôvodom na aroganciu a povyšovanie sa či nadradenosť, práve naopak, prirodzená synchronicita a rezonančná harmónia frekvenčných úrovní a duchovných hladín vo Vesmíre a aj nad ním majú pôsobiť prirodzene, bez egoistických skreslení. Práve neschopnosť slušne komunikovať aj medzi národmi či národnosťami, absencia mravnosti a etiky v komunikácii sa stali zdrojom zotročovania a vojen, kde tieto vzorce sú útočiskom pre temné systémy, temné sily a temné energie pôsobiace nad hmotou.

 

Mohla si vo filme vidieť, že hoci v centre diania filmu Arrival (Prvý kontakt) sú Louise, Ian a Weber, v ostatných scénach možno vidieť správanie celej Planéty Zem. Každý z dvanástich svetových národov postupuje inak, ľudstvo má k sebe niekedy bližšie, ale inokedy sa môžu črtať iné názory. Pod tlakom verejnosti čelia lídri štátov otázkam, ako si so situáciou poradiť. Ked' sa obyvatelia necítia bezpečne, že vo vedľajšom susednom štáte "visí vo vzduchu" niečo mimozemské a TV noviny sú iba plné dohadov. Je naplno zobrazený ich možný postup v prípade hrozby (...napríklad vojaci dali do mimozemskej lode časovanú bombu zo strachu, pretože veľa pozerajú TV a urobia to svojvoľne...).

Správanie pozemšťanov vyvoláva občas hlbšie otázky ako u votrelcov v mimozemskej lodi, ktorým sa spočiatku nedá rozumieť. Akoby komunikácia neodolávala výzvam iba na trase odlišných druhov (mimozemské civilizácie), ale aj medzi národmi i jednotlivcami priamo tu na Zemi. Nedokážeme komunikovať ako ľudské bytosti ani na Planéte Zem, tak čo chceme v súvislosti s komunikáciou s mimozemskými civilizáciami? Vyhrotené situácie kladú do popredia najzákladnejšie otázky humanity, tradičné ľudské správanie prechádza náročnými skúškami. 

Rozdiel medzi výrazmi ako zbraň a dar je absolútna polarita, ktorá môže prerásť do nezmieriteľnej duality, je len tenká hranica medzi ich významom, pretože aj dar môže byť zbraňou, podľa toho, ako sa to vezme, aké energetické napojenie je za nimi. Takmer všetko správanie bytostí je o ovládacích programoch. Mimozemšťania v tomto filme nám ako ľudstvu priniesli dar, čo povedali Louis, lebo o 3000 rokov budú potrebovať pomoc od ľudí z planéty Zem a takisto priniesli dar vnímania času, ktorý nevedia pozemšťania vnímať inak ako lineárne a nevedia, čo sa stane v budúcnosti. Pozemšťania však nedokázali (okrem spomínanej Louis) tento dar rozpoznať a považovali ho tendenčne spočiatku za hrozbu. Každá udalosť, situácia a komunikácia má svoj širší význam ako inkarnácie, v ktorých sa máme posunúť ako bytosti vo vedomí a pokiaľ toto nepochopíme, ľudstvo nemá šancu sa posunúť ako celok ďalej. 

 

Tento film krásne ukazuje, že všade v našom Vesmíre, ale aj vo vyšších úrovniach nad ním, platí dokázaná frekvenčná rezonancia synchronicity vibrácii Carla Gustava Junga. Je veľmi dôležité poctivo a pravdivo komunikovať medzi ľudskými bytosťami, vyjasniť si na prvom mieste výklad pojmov, lebo pokiaľ to tak nie je, len ťažko si môžu porozumieť. Louise odmietla vo filme na začiatku rozlúštiť komunikáciu, ktorú jej ako zvukový záznam pustili na diktafóne. Plukovník jej dal najavo, že prichádza o veľkú šancu, ona aj napriek tomu trvala na svojom, že ich musí vidieť a je pre ňu dôležitý osobný kontakt s mimozemšťanmi a nakoniec pre ňu prišli ako pre odborníčku na komunikáciu (známa lingvistka, prednášajúca na univerzite ovládajúca viacero jazykov).

 

Hlbšia úroveň energii, ktoré sú ako svetelné impulzy za filmom spočíva v tom, že Louise prišla na to, čo je zmyslom návštevy mimozemšťanov. Čína sa rozhodla na nich zaútočiť a všetky ostatné štáty mali nasledovať Čínu. Bola nariadená evakuácia tábora, v ktorom sa výskum realizoval. Keď si to Louise uvedomila, vzala telefón veliteľa a rozhodla sa zatelefonovať na súkromné číslo čínskeho vodcu aj za cenu, že ju zastrelia a tým zachránila svet pred katastrofou. Jednoducho odvaha a obetavosť. Ovládala ako lingvistka aj čínštinu a čínskemu vodcovi povedala po čínsky posledné slová manželky čínskeho vodcu, ktoré síce neboli vyslovené, ale energeticky sa dalo jasne vnímať, že to bolo čosi nesmierne ľudské a osobné. Neposlúchla príkazy veliteľa, čiže vzoprela sa, prejavila odvahu, mala vlastné vnímanie, nenechala sa nikým šikanovať, jej vnímanie bolo iné ako mali ostatní a preto bola schopná zabrániť katastrofe.

Tak je to aj s ľudmi. Je veľmi tenká hranica medzi defenzívou a ofenzívou a uvedomenie si, kedy čo použiť. Musíš byť veľmi obozretná vo vzťahu s inými ľudmi, ktorí sa môžu javiť navonok citliví, ale vnútri sú pevní a naopak, navonok sa javia byť tvrdými, ale vnútro majú láskavé a jemné. Majte na pamäti, že Jungova teória synchronicity energii a duchovných hladín vedomia a nevedomia, svetla a tieňa, Ega a Duchovného Ja platí preukázateľne v rôznych frekvenčných úrovniach a duchovných energetických hladinách. Podobne aj Maxwellova teória (neskôr vedou skrivená) potvrdená systémom s dvadsiatimi rovnicami o dvadsiatich neznámych, v ktorých pojednáva o 27 hladinách duchovných energii je nepochybne preukázateľným bytím a vedomím.  

V tejto súvislosti si dovoľujem použiť citát najvýznamnejšieho hlbinného analytického psychológa Carla Gustava Junga : "Ked si uvedomíme a odkryjeme svoje tiene, potom umožníme priviesť a prijať svetlo, len tak sa môžeme dostať do rovnováhy."

Práve aktuálny film Arrival (Prvý kontakt) je jasným svetelným impulzom preneseným do hmoty, ktorý vás má vnútorne oslobodiť a otvoriť srdcia ľudskej civilizácii na celej Planéte Zem pre pravdivú komunikáciu a spoluprácu pri evolúcii..."

Ďakujem Ti svetelná Sféra harmonického ticha za spojenie, duchovné impulzy a komunikáciu.

 

© Andrea Ďurošová

 

 

V súvislosti s týmto článkom by som rada dodala, že podobné filmy s vysokou výpovednou a energetickou hodnotou, ktoré prenášajú taktiež svetelné impulzy priamo do hmoty, v ktorej žijeme ako napríklad Star Wars - sedem Epizód, Deň nezávislosti - obidva diely, Interstellar, Zem zajtrajška - obidva diely, Zimný príbeh, Pán prsteňov, Hobit - celá kolekcia, hovoria o odvahe, ktorá je potrebná pre záchranu človeka a ľudskej civilizácie na tejto Planéte, vedie ľudí k tomu, že pokiaľ sa nepostavíme jasne a jednoznačne ovládaniu a manipulácii, zlu a prejavom negatívnych síl v hmote, nemôžeme alibisticky čakať na "pomoc" od Síl Svetla, ktoré sú nad úrovňou hmoty, v ktorej sa vyvíjame. V žiadnom prípade nie je postačujúce teoreticky polemizovať o vysokej úrovni vibrácii a vyladenia ľudských bytostí a schopnosti rozoznávať svetlo od temnoty (priaznivých energii od nepriaznivých), pokiaľ priamo v hmote nie je ľudská bytosť schopná harmonickej rovnováhy medzi citmi, vôľou, intelektom (rozumom) a vedomím (intuíciou, srdcom) a teda nie je schopná postaviť sa na základe etického a mravného morálneho postoja na odpor proti páchanému zlu (inak povedané vôle prejavenej vo forme odvahy). Je nepochybne dôležitá aj v tomto smere rovnováha medzi vnímaním duchovných impulzov a vnímaním priamo konkrétnej situácie v hmote. Rovnováha vo vzťahu duchovnej a hmotnej časti ľudskej bytosti vyvíjajúcej sa v hmote 50 % - 50 %.

Každá jedna ľudská bytosť na našej Planéte ako neopakovateľná individualita s vlastným časom zrodenia (Zero time), pokiaľ na sebe pracuje a má záujem využiť svoju životnú iskru vo svojom srdci (duchovnom srdci), neustále zvyšovať svoje vibrácie a priaznivé bioenergie v hmote, je po určitom individuálnom čase prirodzenou cestou schopná duchovnej komunikácie s bytosťami Svetla, Karmy a Prírody nad hmotou, ich inštitúciami a sférami a má možnosť neobmedzeného svetelného vzostupu v hmote, v ktorej sa na Zemi vyvíjame. Nikto tu na Zemi nie je delegovaný nato, aby "obmedzoval alebo kontroloval" dogmaticky prostredníctvom štatistických ukazovateľov ostatných pokročilých jedincov a už vôbec nie nato, aby bol skrivene samozvanou a nikým nekontrolovanou neprekonateľnou pseudoautoritou (...niečo iné však znamená úprimné, čisté a najmä prajné odovzdanie skúseností zo strany bytosti hierarchicky vedúcej svetelný vývoj v hmote, informácii a impulzov v snahe pomôcť druhým, "aby ma moje deti a žiaci prekonali, resp. mali umožnené a vytvorené podmienky ma prekonať...").

Zásadnou podstatou svetelného vývoja bez vplyvov akejkoľvek mágie je práve schopnosť duchovného učiteľa dať a odovzdať nádej a umožniť svojim žiakom, aby ho prekonali úrovňou vedomia a nie snaha a nepriame vytvorenie obmedzení, dogiem a prekážok, aby ho nemohli prekonať (...je to možné prirovnať k stavu presne ako pri Stvoriteľských úrovniach pre našu hmotu, ktoré majú ich "deti" - ľudia 2.typu žijúcich na Planéte Zem svojou kvalitou prekonať neobmedzeným svetelným vzostupom, alebo obdobne pri Zdroji Nekonečného vedomia a svetla, ktoré je "rodičom" dohliadajúcim na prúd Nekonečného vedomia, do ktorého ale nezasahuje...). Na druhej strane žiak zásadne nesmie byť vedený sebeckými osobnými ambíciami, ale naopak, úprimne a pravdivo mať záujem zvyšovať úroveň svojho vedomia a priaznivých vibrácii a bioenergii v hmote, aby svojou kvalitou, vnútornou čistotou a harmóniou prispel odovzdaním "Svetla" v harmonickom vzťahu k celku (napríklad Planéte, Prírode a atď.). Existujú síce bytosti inkarnované na našej Planéte, ktoré môžu dať impulz k duchovnému prebudeniu vo vyšších úrovniach Svetla, treba však zásadne rozlišovať impulz a ovládanie prostredníctvom "nôt", ktoré niekto diktuje. Pochopiteľne, že pravidlá etiky a morálky v komunikácii musia byť vyvážené, pretože každá strana komunikácie má nielen práva ale aj povinnosti, má nielen slobodu ale súčasne aj zodpovednosť za to, čo v komunikácii vyprodukuje. Je to ako so zákonmi, ktoré pokiaľ idú proti ľudskosti, dôstojnosti, právu a spravodlivosti, tak šíria zlo a nemôžu byť energeticky priaznivými energiami podporované z hľadiska etiky a to ani v prípade, keď sú tieto zákony platné.

 

V rámci kvality vzájomnej komunikácie medzi ľudskými bytosťami je mimoriadne dôležité živiť v sebe nádej a nie zúfalstvo z toho, čo sa okolo nás vo svete deje. Na základe množstva správ, ktorými sme doslova zasypaní denne z médii rôznej kvality a pravdivosti, či polopravdivosti je ľahko možné podľahnúť depresiám a letargickým náladám. Nepodľahnúť vo svojom vnútri strachu a beznádeji i keď je nám niekedy v živote ťažko. Byť pozitívni aj v prípade kritiky nedostatkov. Práve strach a beznádej sú energeticky živnou pôdou pre otvorenie dverí temnote a prejaveniu sa temných systémov a temnej strany sily v hmote. Preto je neprípustné, aby sa v rámci svetelného vývoja na našej Planéte umelo vytvárali platformy "vyššej kvality bytostí vedúcich svetelný vývoj", zaváňajúce "nadľuďmi" a umelo sa dištancujúce od spoločnosti bežných ľudí, pretože práve v tom je, resp. by mala byť ich veľkosť, priaznivosť a svetelnosť, že odovzdávajú svetlo a pomoc druhým ľudským bytostiam (aj tým, ktoré sú duchovne neprebudené, resp. na nižších frekvenčných úrovniach vibrácii), ktoré sú ochotné nechať si pomôcť. Prirodzená frekvenčná rezonancia vibrácii v rámci synchronicity v energetických a duchovných hladinách v Nekonečnom vedomí. Ísť osobným príkladom, ale nezasahovať do slobodnej vôle bytosti.

 

Všetky skúsenosti v živote totiž vedú k určitému poznaniu, či už negatívnemu alebo pozitívnemu, ktoré má ľudská bytosť spoznať, aby sa dopracovala aj za cenu omylov a chýb (ktoré by sa však nemali opakovať) k zmyslu svojho života a bytia, odvahe, vzopretiu sa manipulácii či energetickému parazitovaniu a vysávaniu svojej bytosti a zvýšila tak úroveň svojho vedomia. Podobne tak v žiadnom prípade nesmie ľudská bytosť ani zneužívať akýmkoľvek spôsobom žiadne iné bytosti (...viď napríklad parazitovanie breathariánov na akejkoľvek cudzej energii, potravín, Slnka, stromov a pod.). Odvaha je vecou a hodnotou cti. Zomrieť za pravdu, nebáť sa postaviť zlu či temnote. Brilantne je to zachytené napríklad v jednotlivých epizódach ságy Georga Lucasa Star Wars, kde rytierstvo svetelných rytierov Jediov pevne a nekompromisne čelí zlu a temnote aj napriek značnej prevahe temných bytostí Galaktického impéria. Česť je hodnota rytierov a je to nehmotná kategória. O česť sa kedysi bojovalo. Dnes tento morálno-etický pojem akoby nemal hodnotu, punc, či význam, skôr sa dožíva zosmiešnenia. Niekedy sa môže stať, že je tento pojem veľmi zle pochopený a to najmä vtedy, keď sa jedná o konanie z ega a nie je ľahké rozpoznať, kedy ide o pýchu z dôvodu ega alebo antiega. 

Je veľmi tenká hranica medzi cťou a pýchou podobne ako je veľmi tenká hranica pri vysokom vyladení bytosti medzi svetelnou stranou sily a energie a temnou stranou sily a energie. Zistíme to nielen energetickým vnímaním ale aj odpoved'ou na otázku Cui bono? - komu je to na prospech a aké hodnoty sú sledované. Na druhej strane žiadne falošné a alibistické závislosti ani na žiadnych Silách Svetla pôsobiacich nad hmotnou úrovňou bez vlastného pričinenia ľudskej bytosti priamo v hmote nie sú správne, pretože akákoľvek závislosť je vždy len závislosť. Zásadná je rovnováha duchovnej a hmotnej časti ľudskej bytosti vyvýjajúcej sa v hmote na Planéte Zem. Pracujem na sebe? Snažím sa mať sebadisciplínu a sebakontrolu? Alebo som bohém a bonviván, ktorý si robí čo chce a kedy sa mu chce? Mám odvahu postaviť sa zlu? Ako môžem byť harmonická svetelná bytosť, keď podporujem svojim zamestnaním temného zamestnávateľa? Kedy je krása skutočná a kedy je už vábivá (luciferská) a stáva sa obdobou zla? Mohli by sme si položiť mnoho podobných otázok...je zásadné zaujať v hmote morálny postoj. Svetlo nikdy neútočí prvé na temnotu, ale v prípade, keď zaútočí na Svetlo temná strana sily, musí Svetlo zaujať pevný obranný postoj, prekonať strach, inak spôsobuje vnútornú neslobodu bytosti.

 

Každý máme špecifické duchovné úlohy vo svojom vývoji v hmote a možnosť dostať sa až k frekvenčnej úrovni vysokých vibrácii a priaznivých energii Nekonečného vedomia, je to individuálne u každej ľudskej hmotno-duchovnej bytosti vyvíjajúcej sa na našej Planéte v hmote. Isteže to nie je zadarmo, je to tvrdá každodenná práca na sebe...

 

© Andrea Ďurošová

© Marian Svinčiak

 

 

 

 

Kontakt

Nové Energie Života, n.o.

alohawai@alohawai.sk

Sídlo (Seat):
Lipovany 125
985 31 Lipovany
Slovakia

+421 917 568 734

Vyhľadávanie

Zaslať (send) newsletter

© 2014 Všetky práva vyhradené Alohawai, n.o.

Vytvorené službou Webnode