Prirodzené zvyšovanie vnútornej čistoty a harmónie...

ZAUJÍMAVÉ PRÍBEHY...OSOBNÁ SKÚSENOSŤ S MIMOZEMŠŤANMI...

22.02.2017 00:28

 

Mimozemské civilizácie a ich spojenie s ľuďmi na Zemi. Táto téma sa na Zemi rozoberá už dlhé obdobie, dlhé roky. Sú tu na Zemi, žijú medzi nami ? Pre väčšinu ľudí ide možno o zbytočnosť, ktorá nesúvisí s praktickým životom v hmote, avšak v skutočnosti je tomu presne naopak. Existuje nespočetné množstvo dôkazov o prejavoch mimozemských civilizácii na našej Planéte, mnoho konkrétnych príbehov konkrétnych osôb bolo utajovaných a to už od prvej polovice minulého storočia. Niektoré príbehy boli so šťastnými koncami, žiaľ niektoré sa skončili aj tragicky. V skutočnosti je to tak, že chtiac nechtiac budeme postupne vnímať tieto vplyvy čoraz viac... 

 

Je na mieste uviesť jeden zásadný preukázateľný fakt, ktorý zistil geniálny vedec Nikola Tesla svojim výskumom (ide o existenciu teórie faktoru "Zero Time") a síce, že drvivá väčšina ľudských bytostí žijúcich na Planéte Zem je svojim momentom zrodenia staršia ako je vek samotnej Planéty Zem a zemskej biosféry, dokonca v niektorých prípadoch staršia ako je vek našej Slnečnej sústavy a blízkeho okolia nášho Vesmíru. Predmetný výskum logicky dokazuje nesmrteľnosť multidimenzionálnej entity ľudskej bytosti, teda, že tieto bytosti boli stvorené na inom mieste ako je naša Planéta, že sa opakovane zrodili aj na našej Planéte Zem (kolobeh inkarnácii), čím je logicky vyvrátená dogma Darwinovej evolučnej teórie...zbytok nech si domyslí vlastnou námahou myslenia čitateľ sám...

 

V niektorých minulých článkoch sme spomínali okrem iných skutočností aj schopnosti mimozmyslového vnímania niektorých zahraničných osobností ako boli v minulosti napríklad Ivo Wiesner alebo Edgar Cayce. Jasnovidnosti ako reálnej schopnosti pomáhať iným ľudským bytostiam v súčasnosti sa stručne budeme venovať aj na Slovensku. Konkrétne osobe, ktorá je nám blízka. Ďakujeme, že nám bolo v minulosti dopriate sa s ňou stretnúť, nesporne bola pre náš život veľkým prínosom. Je ňou známa slovenská jasnovidka s celosvetovými výsledkami a preukázateľnou presnosťou sprostredkúvaných informácii cca 85 až 95 % o čom svedčia konkrétne štatistiky. Jej meno je Izabella Csabaiová, pochádza z Nových Zámkov, ktorá celý svoj život minimálne posledných 37 rokov pomáhala ľudom s ťažkými životnými osudmi. Mnohokrát pomohla zachrániť životy ľudí, zabrániť zbytočným samovraždám ľuďom v zúfalých životných situáciách, či nájsť ukradnuté auto, predmet a pod... (...pokiaľ bola o pomoc požiadaná...). 

Bez preháňania môžeme uviesť, že na osobnú návštevu k tejto jasnovidke nie jeden krát stáli na schodoch bytového domu, v ktorom býva dlhé rady desiatok ľudí, ktorým pomohla. Práve v tom spočíva jej umenie, že dokázala pomôcť stovkám ľudí na Slovensku a v zahraničí a to aj v prípade, keď títo ľudia nemali vysokú úroveň poznania či duchovne otvorené vedomie. Všetky bariéry dokázalo prekonať jej otvorené veľké srdce. Vo svojom veku 68 rokov sa stále teší optimálnemu zdraviu a stará sa poctivo o svojho syna, čo je hlavným zmyslom jej života. Želáme Izabelle a jej synovi pevné zdravie, úspechy v živote...  

 

Keď vnímame veľké a otvorené srdce Izabelly Csabaiovej, uvedomujeme si fakt, že veľkosť "duchovných učiteľov a liečiteľov" by nemala spočívať v neprimeranom sebavedomí, arogancii, chladnom necitlivom prístupe hraničiacimi až nadradenosťou nadľudí, ale najmä v schopnosti trpezlivo sa vcítiť aj do ťažkých osudov ľudí. Aj v živote sa často stáva, že jednoduchý skromný človek zvláda v hmotnom svete na oveľa vyššej a čistejšej úrovni elementárne etické a charakterové životné skúšky a situácie a naopak, vzdelanec s množstvom titulov ich väčšinou absolútne nezvláda a neobstojí. Dokonca sa stáva, že "veľké superEgo" si neuvedomuje a neváži skutočnú a nezištnú ľudskú energetickú pomoc čistého srdca, ktorá mu preukázateľne pomohla v hmotnom svete a živote v realizácii priaznivej a pozitívnej veci... Podobne aj arogantní "liečitelia" sa mnohokrát snažia vstupovať rôznymi ovládacími praktikami do súkromia a pracovných životov ľudí, bez toho, aby ich o to niekto požiadal alebo poprosil o pomoc. O tomto by sa dalo písať hodiny...

 

Každá ľudská bytosť ako hmotno-duchovná multidimenzionálna celistvá bytosť má vo večnosti svoj individuálny vývoj v čase, ktorý nie je lineárny. Základ pre pozitívny vývoj bytosti v hmotnom svete a jej ukotvenie v hmote je spojenie slobody so zodpovednosťou, sú to dve strany jednej mince, to je prvý krok pre vyslobodzovanie bytosti. Prijatím zodpovednosti sa približujeme k vnútornej slobode bytosti, teda harmónii (stredu). Alibistické spoliehanie sa na "niečo", čo nás "zhora" spasí je fatálny nezmysel. Pokiaľ sa máme naladiť na vysoké frekvencie priaznivých bioenergii, v prvom rade musíme žiť charakterne a eticky v hmote (...okrem iných zásadných kritérii ako napríklad vysokokvalitná vyvážená výživa, cvičenie a pod...).

 

Napríklad selektívne tvrdenia, že "...všetko staré je zlé a len nové veci sú správne a dobré..." je v podstate totálny nezmysel, ako keby ste niekomu povedali "...skoč do studne, nič sa Ti nestane...". Mali sme možnosť vidieť ako to dopadlo napríklad na Slovensku po revolúcii v roku 1989, keď nové politické štruktúry všetky dobré staré a fungujúce prospešné procesy zlikvidovali, namiesto toho, aby ich rozvíjali a vylepšovali, medzi iným zlikvidované kvalitne fungujúce poľnohospodárstvo...nemusíme písať o tom, ako to dopadlo následne... Umenie je ponechať si to kvalitné a priaznivé a rozvinúť to a nie všetko bezhlavo zničiť z dôvodu zmeny politických garnitúr (...aj to niekedy fiktívnej zmeny s prevrátením kabátov...). Stvorená energia sa nemôže stratiť, jedine mení svoju formu, podobu a kvalitu...

 

Nie každému človeku je dopriate venovať sa vo svojom živote priaznivej duchovnej problematike v hmotnom svete alebo frekvenčnému energetickému potenciálu bežného človeka vyladením sa nad 12. vonkajšie duchovné energetické telo, pretože mu to v živote jednoducho neumožní jeho karma, jeho osudové obmedzenia ako vonkajšie vplyvy, alebo zdravotné obmedzenia (...napríklad telesné postihnutia, handicapy a pod...). 

Úprimne povedané, ide väčšinou o bežných ľudí, ktorí nie sú duchovne prebudení a ich vedomie je aj primerane energeticky otvorené asi tak na úrovni tretieho, maximálne piateho vonkajšieho energetického tela (...astrálne, mentálne...príp. spojenie s Vyšším Ja...), prípadne ľudí s určitými telesnými obmedzeniami a pod., avšak aj títo ľudia potrebujú niekedy komplexne pomôcť aj po duchovnej a psychickej stránke (...samozrejme pokiaľ je im pomoc karmicky umožnená a dopriata...). Nepochybne preukázateľné pritom je, že aj konkrétni jasnovidci, ktorí nedosiahli v minulosti frekvenčné energetické vyladenie nad 12. energetické telo, mali vysoko presné vnímanie a serióznu pravdivosť prenášaných informácii, ktoré pomohli jednotlivcom napríklad pri liečení rôznych zdravotných problémov prírodnými spôsobmi a aj ľudstvu aspoň sčasti predchádzať rôznym hrozbám a pomohli v pozitívnom smerovaní vývoja (viď Ivo Wiesner, Edgar Cayce, H.P.Blavatská a iní...).

 

Nám bolo osudom dopriate sa s pani Izabellou Csabaiovou osobne spoznať v roku 2011 (od roku 2009 sme boli v nepriamom kontakte), od kedy sme sa stali priateľmi a vymieňali sme si niekedy na osobných stretnutiach rôzne osobné skúsenosti, informácie, duchovné vnímania a múdrosti týkajúce sa osudov rôznych ľudí, liečiteľov a duchovných učiteľov na Planéte Zem nielen na Slovensku ale aj v zahraničí, od Austrálie, cez Nový Zéland až po Peru, či USA... Ďakujeme, že sa nám spoločne podarilo pomôcť aj niektorým ľudským bytostiam.

 

V tomto článku sa pokúsime aspoň stručne spomenúť na jeden zážitok s mimozemskými civilizáciami, ktoré osobne (mimotelove) zažila priamo Izabella, čo spomenula aj vo svojej knihe Jasnovidka, vydanej v roku 2001 (...v súčasnosti vypredaná).

 

 

Spomínaný vlastný zážitok s mimozemskými entitami, ktorý Izabella zažila ako jedna z prvých ľudí na Slovensku nám opakovane podrobne porozprávala v minulosti v rokoch 2011 až 2014. Ako nám sama pri niekoľkých osobných stretnutiach potvrdila, bola opakovane kontaktovaná a unesená mimozemskou entitou, ktorá mala plavé vlasy... V súčasnosti (koncom roka 2016) bola Izabella opäť kontaktovaná mimozemskými civilizáciami, o čom sa nám zdôverila, avšak tomuto stretnutiu bude venovaný samostatný článok v čase, keď to bude z karmického hľadiska možné. Nasledujúca časť článku bude hovoriť o nasledovnej príhode zo života a karmickej očisty Izabelly:

 

Stalo sa to niekedy v roku 1995, keď mimozemská entita - konkrétne 2 osoby o výške okolo 150 cm v skafandroch odniesli Izabellu akousi kozmickou loďou. Po krátkej chvíli letu sa spojili s iným podivným vesmírnym korábom. Po vystúpení z kozmickej lode Izabellu privítali ďalšie 3 bytosti, ktoré boli vzrastom vyššie než ľudia žijúci na Zemi. Výšku mali okolo 2 metrov, o niečo mohutnejší ako ľudia a všetci mali rovnaké blond kučeravé vlasy s modrými očami. Okrem hostiteľov Izabella jasne vnímala pri tomto stretnutí hologram svojej bytosti a jej mŕtveho muža Vinca. Nebolo jej jasné, kde Izabella vystúpila, až následne ju zaviedli hostitelia k akémusi prístroju, ktorý pripomínal ovládací panel veľkej elektrárne, kde sa nachádzala veľká obrazovka. Táto obrazovka mala tvar mierne oválny ako keby výrez z valca o rozmeroch 70 x 30 cm. Takéto výrezy z oválnych valcov zvykla Izabella podľa skutočne prežitých udalostí vidieť vnútorným zrakom a vnímaním točiť sa nad hlavami niektorých ľudských bytostí, ktoré ju prosili o pomoc - akoby tri obrazovky vedľa seba nad hlavou, na ktorých sa premietajú tri rôzne osudové filmy tej istej konkrétnej bytosti podľa rôznej karmickej záťaže (...tri rôzne možnosti životnej cesty tej istej bytosti...)Na tejto obrazovke v rámci návštevy Izabelle ukázali hostitelia okrem iných dejov aj budúcu smrť jej syna Róberta, ktorý mal zomrieť až o dva roky neskôr, čo sa aj stalo 27.júna 1997

"Aj napriek tomu, že som o smrti syna Róberta vedela 2 roky vopred, nevedela som mu pomôcť a ani jeho smrti zabrániť...", povedala nám Izabella a dodala, že "...pochopila som, že mi vyššie civilizácie a moja domovská civilizácia chceli ukázať prameň mojich jasnovideckých schopností a bolo mi tiež jasné, že mám možnosť nahliadnuť do živej kroniky Akaša... Všetky informácie som vnímala nielen obrazne zo spomínanej obrazovky ale aj telepaticky...", pokračovala Izabella.

Počas tohto "výletu" Izabelline fyzické telo na Zemi totálnym výpadkom "spalo" 24 hodín vkuse, čoho svedkom bol jej nešťastný priateľ, ktorý ju nevedel zobudiť a chcel volať záchranku. "Niet pochýb o tom, že existujú aj vyspelejšie civilizácie vo Vesmíre než sme my ľudia na Planéte Zem...", ako povedala Izabella po spomínanej návšteve kroniky Akaša.  

 

Poznámka : Na základe duchovných komunikácii a vnímania sa jednalo v danom prípade o teleportáciu nehmotnej (nefyzickej) časti bytosti Izabelly 2 osobami mimozemskej entity transdimenzionálnym mostom v nehmotnom stave jemnejšej hutnosti hmoty oproti hutnosti hmoty našich fyzických tiel kozmickou loďou a následné jej spojenie s inými bytosťami v našom Vesmíre - hviezdnymi Elfami zo súhvezdia Lýra, čoho účastné boli hologramy mŕtveho manžela Izabelly - Vinca a Izabelly. Izabella s pravdepodobnosťou rovnajúcou sa takmer istote ako bytosť pochádza svojim pôvodom z tohto súhvezdia (...z Kráľovských dynastii Elfov z Lýry, Vegy). Tieto bytosti sprostredkovali Izabelle návštevu kroniky Akaša ešte v období roku 1995, kedy nebola kronika Akaša obsadená výrazne temnými energetickými vplyvmi a predviedli jej v plnej výbave metaéterickú vesmírnu informačnú databázu. 

 

Zaujímavými zisteniami po ukončení tohto výletu a prebudení sa Izabelly fyzicky na Zemi bolo, že jej chýbali na oboch stranách hlavy dva pramienky vlasov v dĺžke asi 20 cm, pričom sa cítila mimoriadne vyčerpaná, bez energie. V tejto súvislosti sa vyjadrila "...keď sa zamyslíme nad tým, že klonovanie ľudských bytostí je hrozbou na Zemi a takmer realitou, určite by to nemal byť problém zneužiť ho pre vyspelejšiu civilizáciu než je tá naša...".

 

Pohľad na súhvezdie Lýra :

 

Najjasnejšia hviezda súhvezdia Lýra - Vega :

 

odkazy a zdroje :

kniha Izabella Csabaiová - Jasnovidka, 2001

duchovné komunikácie a vnímania

www.youtube.com/watch?v=I6cutlJCUHM

kniha Ivo Wiesner - Děti Moudrých Drakú, 1997

 

 

Na záver je možné uviesť pozitívnu správu, ktorá zrejme bude pripadať väčšine čitateľov ako sci-fi príbeh. Na základe viacerých a opakovaných duchovných komunikácii a mimozmyslového vnímania viacerých osôb na Planéte Zem a súčasne informácii niektorých popredných domácich a svetových ufológov je možné konštatovať, že v období roka 2016 priaznivé (svetelné) energetické systémy a inštitúcie rozrušili a čiastočne zlikvidovali 5 základní a staníc parazitujúcich mimozemských entít s jemnejšou hutnosťou hmoty než je naša ľudská, operujúcich v blízkosti Planéty Zem a priamo na Planéte Zem v oblasti Slovenska (...Kráľova Hoľa, Banská Bystrica, oblasť Západných Karpát, Vysoké Tatry, okolie vulkánu Poľany...), Čiech a strednej Európy. Tieto entity zásadne negatívnym spôsobom ovplyvňovali a ovplyvňujú spoločenské dianie a politickú situáciu na Slovensku, v Čechách ale aj v celej Európe...  

 
Vôbec nejde o uvádzanie akýchsi konšpiračných teórii, ide o uvádzanie faktov, na ktorých sa zhodli viaceré ľudské bytosti, základným kameňom pozitivity je pravdivosť... 

 

V rámci pozitivity a pravdivosti je potrebné uviesť, že aj napriek tomuto čiastkovému úspechu sme zatiaľ ani zďaleka "nezvíťazili", ide o dlhodobý proces. My ľudia a civilizácia musíme ešte vynaložiť obrovské úsilie prácou každého jednotlivca na sebe, aby sme sa vyslobodzovali z vlastných otroctiev, najmä však v prvom rade musíme vedieť aké rôzne zotročujúce mentálne propagandy na nás číhajú... možno, keď na to postupne budeme viacerí prichádzať, prestanú byť pre nás dôležité žabomyšie vojny a vzájomné nenávistné a ovládacie agresie na našej Planéte... 

Tak ako napríklad na Zemi v niektorých rodinách, väčšinou kvôli pokrvnému putu, sa snažia niektorí rodičia ovládať blízke bytosti - deti, alebo partneri svojich partnerov podľa svojich pokrivených sebeckých predstáv, tak v rámci nášho Vesmíru môže jedna civilizácia mať záujem ovládať druhú civilizáciu a ani o tom nemusíme vedieť, je to ako zrkadlový obraz mikrokozmos v makrokozme...

 

Každý jednotlivec vníma problematiku mimozemských entít na Planéte Zem a vo Vesmíre individuálne. Nie je na mieste mať strach, je však potrebné byť obozretní... a možno sa zamyslieť nad otázkou : "...odkiaľ pochádzame ? ". 

 

Ďalším stretnutiam pani Izabelly Csabaiovej s mimozemskými entitami, ďalším iným stretnutiam s mimozemskými entitami a súvisiacim tematickým príhodám sa budeme venovať aj v pokračovaniach a ďalších článkoch... 

 

 

© Andrea Ďurošová

© Marian Svinčiak

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Nové Energie Života, n.o.

alohawai@alohawai.sk

Sídlo (Seat):
Lipovany 125
985 31 Lipovany
Slovakia

+421 917 568 734

Vyhľadávanie

Zaslať (send) newsletter

© 2014 Všetky práva vyhradené Alohawai, n.o.

Vytvorené službou Webnode