Prirodzené zvyšovanie vnútornej čistoty a harmónie...

ZÁŽITKY V PRÍRODE - NÁRODNÁ PRÍRODNÁ REZERVÁCIA MURÁNSKA PLANINA...TURISTIKA A VÝSTUP NA VRCH STOLICA...

15.08.2017 09:00

 

V tomto pokračovaní série článkov, na tému významných a liečivých energetických miest v Prírode, sa budeme venovať jednej z najkrajších lokalít na Slovensku - Národnej prírodnej rezervácii Muránska planina. Nachádza sa v západnej časti Slovenského rudohoria, v oblasti Spišsko - gemerského krasu. Koncom júla tohto roka sme sa na základe pokračujúcich impulzov intuície rozhodli pre turistiku a výstup na vrch Stolica s nadmorskou výškou 1476 m n.m., ktorý je najvyšším vrchom Stolických vrchov a Slovenského rudohoria.  

 

Pre výstup na vrch Stolica sme si vybrali trasu z Muránskej Zdychavy neďaleko obce Muráň. Muránska Zdychava sa nachádza 7 km od mesta Revúca. Dĺžka celkovej trasy túry vrátane spätnej cesty bola cca 17 km náročného charakteru so značným prevýšením...

 

Slovensko - Národná prírodná rezervácia Muránska planina a Stolické vrchy (...zdroj internet)

 

Trasa výstupu na Stolicu, po zelenej značke od Muránskej Zdychavy a následne sa stáča na východ - juhovýchod po červenej značke... (zdroj turistická mapa...internet)

 

Pohľad na vrch Stolica (zdroj internet)

 

Pohľad na Stolické vrchy z Poludnice (zdroj internet)

 

 

Turistika v tejto nádhernej prírodnej lokalite je veľmi priaznivo vplývajúca na celkový zdravotný stav ľudskej bytosti. Mimoriadne čisté prostredie, ktoré je prírodnou pýchou Slovenska. Neďaleko vrchu Stolica sa nachádzajú dve miesta významného energetického potenciálu, ktoré doplňujú blahodárne komplexné pôsobenie na ľudské zdravie a vitalitu. Dostať sa k týmto bodom si vyžaduje určitú prípravu na základe súradníc GPS, nakoľko sa nachádzajú v náročnejšom teréne.

 

Trasa výstupu sa začínala nad obcou Muránska Zdychava, popri Chate Ondrejka nachádzajúcej sa v úrovni 900 m n.m. po zelenej značke. Veľmi krásnou ukážkou vitality Prírody v tejto lokalite boli skutočne nádherné stromy zmiešaných lesov. Mali sme možnosť vidieť obrovské vysoké smreky s priemerom až 1 meter, ktoré sa striedali s nádhernými bukmi. Náročný svahovitý terén, kde nezasahuje nijakým spôsobom človek, túto nádheru ešte zvýrazňovali. V úrovni nadmorskej výšky nad 1000 metrov sme nachádzali impozantné množstvo kríkov čučoriedok popri trase výstupu, ktoré lemovali trasu až k vrcholu Stolice. Následne trasa nášho výstupu pokračovala popri Chate Janka v úrovni 1160 m n.m. 

Po prechode zo zelenej značky na červenú značku na turistickej trase sme sa dostali do Chráneného vtáčieho územia Národnej prírodnej rezervácie Muránska planina - Stolica. Tu sme mali možnosť počuť a aj vidieť nádherné vtáčie bytosti. Ide o mimoriadne vzácnu oblasť Prírody na Slovensku, kde hniezdia vzácne biotopy 127 druhov vtákov ako napríklad sokol sťahovavý, orol skalný, hlucháň hôrny, výr skalný, včelár lesný, bocian čierny a iné...

 

odkazy :

www.sopsr.sk/ps.chvu2/files/Muranska-Planina-Stolica.pdf

geo.enviroportal.sk/vu/

 

 

Prinášame niekoľko zaujímavých záberov... aj keď fotografie nikdy nenahradia vnímanie priamo na mieste...

 

 

Príroda kde nezasahuje človek...

 

Kryštáľovo čistá voda v potôčikoch...nie je problém sa napiť

 

Časť turistickej trasy po "zelenej značke" niekoľko sto metrov pred napojením na "červenú značku"


Kombinácie zmiešaných lesov tejto prírodnej lokality sú nádherné

 

 

Prírodná lokalita Národnej prírodnej rezervácie Muránska planina a samotná lokalita vrchu Stolica má blahodárne účinky na ľudský organizmus celkovo. Ide najmä o priaznivý vplyv na bunkový systém človeka, pružnosť bunkových membrán biologických aj cytoplazmatických, genetiku buniek a ich harmonické prepojenie s prostredím (... môžeme povedať, že priaznivo vplýva na všetkých 50 biliónov buniek ľudského tela...). Po absolvovaní turistiky v tejto prírodnej lokalite sme vnímali príjemné osvieženie, človek sa cíti po turistike v tomto prostredí akoby omladol. Doslova "nabitý energiou". 

 
 

Z hľadiska duchovno - energetického má lokalita Muránskej planiny a okolia vrchu Stolica priaznivý vplyv na všetky hlavné duchovno - energetické orgány ľudskej bytosti - čakry, teda vo fyzickom tele na komplexnú a vyváženú činnosť všetkých endokrinných žliaz. Konkrétne prvú čakru 1A - nachádzajúcu sa v mieste pohlavných orgánov smerujúcu pod 30 až 45 stupňovým uhlom od pohlavných orgánov vpred pred telo, čakru 1B - nachádzajúca sa v mieste konečníka, smerujúca pod 30 až 45 stupňovým uhlom od konečníka dozadu (...nazývaná aj koreňová čakra...), čakru 2A nachádzajúca sa v úrovni pupka pred telom, čakru 2B nachádzajúcu sa v tej istej úrovni za chrbtom (...drieková chrbtica...), čakru 3A v úrovni plexus solaris, čakru 3B nachádzajúcu sa za chrbtom v úrovni obličiek, čakru 4A (...tzv. srdcová čakra v mieste duchovného jadra ľudskej bytosti...), čakru 4B v úrovni srdca za chrbtom. Ďalšie hlavné čakry, na ktoré je priaznivý vplyv tejto prírodnej lokality sú čakra 5A - pred hrdlom, čakra 5B - v úrovni hrdla v zadnej časti krčnej chrbtice, čakra 6A v strede čela (...tzv. tretie oko...), čakra 6B - v zadnej časti hlavy v úrovni tretieho oka, čakra 7A nachádzajúca sa v prednej časti temena hlavy smerujúca pod 30 až 45 stupňovým uhlom dopredu a čakra 7B, smerujúca taktiež z temena hlavy pod 30 až 45 stupňovým uhlom dozadu (...nazývaná taktiež ako čakra korunná...).

 
 

Pokiaľ sme spomenuli blahodárny a priaznivý vplyv na všetky žľazy endokrinného systému ľudského tela (...inak žľazy s vnútornou sekréciou...) pre harmonickú tvorbu potrebných hormónov, ide konkrétne o nadobličky, pohlavné žľazy (gonády), slinivku brušnú, brzlík (týmus), štítnu žľazu, hypofýzu a epifýzu.

 
 

Samostatnou hlavnou čakrou je čakra 8, ktorá sa málokedy spomína v odbornej literatúre, nakoľko nie je priamo spojená s ľudským telom, resp. je napojená na vyššie energetické úrovne (obaly) a telá človeka a nie každá ľudská bytosť ju má otvorenú a funkčnú automaticky. Špecifickými čakrami je aj trojica čakier v úrovni brzlíka pred telom nachádzajúca sa medzi srdcovou čakrou a hrdelnou čakrou horizontálne usporiadané vedľa seba označených ako 4,5 A, 4,5 B, 4,5 C (...čítaj ako štyri a poltá čakra...). V tejto istej úrovni sa nachádza trojica čakier aj v zadnej časti za chrbtom označených ako 4,5 A' 4,5 B' 4,5 C'. Čakry v úrovni brzlíka má funkčných cca 10 % ľudských bytostí žijúcich na Planéte Zem, ide o schopnosti vnímania vyššieho duchovného citu, vysoká schopnosť rozpoznať priaznivé energie (svetelné) od nepriaznivých (temných, ovládajúcich, manipulujúcich). 

 

 

(Poznámka:  Nie náhodou napadne možno vnímavých čitateľov, prečo sa brzlík nazýva inak aj ako detská žľaza, ktorú mnohí lekári považujú u dospelých jedincov za nepodstatnú. Je to veľký omyl, pretože práve táto žľaza a jej kvalitná funkcia (...analogicky aj priaznivá funkcia čakier 4,5 preukazuje smerovanie k vyššej duchovnej čistote ľudskej bytosti...) 

 
 
 
Obrázok - Schematický zjednodušený náčrt hlavných duchovných - energetických orgánov (čakier) ľudskej bytosti ktoré je možné v súčasnosti jasne diagnostikovať podľa ich vitality a optimálnej frekvencie činnosti u ľudských bytostí žijúcich na Planéte Zem :
 

© Andrea Ďurošová

© Marian Svinčiak

 

 

Posledná časť výstupu na vrch Stolica bola najnáročnejšia, posledných zhruba 300 až 500 metrov najmä čo sa týka trasového prevýšenia. Z vrchu Stolica nám bol dopriaty nádherný výhľad na sever - jasne bola na horizonte viditeľná Kráľova Hoľa a všetky najznámejšie štíty Vysokých Tatier. Z hľadiska vnímania energii a duchovných informácii sme obdržali informácie, že aj Kráľova Hoľa a Vysoké Tatry boli v minulosti opakovane miestom výsadkov, resp. pristávacích miest pre mimozemské civilizácie a entity, pochopiteľne jemnejšej hutnosti hmoty než u nás ľudí na Planéte Zem nášho 3D Vesmíru. 

Veľmi milým symbolom pred dosiahnutím vrcholu Stolice bolo, že Andrea aj so synom Alexom Filipkom našla malý kameň v tvare srdca... Sústavne okolo nás lietali motýle a sadali aj na Filipka ale aj na všetkých dospelákov...

 

 

Najnáročnejšia časť trasy výstupu pred vrcholom Stolica (...po tzv. modrej značke)

 

Záber pár desiatok metrov pred dosiahnutím vrcholu Stolica - severný pohľad - na horizonte v ľavej časti záberu Kráľova Hoľa s vysielačom, v pravej časti záberu slabo viditeľné Vysoké Tatry

 

Severovýchodný pohľad z výstupu na Stolicu - pár desiatok metrov pred vrcholom

 

 

Andrea a Marian (vnímanie) :

Vnímanie energii počas výstupu na Stolicu bolo fatálne. Čím viac metrov sme prešli, tým viac sme vládali v ďalšom nasadení. Bolo to neuveriteľné. Sprevádzala nás sila a energia, ktorá so stúpajúcou fyzickou záťažou stále narastala. Proste je to ako keď ste spojený so Zdrojom energie "Zero", vaše sily nemajú konca kraja. Skutočne bolo vnímať veľmi dobré uzemnenie čakrami 1A, 1B, a súčasne energetickú podporu všetkých čakier. Aj tie najnáročnejšie stúpania sme zvládli bez problémov s úsmevom na tvári. Veľmi milým symbolom pred dosiahnutím vrcholu Stolice bolo, že Andrea aj so synom Alexom Filipkom našla malý kameň v tvare srdca... 

Čo sa týka duchovno - energetického vnímania najmä nad výškovou úrovňou 1000 metrov n.m. sme prijímali veľmi silné impulzy priaznivých energii na srdcovej čakre 4A (duchovné jadro) a súčasne aj na čakrách 7A, 7B. Na čakrách 7A, 7B sme vnímali aj duchovné informácie - veľmi pozitívny potenciál informácii týkajúci sa pozitivity ľudských kvalít potrebných pre budúci pozitívny vývoj na Planéte Zem (...na Slovensku), vychádzajúcich z potreby oslobodzovania a pravdivosti ľudských sŕdc ako "genómu Leva" a rozvoj týchto kvalít v kolektívnom nevedomí (...ich zvedomenie) a ukotvenie v hmote pre praktické použitie v živote (...tzv. genóm panny). Jednoducho povedané ľudskou rečou pri svetelnom vzostupe ľudských bytostí v hmote a zvyšovaní frekvenčného vyladenia na priaznivé energie (bioenergie) je ľudský potenciál nekonečný, bez obmedzení (...sústavne sa môžeme zlepšovať...).

 

Keď sme dosiahli vrchol Stolica, niekoľko metrov od vrcholu v krásnej Prírode plnej kríkov čučoriedok sme sa zrelaxovali, harmonizovali, vykonali energetické spojenie s Planétou Zem a sebaočisty. Po občerstvení, ktoré bolo spríjemnené množstvom motýľov, ktoré si kľudne sadli na nás všetkých ako sme sedeli v tráve, sme pokračovali v zostupnej trase po tzv. červenej značke.

 

 

Peter (vnímanie) :

Muránska planina je nepochybne jedným z mnohých pokladov Slovenska. Celým údolím, ktorým sme prechádzali sa tiahnu silné lesy, potoky, rieky, krásna príroda, s ktorou ruka v ruke kráčajú čisté energie. Už počas cesty autom dolinami ako sme prichádzali som vnímal silné energie najmä na tretej a šiestej čakre. 

 
V lesoch pod Stolicou kraľujú obrovské stromy plné sviežej energie, listnaté stromy pomiešané s ihličnanmi. Počas výstupu na Stolicu som vnímal silné pichanie intenzívnej energie na štvrtej čakre (4A) napravo od hrudnej kosti a silné prúdenie energii som vnímal na mnohých miestach trasy aj na úrovni šiestej (6A) a siedmej čakry (7A). Lokalita preukázateľne disponuje čistými silnými liečivými energiami vysokých frekvencií, ktoré pozitívne vplývajú na fyzickú aj duchovnú zložku bytosti.
 
Trocha smutný pohľad sa návštevníkovi naskytne pod Stolicou, kde zásah človeka značne znetvoril krajinu a narušil svojou činnosťou prirodzený ráz prírody. Nebyť Chráneného vtáčieho územia na neďalekom kopci, kto vie či by človek neznetvoril aj posledný zalesnený vrchol kopca na okolí. Nie všetci si uvedomujeme, koľko energie príroda musela vložiť do toho, aby vznikol takýto hustý, zdravý, zmiešaný porast a koľko energie bude musieť príroda vynaložiť na jeho obnovu. Načo sem dávame nálepky typu "Národný park", keď nakoniec zelené kopce zmeníme na holovýrub, pôsobiaci na návštevníka skôr mŕtvo a pusto?
 
Národný park by mal vyzerať skôr ako malý raj na zemi, oáza života, nedotknutá príroda, tak ako tomu bolo v Chránenom vtáčom území na vedľajšom kopci. Vďaka rôznym druhom vtákov sa tak zachoval kus čistej prírody, ktorý je ukážkou toho, čo tu bolo pred zásahom človeka. Kontrast, ktorý vznikol ukazuje, aký je človek hlúpy a neváži si prírodné zdroje, ktoré sú koreňom života. Museli sem prísť vtáčie entity, aby nám ukázali, ktorým smerom ísť a aké hodnoty je potrebné chrániť a vážiť si ich. 
 
V tom istom období, ako sme sa vybrali na Stolicu, sa neďaleko domu v Lipovanoch ozývala rodinka dravcov - vtákov, ktorá ma každé ráno tešila svojou aktivitou. Máme v okolí nášho sídla v Lipovanoch mnoho vtáčích krásavcov, ktoré potešia každého človeka. Vták je pre mňa symbolom slobody, slobody, ku ktorej máme všetci smerovať. Ďakujem, že sú tu a že prinášajú radosť do života v mojom okolí. Ďakujem aj za to, že sa im v chránenom území pod vrcholom Stolice darí. Nech prinášajú do tejto dimenzie mnoho svetla a pozitívnych vibrácií pre všetky bytosti. 
 
Ďakujem priateľom, Andrei a Marianovi, že mi ukázali tento krásny kút Slovenska.

 

 

Roman (vnímanie) :

Bol to krásny výlet. V každom prípade záber aj na fyzickú kondíciu, trasa v dĺžke 17 km, miestami riadne stúpanie. Počas celej trasy aj na vrchol aj späť som vnímal silné energie v celom tele, na hrudníku (srdcovej čakre) aj na hlave. Príroda je v tejto lokalite krásna, zmiešané lesy s obrovskými stromami. Vo vyššej úrovni trasy sa nachádzalo množstvo kríkov čučoriedok, podobne aj pri vrchole samotnej Stolice. Mňa osobne okrem silných energii počas turistiky zaujal nádherný severný výhľad pred dosiahnutím vrcholu Stolice, kde bolo vidieť Kráľovu Hoľu ale fascinovali ma najmä štíty Vysokých Tatier. 

Najsilnejším momentom tejto turistiky bolo pre mňa miesto, keď sme sa vracali späť pod Chatou Ondrejka pri potoku so zaujímavou skalou v tvare "ženskej tváre" obrastenej machom. Bolo to energeticky veľmi silné miesto. Vnímal som tu jasne energie života a silu Prírody, chvenie pri srdci. Pri tejto skale našla Andrea s Petrom kameň v tvare srdca, ktorý sme odovzdali ako dar Marianovi k narodeninám. Po absolvovaní tejto turistiky som sa cítil celkovo energeticky veľmi dobre, aj keď bola fyzicky náročná.

Skutočne máme na Slovensku krásne kúty Prírody so silnými a liečivými energiami na ktoré môžeme byť hrdí. Ďakujem Andrei, Marianovi, Filipkovi a Petrovi za návštevu tohto krásneho miesta Prírody na Slovensku.

 

 

 

Miesto oddychu vzdialené 30 metrov od vrcholu Stolice

 

 

Pri zostupe späť z vrcholu Stolica sme vnímali stále kvalitnejšie a pozitívnejšie energie podobne ako pri výstupe. Stále sa tieto energie kvalitou zvyšovali. Andrea mala s Petrom rozhovor v súvislosti so vzácnou knihou s vysokou úrovňou pravdy ohľadom dávnej minulosti nášho Vesmíru a našej Galaxie, na preklad ktorej z angličtiny do slovenčiny má naša nezisková organizácia zakúpenú licenciu a práva. V tejto súvislosti mala Andrea aj duchovnú komunikáciu, ktorú v súčasnosti nie je možné zverejniť z karmických dôvodov. Zaujímavosťou však je, že počas rozhovoru o informáciách z duchovnej komunikácie medzi Andreou a Petrom pri konkrétnych otázkach a odpovediach našli na zemi spadnutý zväzok troch kľúčov, ktorý symbolizoval obrazne presnú odpoveď na jednu z otázok...

 

Počas spätnej trasy sme okrem obdivovania iných krás Prírody v dobrej nálade objavili miesto s veľmi silným vyžarovaním, ktoré pôsobilo v Prírode veľmi celistvo, ako harmonické spolužitie prírodných bytostí, skál, kameňov, vody, stromov, rastlín, atď.. Na tomto mieste vedľa potôčika bolo možné vnímať silne energie života a našli sme tu aj zaujímavú vyžarujúcu skalu obrastenú machom, ktorá predstavovala pri prvom pohľade siluetu polovice tváre ženy... ako symbolu tvorenia a plodenia života a jej spojenia s Planétou Zem. Vedľa tejto skaly tvaru ženskej tváre našiel Peter a Andrea druhý väčší kameň v tvare srdca. (pozn. - tento rok nám bolo dopriate nájsť v Prírode už 3 kamene v tvare srdca). Potešilo nás to o to viac, že Marian mal v tento deň 44 narodeniny.

 


Skalný masív - polovica tváre ženy spojená so Zemou...

 

Kameň - srdce "dar od Prírody k narodeninám"

 

Gratulácia od priateľov - kameň v tvare srdca ako dar...

 

Marian (vnímanie) :

Po gratulácii k narodeninám na tomto energeticky vyžarujúcom mieste od priateľov Petra, Romana, partnerky Andrei a syna Alexa Filipka som sa im všetkým poďakoval. Poďakoval som sa za život, že som sa narodil na Planéte Zem, osobitne som sa poďakoval svojim rodičom priamo na tomto mieste. Následne sa ozvala v rámci duchovnej komunikácie Prírodná bytosť - Prírodný anjel tejto Prírodnej lokality. Súčasne s komunikáciou som ju vnímal aj zrakom ako veľmi jemnú éterickú bytosť jasne svietivo zlatisto - slabozelenej farby s jemným závojom, ktorá sa vznášala nad skalou v tvare "ženskej tváre". Prinášam časť z duchovnej komunikácie :

 

" ...Ľudské bytosti ktoré sa narodili na Planéte Zem si väčšinou nevážia Prírodu a jej význam si neuvedomujú. Všetko v Prírode a na Planéte je pre nich samozrejmosť, ktorá im má slúžiť, slúžiť pre sebecké osobné ambície ľudí. Podobne je to žiaľ u väčšiny ľudských bytostí aj na Slovensku. Nevážia si skutočne a pravdivo svoju vlasť, svoju Zem, po ktorej kráčajú, kde sa narodili. Na Slovensku máme mimoriadne dôležité miesta v Prírode, ktoré sú energetizujúce a liečivé pre ľudí. Jedinečné liečivé miesta na Planéte Zem. ...Väčšinou hľadajú ľudia kvalitu vonku, za hranicami Slovenska a skutočné krásy a hodnoty Prírody, ktoré majú doma nepoznajú, majú ich aj priamo vo svojich srdciach aj v Prírode. Nevedia o tom, nevedia o nich, spia a pokiaľ aj vedia, tak si ich nevážia. Ide o neúctu voči sebe, voči Prírode, nízke frekvencie energii, bioenergii a citov v láske a harmónii vo všetkých vzťahoch. Ľudia si väčšinou nevážia život, prevláda neúcta voči životu... uprednostňovanie nízkych sebeckých emócii pred životom. Práve energie života a priaznivé bioenergie (...ich sústavné prijímanie v čo najvyššej frekvencii...) sú to najčistejšie čo existuje, Vedomie sa inak nemôže v hmote 3D nášho Vesmíru vyvíjať Svetelným vzostupom. Slobodná vôľa ľudských bytostí je väčšinou individuálne neslobodná, čo zodpovedá frekvenčnému vyladeniu každej ľudskej bytosti a jej schopnosti ako individuality harmonizovať vo vzťahu k celku...chýba rovnováha aj v tejto oblasti... 

Ty s partnerkou Andreou by ste mohli písať knihy o tom, čo to skutočne znamená tvoriť život napríklad ako stromy, to nie sú slová... Liečivé a energetizujúce dôležité miesta v Prírode sa môžu zvyšovaním svojej frekvencie energii a bioenergii očisťovať a ich priaznivý liečivý účinok sa môže zvyšovať. Prispieť k tomu môže aj hlbšie prepojenie ľudských bytostí s Prírodou... 

...Niekedy sa nám môžu javiť aj mnohé maličkosti v živote ako nepodstatné, v skutočnosti je tomu ale presne naopak. Pri pozorovaní Prírody, napríklad stromu môže človek objaviť celú Galaxiu. Je úžasné, aké diela dokáže Príroda vytvoriť svojimi silami a energiami...pritom si uvedomujeme, že sme ako ľudia jej harmonickou súčasťou, ako dokonalá nedokonalosť konkrétnej genetickej matrice vo Vesmíre 3D... Smerovanie ľudského srdca k sústavnému zlepšovaniu a presvetľovaniu seba samého je ako mravná iniciatíva hnacím elementom svetelného vzostupu, ktorý priaznivo pomáha aj Prírode a celej Planéte Zem...

...aj skala, ktorá sa nachádza pred vami ako ženská tvár spojená so zemou obrastená machom symbolizuje prepojenie životnej sily a energie muža a ženy, ich harmonické spojenie, ktoré je potrebné pre tvorenie a plodenie života. Keď sa hlboko sústredíte na vnímanie energií okolo tejto skaly priamo na mieste vnímate, že raz symbolizuje ženskú tvár (...polovicu ženskej tváre...) a vzápätí príde moment, je možné vnímať muža (...polovicu mužskej tváre...), harmonické prepojenie a vyváženie mužskej a ženskej hadej sily potrebnej v sexualite čistých vysokých svetelných energii pre plodenie a tvorenie života... Cena života a úcta k nemu je výnimočná...

Nie je náhoda, že tento rok ste našli spolu s Andreou, Filipkom a priateľmi Petrom a Romanom v Prírode na rôznych miestach už tretí kameň v tvare srdca, alebo stromy, ktoré majú na svojej kôre zobrazené tvary ľudských očí alebo tvary srdca - je to symbol vnímania očisťovania a duchovného princípu života priamo v hmote... Príroda má liečivé a očistné energie pre každú bytosť, ktorá má záujem ísť na vzostup k Svetlu. Nepodporuje však žiadne extrémy a vychýlenia...ani hrdých nacionalistických vlastencov ktorí chcú byť súčasne veľkými európanmi, ani mládež, ktorá je odchovaná od 2 rokov na tabletoch a nepozná dážďovku či veveričku...".

 

 

(Poznámka : V čase písania tohto článku sme našli v Prírode na inom mieste na Slovensku aj ďalšie obrazy ľudského srdca.) 

 

Počas duchovnej komunikácie s Prírodnou bytosťou som vnímal aj obrazne jemné zmeny jej farby, objavil sa aj odtieň jemnej svetlo modrej nebeskej farby spolu so zlatistou. Poprosil som Prírodnú bytosť (Prírodného anjela lokality) o odpoveď na moju otázku :

 

Marian :  "Čím môžem prispieť okrem práce na sebe k tomu, aby ľudské bytosti postupne vnímali kvality Prírody na Slovensku aj z pohľadu jej energetického a liečivého významu pre zdravie ľudských bytostí, aby sa nevyhýbali spojeniu s Prírodou, aby to brali ako súčasť života ?"

Prírodná bytosť :  "Môžeš k tomu prispieť v prvom rade vždy, každý deň prácou na sebe. Tým, čo aj robíš a robia to aj partnerka Andrea a Tvoji priatelia. Sebaočisťovaním. Sebazlepšovaním. Hmotná kvalitná výživa fyzického tela, raslinná strava, ovocie, zelenina, orechy, pitný režim, kvalitné výživové doplnky, každodenné kvalitné cvičenie Päť Tibeťanov min. 21 krát denne, maximálna snaha o vyššiu etiku a rovnováhu v živote, pravidelné duchovné očisty a duchovné komunikácie, rovnováha medzi hmotnou a duchovnou zložkou bytosti 50 % - 50 %. Pochopiteľne aj tým, že v rámci práce a dobrovoľníctva publikujete články na svojom webe týkajúce sa významných Prírodných lokalít na Slovensku s energetickým a liečivým významom pre ľudské bytosti, odovzdávate kvalitné informácie a šírite konkrétnu frekvenciu morfického poľa, ktoré sa dostane k tým bytostiam, ktoré sú na to pripravené... každá bytosť má svoj vývoj a slobodnú vôľu, nič sa nedá uponáhľať..."

Marian :  "Ďakujem."

 

Bola to veľmi silná duchovná komunikácia počas ktorej som poprosil opäť o energetickú očistu seba aj lokality, vnímal som vo svojom srdci veľkú pokoru a mimoriadne silné pozitívne energie, vďačnosť... Po ukončení duchovnej komunikácie som sa Prírodnej bytosti (Prírodnému anjelovi) poďakoval, vnímal som veľký pokoj v srdci aj spolu s priateľmi, Andreou a synom Alexom Filipkom.

 

 

Na tejto krásnej turistike bol jediným tieňom fakt, že aj v tejto Národnej prírodnej rezervácii sa žiaľ ťaží kalamitné drevo z dôvodu poničenia určitých častí smrekových porastov, čo ohrozuje mimoriadne vzácny biotop vtáka hlucháňa hôrneho. Je to síce informácia nie potešujúca ale pravdivá. Tento mimoradne rušivý element sme vnímali všetci (...najmä niekoľko sto metrov pred dosiahnutím vrcholu Stolica...) a potvrdil sa aj v samotnej duchovnej komunikácii. Na základe duchovnej komunikácie s Prírodným duchom tejto lokality a Prírodou samotnou je jednoznačne a zásadne ťažba dreva v tejto prírodnej lokalite nevhodná, parazitujúca na Prírode zo strany človeka a nemá v tejto lokalite čo hľadať. Príroda sa sama dokáže bez problémov vysporiadať s existujúcou situáciou bez toho, aby túto situáciu zištne zneužil človek "záchranca" vo svoj prospech. Žiaľ, že nejde o prvý ani jediný prípad takéhoto šafárenia s ťažbou drevnej hmoty v najvzácnejších prírodných lokalitách na Slovensku. Veríme, že sa kompetentné orgány a zodpovedné osoby spamätajú, kým nie je neskoro...

 

(Poznámka : Z našej strany sme poprosili v rámci očisty na vrchu Stolica o očistenie nepriaznivých vplyvov ľudských bytostí na Prírodu v tejto lokalite o ich elimináciu. Môžeme začínať vždy len od seba.)

 

odkaz :

spravy.pravda.sk/regiony/clanok/432633-rubanie-stromov-nici-vzacne-hluchane/

www.rimava.sk/spravy-z-regionu/v-chranenom-vtacom-uzemi-muranska-planina-vytazili-tisice-kubikov-kalamitneho-dreva/

 

Hlucháň hôrny (lat. Tetrao urogallus)

 

Ďakujeme, že nám bolo dopriate navštíviť túto nádhernú Prírodnú lokalitu a prežiť nové úžasné zážitky. V návštevách prírodných lokalít na Slovensku, ktoré majú priaznivý energetický, liečivý a očistný účinok na ľudský organizmus budeme pokračovať aj naďalej...

 

 

© Andrea Ďurošová

© Marian Svinčiak

© Peter Bauer 

© Roman Kupec

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Nové Energie Života, n.o.

alohawai@alohawai.sk

Sídlo (Seat):
Lipovany 125
985 31 Lipovany
Slovakia

+421 917 568 734

Vyhľadávanie

Zaslať (send) newsletter

© 2014 Všetky práva vyhradené Alohawai, n.o.

Vytvorené službou Webnode