Prirodzené zvyšovanie vnútornej čistoty a harmónie...

ZÁŽITKY V PRÍRODE - VÝSTUP NA KLENOVSKÝ VEPOR

05.10.2017 07:53

 

Príroda, jej liečivé a očistné účinky na ľudský organizmus, na ľudskú bytosť ako hmotno - duchovnú multidimenzionálnu bytosť. V spojení s Prírodou a Planétou Zem sa môžeme sústavne nielen energeticky liečiť a očisťovať, ale aj zvyšovať svoje Vedomie a schopnosti. Dokonca aj samotnú Prírodu a Planétu môže ľudská bytosť napomáhať očisťovať aj energeticky. Navzájom sa môžeme spájať a harmonizovať, očisťovať. Pochopiteľne, že o existencii ľudskej bytosti ako hmotno - duchovnej bytosti n-dimenzionálneho charakteru existujú v súčasnosti už viaceré vedecké štúdie, ktoré to preukázali aj priamo v hmote, v úrovni hutnosti hmoty 3D Vesmíru, v ktorej sa vyvíjame aj na Planéte Zem. Považujeme túto tému za zásadnú a dôležitú aj na základe vlastných skúseností a duchovných komunikácii, prenosov, ktorých pravdivosť sa opakovane potvrdila aj priamo v praktickom živote... 

ZÁŽITKY V PRÍRODE - VÝSTUP NA KLENOVSKÝ VEPOR...

 

 

 

 

Kontakt

Nové Energie Života, n.o.

alohawai@alohawai.sk

Sídlo (Seat):
Lipovany 125
985 31 Lipovany
Slovakia

+421 917 568 734

Vyhľadávanie

Zaslať (send) newsletter

© 2014 Všetky práva vyhradené Alohawai, n.o.

Vytvorené službou Webnode