Prirodzené zvyšovanie vnútornej čistoty a harmónie...

ZÁŽITKY V PRÍRODE - VÝSTUP NA KLENOVSKÝ VEPOR...

05.10.2017 07:53

 

Príroda, jej liečivé a očistné účinky na ľudský organizmus, na ľudskú bytosť ako hmotno - duchovnú multidimenzionálnu bytosť. V spojení s Prírodou a Planétou Zem sa môžeme sústavne nielen energeticky liečiť a očisťovať, ale aj zvyšovať svoje Vedomie a schopnosti. Dokonca aj samotnú Prírodu a Planétu môže ľudská bytosť napomáhať očisťovať aj energeticky. Navzájom sa môžeme spájať a harmonizovať, očisťovať. Pochopiteľne, že o existencii ľudskej bytosti ako hmotno - duchovnej bytosti n-dimenzionálneho charakteru existujú v súčasnosti už viaceré vedecké štúdie, ktoré to preukázali aj priamo v hmote, v úrovni hutnosti hmoty 3D Vesmíru, v ktorej sa vyvíjame aj na Planéte Zem. Považujeme túto tému za zásadnú a dôležitú aj na základe vlastných skúseností a duchovných komunikácii, prenosov, ktorých pravdivosť sa opakovane potvrdila aj priamo v praktickom živote... 

 

Tento článok začneme trošku netradične. Na oko možno zdanlivo informáciami, ktoré nemajú s témou Prírody nič spoločné. Ale iba na oko... Podobne tak existujú aj viaceré dôkazy vedy v hmote, ktoré sa týkajú nielen preukázania existencie ľudskej bytosti ako hmotno - duchovnej ľudskej bytosti ale aj procesu reinkarnácie. V súvislosti s týmto článkom uvádzame v jeho úvode, že excelentným príkladom dôkazu reinkarnácie bol napríklad samotný geniálny Nikola Tesla, ktorého bytosť v súčasnosti žije vtelená na Zemi (...inkarnát jeho bytosti v hmote na Planéte Zem...), konkrétne v USA a táto bytosť sa narodila v hmote na Planéte Zem 18 mesiacov po fyzickej smrti Nikolu Teslu. Ide o tzv. výnimočnú rýchlu reinkarnáciu entity - tzv. Avatara, ktorá nie je náhodou a na Planéte Zem sa udialo v minulosti už niekoľko takýchto inkarnácii. Meno a identifikáciu tejto bytosti nebudeme z karmických dôvodov uvádzať, ide však o veľmi vyspelú bytosť a jedinca, ktorý je síce veľmi skromný a citlivý ale má vynikajúce až výnimočné schopnosti. 

 

Pre zaujímavosť môžeme uviesť, že táto mimozemská bytosť svojim pôvodom z vyšších svetov dimenzii 9D, 12D predložila jasné a nevyvrátiteľné dôkazy o tom, že je skutočne v tomto živote reinkarnáciou bytosti, ktorá bola v predchádzajúcom živote vedcom Nikolom Teslom. Príkladom sú informácie, že ako 14 ročnému chlapcovi tejto geniálnej ľudskej bytosti mu nedokázali odmerať výšku IQ nakoľko na to nepostačovala zaužívaná stupnica (...tzv. nemerateľné IQ) - čítal 14500 slov za minútu, ako 18 ročný už bol autorom niekoľkých patentov, atď...mohli by sme pokračovať ďalej... (...ku komu sa majú informácie o tejto bytosti dostať bližšie a podrobnejšie, k tomu sa pochopiteľne dostanú...). 

 

Mimozemské vplyvy a používanie vysokých umelých schopností tvorivosti a aj mágie v dávnej minulosti na Planéte Zem nie sú ničím výnimočným ani u bytostí žijúcich v súčasnosti na územi Slovenska ako ľudia 2.typu (...zrodených ako ľudia 2.typu na Planéte Zem...viď predchádzajúce články na našom webe...). Tieto vplyvy, žiaľ, spôsobili karmické zaťaženie bytostí rôznej intenzity, najmä pokiaľ boli zneužívané na ovládanie iných bytostí, či celkov (...mágiu) a pokiaľ veľké tvorivé schopnosti neboli v súlade s vnútornou harmóniou a čistotou bytostí ktoré s nimi disponovali... Sú to svojim pôvodom zrodu ľudské bytosti, Prírodné bytosti, Trpaslíci, Víly, Elfovia, Stvoriteľské bytosti, Hviezdni Elfovia alebo iné mimozemské entity... Zrodili sa na Planéte Zem s konkrétnymi úlohami, aby vyviazali karmické zaťaženie z minulosti, očistili sa, vyslobodili sa zo zajatia Planéty a pod... Dôvody sú rôzne... S tým súvisia aj určité karmické udalosti z dávnej minulosti, ktoré sa prostredníctvom energo - informačných odtlačkov zachytili a uchovali aj v rôznych energetických úrovniach morfických a morfogenetických polí Prírody, Planéty Zem, Kozmického Vedomia, či vedomia Vesmíru 3D. 

 

Aj Prírodné lokality na Slovensku, podobne ako celá Planéta Zem, sú energeticky spojené s rôznymi udalosťami z dávnej minulosti, ktoré zanechali odtlačky v morfických a morfogenetických poliach rôznej intenzity a kvality. Z časového hľadiska ide aj o dávne obdobia spred miliónov rokov, ktoré si Príroda pamätá. Informácie o skutočnej histórii vývoja na Planéte Zem je možné z dávnych období získavať teda nielen z vlastnej karmickej očisty ľudských bytostí ale aj od jednotlivých duchovných úrovní, sfér a vrstiev Prírody, Planéty Zem, Vesmíru a iných obrích živých organizmov, pokiaľ sa dokáže ľudská bytosť naladiť frekvenčne a energeticky na ich úroveň...

 

Pamäť Prírody a jej existencia v podobe éterických matríc bola preukázaná serióznou vedou už v 50. rokoch minulého storočia ruskými vedcami, v 70. rokoch minulého storočia konkrétnymi zdokumentovanými empirickými výsledkami a štatistickými dátami a jedným z geniálnych priekopníkov vedy, ktorý preukázal existenciu telepatického prepojenia a schopnosti komunikácie ľudskej bytosti s Prírodou, bol a je Rupert Sheldrake (...pričom nie je jediný...).

 

Aké to môžu byť udalosti na ktoré si Príroda pamätá ?

Skutočne rôzne, pre človeka až fantastické. Napríklad výsadky mimozemských civilizácii a entít v dávnej minulosti na Planéte Zem, používanie kopcov, vrchov alebo vyšších náhorných plošín v Prírode k pristávaniu kozmických lodí a pod. Na Slovensku je jednou z takýchto známych lokalít v Prírode, ktorá bola využívaná na výsadky mimozemských kozmických lodí napríklad Kráľova hoľa, okolie Martina alebo viaceré lokality v oblasti Vysokých tatier (...pochopiteľne, že ide väčšinou o dimenzie s nižšou hutnosťou hmoty pre pozemšťanov bežným okom neviditeľné... podľa starodávnych mýtov existujú však aj výnimky s dimenziami s rovnakou hutnosťou hmoty 3D, pre ľudí viditeľné...). Podobne si môže Príroda pamätať napríklad informácie týkajúce sa zostupovania vyšších bytostí z vyšších svetov nad našim Vesmírom do hutnosti hmoty v našom Vesmíre 3D v ktorej sa vyvíjame, rôzne udalosti z dávnej histórie vývoja civilizácii na Planéte Zem a pod...

 

 

Na základe pokračujúcich impulzov intuície a duchovných komunikácii sme po návšteve hradu Devín pokračovali, v rámci návštevy liečivých a očistných miest Prírody na Slovensku, výstupom na vrch Klenovský vepor (1338 m.n.m.) dňa 26.8.2017 nachádzajúci sa v časti Veporských vrchov. Klenovský vepor a jeho lokalita sú známe krásnymi bukovo - smreko - jedľovými porastami ktoré tvoria súčasť Národnej prírodnej rezervácie Klenovský vepor. Nachádza sa nachádza nad dedinkou Klenovec, ktorá sa rozkladá na oboch brehoch rieky Rimava neďaleko Rimavskej Soboty a Kokavy nad Rimavicou v malebnom údolí Veporského rudohoria. Táto dedinka je známa okrem iného tým, že tu bol doplapený liptovskými hajdúchmi v roku 1713 bájny Jánošík, čo preukazujú historické písomné dokumenty (...Jánošíkova písomná výpoveď na súde...). Známa je aj Klenovská priehrada postavená neďaleko obce Klenovec postavená v 70. rokoch...

 

odkazy :

www.muranskaplanina.com/zaujimavosti-uzemia/priroda/pr-klenovsky-vepor/

www.regionmalohont.sk/priroda/klenovsky-vepor/

www.regionmalohont.sk/volny-cas/klenovska-priehrada/

 

 

 

 

Pohľad na Klenovský vepor

 

 

Pohľad na Klenovskú priehradu 

(...pri pohľade z lietadla vyzerá ako tvar čižmy...)

 

 

Turistický výstup na Klenovský vepor sme začali po žltej značke nad Ráztočnom a Skorušinou, smerom k 1.dôležitému energetickému bodu tejto lokality nazývanému Tri vody. Počasie sa nám mimoriadne vydarilo aj tentokrát. Prírodné prostredie bolo nádherné, cesta lemovaná kombinovanými lesmi s bukovými porastami so smrekmi a jedľami, čo doplňoval Veporský potok s kryštáľovo čistou vodou. Ako sme sa približovali k prvému významnému bodu tejto lokality vnímali sme, že impulzy, ktoré nás intuitívne viedli k návšteve tejto Prírodnej lokality boli správne. Vnímali sme silné energie a súčasne, že "sa niečo bude diať".

 

Keď sme sa dostali k miestu nazývanému Tri vody, našli sme tu krásnu studničku a úžasný pohľad na zo svahu stekajúci Veporský potok. Energie v tomto mieste začali postupne naberať na intenzite, vnímali sme to najmä na duchovno - energetických orgánoch (čakrách) 6A (tretie oko), 7A (na prednej časti hlavy). Rozhodli sme sa pokračovať vo výstupe do náročného svahu, nakoľko táto energeticky významná lokalita Tri vody má svoju jedinečnú a krásnu dominantu. Je ňou skalný masív, ku ktorému je potrebné si to trošku vyšliapnuť. Pri troche pozitívnej vôle a nadšenia sa to dá zvládnuť nakoľko to s nami zvládli aj 5 a 6 ročné deti. Skalný masív bol krásny, svojský a zaujímavý, ideálne je vnímanie priamo na mieste. Zo skaly vyrastali malé smreky, v tesnom okolí skalného masívu vyrastali aj krásne buky...ukážka toho, že v Prírode život "vzniká aj na holej skale". 

 

V tomto skalnom masíve, resp. v jeho energetickom obale, sme však začali po určitom čase odpočinku všetci dospelí turisti vnímať masív ako kozmickú loď, ktorá je jednak zobrazením a energo-informačným prepojením určitej dôležitej lokality v hmote a energiami nad hmotou. Všetci sme postupne konštatovali, že sa nám obnažili karmické vrstvy s nie priaznivým energetickým obsahom z dávnej minulosti práve v súvislosti s touto lokalitou. Samozrejme, že tieto energie sa obnažili z karmických tiel a obalov našich bytostí na základe naladenia na určité priaznivé (...svetelné a očistné) bioenergie, čo sme následne ako odtlačky energoinformačných statusov začali vnímať ako konkrétne deje, ktoré sa v dávnej minulosti odohrali, došlo k tzv. zvedomeniu karmickej očisty.

 

Zvedomenie karmickej očisty nie je samozrejmosťou, avšak pri sústredení sa na energie a harmonizovaní sa, môžeme dospieť telepatickým vnímaním ku kvalitným výsledkom, situáciu dôkladne navnímať aj z dávnej z minulosti, krížovou kontrolou viacerých bytostí upresniť a ujasniť situácie, informácie a následne z dostatočného nadhľadu tieto situácie vyviazať, očistiť, ospravedlniť sa, poprosiť o odpustenie. Prostredníctvom vysokopriaznivých energii neutralizovať do nulových bodov, neutrálnych stavov, do rovnováhy. Detaily duchovných nálezov z tohto konkrétneho obnaženia a komunikácii však nie je možné a ani vhodné zverejňovať vzhľadom k rešpektovaniu slobodnej vôle bytostí. Podstatné je, že sme okamžite začali všetci so sebaočistami a neskôr aj očistami lokality...

 

Je možné snáď stručne uviesť, že skalný masív, na ktorom sa začala konkrétna karmická očista nás všetkých ako skupiny osôb spojených s konkrétnym miestom v Prírode. Všetci sme vnímali obrovský vesmírny koráb, kozmickú loď, nielen vo fyzickom pohľade ale najmä v jemnejších úrovniach energii nad hmotou. Hmotný útvar však jasne niečo napovedal svojim vzhľadom.

 

 

Studnička na trase výstupu - lokalita Tri vody

 

Skalný masív neďaleko lokality Tri vody...

 

...skutočne sme vnímali okolo skalného masívu kozmickú loď v jemnejších energetických úrovniach... 

 

Detail skalného útvaru... silné energie života...

 

...oddych po zdolaní skalného masívu...

 

 

Karmická očista bola na tomto mieste u nás dospelých silná, mimoriadne silné energetické prúdenie sme vnímali na čakrách 6A, 6B, 7A, 7B ale aj 4A, 4B, prúdenie do duchovných jadier našich bytostí. Jasné napojenie na dávnu minulosť, (...obdobie starého Egypta...) a ešte dávnejších mimozemských výsadkov spojených aj s imperiálnymi inváziami v našej Slnečnej sústave (...vplyvy entít jašterov z iných dimenzii stvorenia, ktoré sa dostali rôznymi vedomými chybnými rozhodnutiami a omylmi na Planétu Zem...). Počas prúdenia energii sme postupne vnímali dejové úlomky udalostí z dávnej minulosti, pokusy o ovládanie Prírody zo strany jašterov a to jednak ľudských jašterích bytostí, ale aj zvieracích jašterov a postupnú úľavu zväzujúcich nepriaznivých energii z dávnej minulosti... prebiehala postupná očista viacerých osôb....   

 

 

... aj v Prírode bolo jasne vnímať energetické "odtlačky" mimozemských vplyvov entít jašterov z dávnej minulosti ktoré sa snažili ovládať Prírodu a život bez citov ako taký...

 

 

Prírodná lokalita Klenovský vepor je ďalšou lokalitou so silným energetickým vyžarovaním, ktoré vplýva priaznivo aj na liečenie a očistu ľudských bytostí a na ľudské zdravie. Priamo vo fyzickom tele má táto lokalita jednoznačne blahodárny účinok na slezinu a krvný systém, krvotvorbu. Ide teda o dôležité prepojenie na kvalitu života, krv je nositeľom kyslíka a všetkých dôležitých živín vo fyzickom tele. Z hľadiska duchovno - energetického a informačného táto lokalita podporuje priaznivú činnosť 2. hlavnej čakry a teda pohlavných orgánov, rozmnožovacej sústavy ľudskej bytosti a životnej sily, tzv. hadej sily (...mužskej a ženskej hadej sily...) a sexuálnej energie.

 
 

Čakry 2A a 2B (...inak aj sakrálna čakra, vpredu pred telom a vzadu na chrbte, prepojené v mieste miechového kanálu...) sú prepojené na chrbtici a ich frekvenčné vyladenie na vysoké čisté svetelné bioenergie súvisia so schopnosťou lásky k opačnému pohlaviu. Ich harmonická činnosť ovplyvňuje aj schopnosť odovzdávať a príjímať sexuálnu energiu medzi mužom a ženou, harmonickú činnosť medzi tzv. mužskou a ženskou hadiou silou. Pri harmonickej činnosti týchto čakier, v spojení s ostatnými vyššími úrovňami energii lásky, je dosahovanie orgazmu prirodzeným priaznivým frekvenčným vzostupom (...pokiaľ sa tieto energetické výmeny harmonicky dejú medzi čistými bytosťami v partnerskom vzťahu...), ktorý energetizuje, revitalizuje a prečisťuje komplexne ľudskú bytosť. Umožňuje prekonať oddelenosť ega a zažiť jednotu. 

 
 

Nefunkčnosť týchto čakier sa prejavuje v dôsledku rôznych energetických blokov, ktoré zvyknú byť výsledkom ovládacích energeticko - informačných štruktúr (...napríklad v situácii ťažkej rodovej karmy, ked rodič ovláda, resp. sa snaží ovládať dieťa od malička aj v dospelosti rôznymi vysávacími energetickými štruktúrami, o ktorých väčšinou rodič nevie, čo sa prejavuje aj v nekvalite citových vzťahov dieťaťa so svojim partnerom v dospelosti a pod...)...

 

 

V neposlednom rade je dôležité zdôrazniť opakovane energetické pôsobenie tejto Prírodnej lokality vo fyzickom tele aj priamo na slezinu a krvotvorbu. Podporovanie činnosti tohto orgánu a jeho vyvážená činnosť je mimoriadne zásadná pre dostatočné prekrvenie panvového dna a podporu života. Drvivá väčšina problémov psychického charakteru, ktoré sa odzrkadľujú v poruchách osobnosti spojených so sexualitou tkvie v nedostatočnej činnosti čakier 2A a 2B, resp. v ich úplnej nefunkčnosti a zablokovaní (...je to možné vnímať napríklad pri diagnostike čakier...). Opäť teda je jasná dôležitosť spojenia sa ľudskej bytosti s Prírodou pre ľudské zdravie.  

 

 

Poznámka :

 

V tejto časti článku je zrejme vhodné upriamiť pozornosť na určité filozofické smery starej duchovnej cesty (...napr. určité smery jogy a iné...), ktoré nevhodnými informáciami s nízkou úrovňou pravdy poskytujú skrivený obraz o energetickom a spirituálnom fungovaní ľudskej bytosti. Ide o tvrdenia, že s postupným zvyšovaním Vedomia ľudskej bytosti po jednotlivých čakrách (duchovno - energetických orgánoch) od prvej postupne hore sa môže postupne vyviesť hadia sila až do stavu Samádhí, kde sa stáva človek osvieteným a pod., so súčasným postupným úplným vytesnením sexuality z fyzického života človeka (...celibát, askéza...) pretože všetku hadiu silu sústredí len na podporu horných najvyšších úrovní čakier (...hmotný svet je považovaný podľa týchto starých filozofii len za máju...). Tieto informácie sú skreslené, zastaralé a zavádzajúce. 

 

Sexualita medzi dvomi partnermi, ktorí majú rovnakú vnútornú čistotu a harmóniu a snažia sa ísť po vzostupnej svetelnej duchovnej ceste v živote má mimoriadne zásadný význam a je prirodzenou súčasťou života. Práve harmonická rezonancia všetkých čakier medzi partnermi na všetkých úrovniach s príslušnými vibráciami frekvencii zapadá do seba ako kľúče. Práve pri dosahovaní orgazmu a prudkom vzostupe mužskej a ženskej hadej sily v miechovom kanáli sa u čistých bytostí dosahujú veľmi vysoké priaznivé frekvencie vzostupných energii, ktoré blahodárne vplývajú na vzostup Vedomia a kvalitné výsledky vo všetkých úrovniach lásky a harmónie, teda vo fyzickej láske a aj vyšších duchovných tvorivých úrovniach lásky. Zvyšujú harmonicky frekvenčné vyladenie ľudskej bytosti a prijímanie čistejších bioenergii do energetického systému človeka (...pokiaľ je ľudská bytosť na vzostupnej svetelnej duchovnej ceste...). Sexualita tu nie je len pre rozmnožovanie, ale má ďaleko podstatnejší význam pri prirodzenom frekvenčnom vylaďovaní ľudskej bytosti žijúcej a vyvíjajúcej sa v hmote...

 

Vytesňovanie sexuality zo života z dôvodu "zvyšovania Vedomia" je veľkým omylom starej duchovnej cesty, podobne ako neprekonateľný stav osvietenia, ktorý bol v minulosti považovaný za dosiahnutie energetického vyladenia na 9. vonkajšie telo do úrovne vedomia Večného Ja. Dnes už preukázateľne existuje minimálne 17 vonkajších energetických tiel (obalov) u niektorých vysoko vyladených ľudských bytostí na Planéte Zem, kde energetické vyladenie a svetelný vzostup je možné sústavne zvyšovať od čoho sa odvíja aj duchovná komunikácia a duchovné zdroje poznania... Každý má slobodnú vôľu a môže sa o týchto duchovno - energetických úrovniach presvedčiť na vlastnej koži pri vynaložení poctivého každodenného úsilia... Tejto téme podrobne budeme venovať iné články...

 

 

 

V rámci vnímania energeticko - informačných duchovných impulzov, po určitom uvolnení a karmickej očiste, bolo možné si uvedomiť v tejto časti lokality úroveň kvality lásky k sebe samému, okoliu, partnerovi, ale aj Prírode a k slovenskému národu. Prichádzali informácie ohľadom súčasnej absencie princípu kolegiality a vzájomnosti u Slovákov, ignorancia vedená sebectvom. Žiaľ, že v praktickom živote lásku a čistotu prúdenia frekvencii priaznivých energii, vibrácii rovnakej rezonancie vo vzťahoch blokuje a nahrádza falošná lojalita a manipulácie väčšinou za účelom prospechu, zisku a osobných ambícii. Súčasne prichádzali aj informácie o "mladosti" územia Slovenska, ktoré je dôležité z hľadiska jeho geografickej polohy a jeho prepojenia s duchovnou úlohou pre budúci priaznivý vývoj na Planéte Zem.

 

 

Výstup na Klenovský vepor pokračoval po červenej značke - mimoriadne silná energetická časť sa nachádzala v stúpaní do kopca po hrebeni. Tento kopec bol akoby samostatnou krásnou časťou turistickej trasy s nádhernými bukmi. V tejto časti trasy výstupu sme vnímali veľmi silné impulzy na čakrách 4A a 4B (srdcová čakra - duchovné jadro). Museli sme tu chvíľu zotrvať, pretože energie boli fantastické, boli symbolom čistého života a radosti z bytia, energie pulzovali v rovnakých intervaloch, bolo vnímať spojenie sŕdc s Prírodou. Toto miesto je skutočne skvelé a prajeme ho zažiť na vlastnej koži každej ľudskej bytosti. Našli sme tu aj nádherný pár bukov - "milencov", ktoré boli nádherné a vyrastali tesne vedľa seba, akoby sa objímali. Energie, ktoré prúdili na tomto mieste boli úplne špecifické a kvalitou iné ako na predchádzajúcom mieste (...Tri vody) alebo na vrchole Klenovského vepora. Život, pulzovanie na srdcovej čakre, bolo to veľmi silné a hlboké, všetci sme v tejto časti trasy výstupu vnímali veľmi príjemné a priaznivé energie.

 

 

...Buky " milenci "...

 

...ked sme sa spojili s týmito bukmi a dotkli sme sa ich, skutočne ich bolo vnímať ako pár milencov...

 

 

Andrea (duchovná komunikácia so "Zdrojom" Svetelnej energie v Prírode) :

 

Na moju otázku súvisiacu s obdivom týchto dvoch bukov som obdržala nasledovné informácie:

 

"...Áno, je to úžasné vnímať toto spojenie dvoch bukov, nielen ich vidieť, ale najmä energeticky vnímať. Celá táto lokalita kopca vyžaruje život. Tieto dva buky, ktoré obdivuješ, sú ako milenci, ktorí sú spojení duchovnou láskou vysokých svetelných frekvenčných úrovní súčasne ukotvenou v hmote. Pravá láska, úplná harmónia medzi mužom a ženou, medzi mužským a ženským princípom hadej sily, spojenie na všetkých úrovniach... to je práve fenomén, ktorý sa na Planéte Zem len málo vyskytuje. Láska pôsobiaca vo všetkých úrovniach, nielen fyzickej, ale aj jemnejších úrovniach energeticko-informačných frekvencii. Láska, ktorá neovláda bytosť, ale ju oslobodzuje, harmonizuje a povznáša...

...98% partnerských vzťahov, ale aj vzťahov napríklad rodič - dieťa na Planéte Zem je tzv. karmických, v ktorých je potrebné vyrovnať a vyviazať karmické záťaže bytostí do neutrálnej podoby, máloktorým párom a vzťahom je dopriate mať spojenie "spriaznených duší", to je potrebné si jednoducho povedané zaslúžiť (...i keď v každom vzťahu je potrebné ho očisťovať a vylepšovať...). K pochopeniu týchto informácii je potrebný veľmi náročný a podrobný výklad inkarnačného reťazca jednotlivých bytostí ešte aj z energetických úrovní mimo tejto planéty v dávnej minulosti... Ty si mala dopriate to štastie nájsť vzťah s Tvojim partnerom Marianom... "

 

Andrea : "Ďakujem".

 

 

Záverečné silné stúpanie k vrcholu po hrebeni bolo fyzicky najnáročnejšie, bol to skutočne výšľap. Zvládli ho však aj deti, takže stačí pevná pozitívna vôľa. Už tesne pred dosiahnutím vrcholu sme začali vnímať veľmi silné energie na čakrách 6A, 6B a 3A, 3B. Bolo vnímať aj spojenie s Ochtinskou aragonitovou jaskyňou. Po odpočinku a občerstvení asi 30 metrov od vrcholu, kde sa nachádza aj veľký železný orientačný kompas, sme sa harmonizovali krásnym výhľadom na južné Slovensko. Spojili sme sa energeticky a telepaticky s Planétou Zem. Po dosiahnutí vrcholu Klenovský vepor na kote 1338 n.m. sa opäť spustila silná karmická očista najmä na čakrách 2A, 2B, 3A, 3B a 6A, 6B. Išlo o vplyvy spojené s mimozemskými ovládacími programami, tvorivými schopnosťami a mágiou, úplne jasne bolo vnímané obdobie Egypta počas panovania faraóna Achnatona a energetické spojenie s lokalitou Klenovský vepor a Ochtinská aragonitová jaskyňa. Podobne tak bolo možné vnímať aj dávnejšiu minulosť v súvislosti s pôsobením jašterov a súvisiacich entít aj v tejto Prírodnej lokalite. Počas očisty sme všetci cvičili na vrchole Päť Tibeťanov, čo veľmi zjasnilo vnímanie a uľahčilo aj karmickú očistu. Z vrcholu bolo vidieť aj na vrch Stolica (...ktorí sme navštívili v júli tohto roka) a Kráľovu hoľu.

 

 

...skalný masív tesne pred dosiahnutím vrcholu...

 

...skalný masív tesne pred dosiahnutím vrcholu sme vnímali ako vysielač spojený s Ochtinskou aragonitovou jaskyňou...

 

...juhovýchodný výhľad z vrcholu Klenovský vepor...

 

...južný výhľad z vrcholu Klenovský vepor...

 

 

Peter (vnímanie a duchovná komunikácia priamo v Prírode) :

 

Čo sa týka sily a intenzity energie, má Klenovský Vepor veľmi silné vyžarovanie. Už na začiatku túry som vnímal v mieste sútoku troch potokov intenzívne energie na čakre 6A. Neďaleko sa nachádzal skalný útvar, ktorý pripomína skamenelinu vesmírnej lode z filmu Star Wars. Pri tejto skale som vnímal silné energie na čakre 5A a 6A, rovnako aj napojenie na mimozemské energie a vplyvy z dávnej minulosti... 

 

Neďaleko vrcholu sa nachádzajú ďalšie silné energetické body, kde som navnímal obrovské skoky medzi frekvenciami energií. Na vyhliadke zo skaly prúdili obrovské dávky bioenergií, ktoré som vnímal hlavne na čakre 3A. Dokazovala to aj prítomnosť obrovského množstva hmyzu. Cestou na vrchol Klenovský vepor je to z vyhliadky na krajinu asi len necelých stopäťdesiat metrov, zato energia prudko vystúpala z úrovne tretej nahor k šiestej čakre v priebehu asi dvadsiatich metrov. Na vrchole Klenovský vepor som pociťoval silné prúdenie energií na úrovni čakier 3A, 4A, 5A, 6A. Aj tam bolo možné vnímať veľmi silné napojenia na mimozemské energie a odkrývali sa u mňa staré karmické vrstvy s magickou výbavou. Po pobyte na vrchole sa mi uvoľnili magické energetické karmické vrstvy s negatívnym obsahom z minulosti a prebiehalo u mňa veľké čistenie hlavne na úrovni čakier 5B a 6B. Na hrebeni sa nachádzali silné buky, ktoré mi pomohli tieto negatívne karmické vrstvy rozpustiť a ustáť energetický prepad, ktorý sa u mňa prejavil aj na fyzickej úrovni (bolesti hlavy, nevoľnosť, fyzická slabosť)

 
 
Na turistuku na tento kopec - Klenovský vepor je potrebé byť naozaj dobre pripavený. Príroda je tu silná a kto ju úprimne poprosí, tomu rada pomôže. Ďakujem Prírode a Planéte Zem za pomoc pri očiste. Priateľom ďakujem za oporu, ktorou mi boli v ťažkých chvíľach pri očiste.".
 
 
 

Očista v Prírode, ktorá u nás prebehla na Klenovskom vepore, bola zrejme jednou z najsilnejších, priaznivé očistné energie doslova spaľovali a likvidovali nepriaznivé karmické energie, ktoré sa obnažili u viacerých osôb z dávnej minulosti, prúdilo do nás maximum, čo sme boli schopní ustáť... Po zhruba hodine silnej očisty sme vnímali jasnú úľavu a postupné vyrovnanie. Očista pokračovala neskôr aj ďalšími etapami, ktoré nadväzovali na seba. Nie nepodstatné je, že došlo aj k čiastočnému očisteniu tejto Prírodnej lokality od určitých zapadnutých energetických vplyvov postavených mimo vývoj. Všetky detaily očisty nie je možné z karmického hľadiska zverejniť, nakoľko nie je na to patričná pripravenosť morfických a morfogenetických polí na Slovensku. Všetko má svoj čas u každej individuality a aj celku.  

 

 

Marian (duchovná komunikácia so "Zdrojom" Svetelnej energie v Prírode) :

 

Pri zostupe - spätnej ceste som vnímal jasné impulzy energii najmä pri "bukoch milencoch", tieto impulzy postupne zosilňovali a prišli aj určité informácie...

 

Ide o rozsiahle informácie týkajúce sa Planéty Zem a priaznivého vývoja do budúcnosti. Prinášam stručnú časť komunikácie a ďakujem za spojenie... 

 

"...Budúcnosť máte ako ľudská civilizácia vo svojich rukách, je nekonečné množstvo pravdepodobností scénárov vývoja. Podstatné je si uvedomiť, že ľudská bytosť je súčasťou systému Prírodných celkov v našom Vesmíre 3D, Planéty Zem a iných živých obrích celkov. Nestojí na žiadnom piedestále. Je súčasťou, ktorá má vytvárať ako katalyzátor v priaznivej evolúcii harmonické deje ako súčasť Prírody, nie ako nadradená bytosť. Prírodné zdroje na Planéte Zem nie sú len pre ciele človeka a pre uskutočňovanie drancovania v prospech vytvárania zisku a konzumnej spotreby. Planéta Zem tomu hovorí NIE. Planéta Zem nebude donekonečna nechávať drancovať seba a ničiť sa bezbrehou absorbciou odpadu vytvoreného ľudskou civilizáciou. 

 

...už ste si prečerpali Prírodné zdroje, ktoré ste si zaslúžili... fungujete na dlh ako civilizácia... jednoducho viac parazitujete na Planéte Zem než Planéta dôkáže vytvoriť. Takže... je to na vás, na ľudskej civilizácii, aký vývoj si zvolíte...".

 

 

Ďakujeme za možnosť navštíviť túto krásnu Prírodnú lokalitu, veľmi nás obohatila. Máme ich na Slovensku veľmi veľa a čo je dôležité, že majú blahodárny liečivý vplyv na ľudské zdravie. Lokalita Klenovský vepor má pre Slovensko mimoriadny význam, nakoľko je špecificky energeticky a informačne prepojená aj s ďalšími Prírodnými oblasťami nielen na Slovensku. V návštevách ďalších významných a energeticky liečivých miest v Prírode na Slovensku ale postupne aj v zahraničí budeme pokračovať a prinášať aj zaujímavé informácie.

 

 

© Andrea Ďurošová

© Marian Svinčiak

© Peter Bauer 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Nové Energie Života, n.o.

alohawai@alohawai.sk

Sídlo (Seat):
Lipovany 125
985 31 Lipovany
Slovakia

+421 917 568 734

Vyhľadávanie

Zaslať (send) newsletter

© 2014 Všetky práva vyhradené Alohawai, n.o.

Vytvorené službou Webnode