Prirodzené zvyšovanie vnútornej čistoty a harmónie...

ZDRAVÁ, ŽIVÁ A SUROVÁ STRAVA...alebo DIÉTY, PÔSTY a "ŠPECIÁLNE LIEČIVÉ OČISTNÉ TERAPIE" ?! (1.časť)

01.12.2015 08:26

 

Milí priatelia,

mnohokrát si sami položíme otáku, čo je vlastne zdravá strava ? Je zdravé konzumovať živú stravu, ovocie, zeleninu, orechy, bylinky  a v akom pomere, či držať umelé diéty a pôsty, piť len vodu, realizovať občasné pôsty, alebo dokonca pránická strava teda bretariánstvo ?! Čo je zdravá strava ? 

Prichádzajú k nám rôzne informácie, rôznej kvality a pravdivosti. To je to bludisko, v ktorom sa nachádzame a žijeme deň čo deň, pričom každý sa snaží konzumným spôsobom väčšinou presadzovať "svoju pravdu", nevediac pritom skutočne, či je ním manifestovaný názor pravdivý a zdravý.

 

Veľmi často počúvame v dnešnej "civilizovanej" spoločnosti rôzne názory o tom, že sú potrebné pôsty a diéty (napríklad u cukrovkárov), liečebné pôsty, dokonca pránická strava (bretariánstvo) a pod. Pokúsme sa ale zodpovedne postaviť k otázke stravovania. Ľudská bytosť je hmotno - duchovná bytosť, ktorá má okrem hmotného tela aj 12 vonkajších energetických tiel. Pokiaľ sa má ľudstvo vo vývoji niekam pohnúť (netvárme sa, že je všetko v poriadku, stačí sa pozrieť na to, čo sa deje v Európe, v Afrike, na strednom východe, v USA, atď...prestanme sa klamať), je najdôležitejšie, aby nové propagované metódy očisty a liečby fyzického tela viedli jasne a priamo človeka k svetelnej strane a nie temnote. Isteže, základným elementom je sebapoznanie a sebavýchova, avšak, aby sme vedeli "nielen ulietavať" a optimalizovať život na základe sebapoznania, je nevyhnutne potrebné konkrétne temné systémy (väčšinou skryté) v hmotnej strave vylúčiť. Ako to ale urobiť ?

 

Položeme si sériu konkrétnych otázok :

1. Podporujú liečebné pôsty svetelný vzostup človeka ?

2. Sú v pozadí za liečebnými systémami a ich popisovanými priaznivými účinkami na zdravie človeka svetelné energie alebo naopak temné energie a temné systémy ?

3. Sú rôzne liečebné a očistné pôsty metódami a procesom, ktoré je v dnešnej dobe jednoznačne podporovaný Prírodou, Planétou a SIlami Svetla vedúcimi vývoj? 

 

Už vopred je pochopiteľné, že informácie uvedené v tomto článku určite nenadchnú viacerých lekárov liečiacich len fyzické telo, ktorí sú dogmaticky naviazaní na naučených textoch a odporúčaniach, nijako nepotvrdených vedou. Dokonca je potrebné veľmi opatrne sa vyjadrovať aj k otázkam a vyhodnoteniam vedy, pretože v dnešnej dobe ako i v minulosti je jasné, že v mnohých prípadoch bola veda poplatná sebeckým a zištným úmyslom a za peniaze skrivila pravdu a to, čo je správne a dobré pre život individuácii v celku, v súlade so svetelnou stranou sily.

 

Niet pochýb o tom, že pokiaľ človek má úprimný záujem očisťovať svoje hmotné telo a organizmus v harmonickom súžití s Prírodou a Planétou, najlepšie je využitie očistných energii a síl pravotočivých prostredníctvom surových plodin - ovocia, zeleniny, orechov, bylín, vynikajúce sú čerstvé zeleninové a ovocné štavy, nie konzervované. V tomto kontexte je dôležité, pokiaľ máme záujem o pôst, napríklad pol dňa alebo celý deň prijímať  surové zeleninové alebo ovocné šťavy bez pevnej stravy, doprevádzaný dostatočným pitím čistej vody. Hmotné telo pri takejto kúre dostáva dostatok základných živín a pokiaľ sa takáto očistná kúra doplní zvýšením kvalitných proteínov v nasledujúcich hodinách a dňoch, tak sa telo môže nielen čistiť, ale taktiež regenerovať a opravovať poškodené bunky, tkanivá a orgány. Bežný človek však za obvyklých okolností nepotrebuje niekoľkodenné zdĺhavé očisté kúry prostredníctvom štiav. Optimálne pre bežného človeka je nájsť si vyvážený každodenný režim, v ktorom bude dostatočné množstvo čistých pravotočivých bioenergii, ktoré podporujú očistný a následne aj regeneračný proces. Ideálne je spájať tieto dve fázy a nie ich oddeľovať. Tým, že každým dňom sa snažíme očisťovať fyzické telo a následne aj obnovovať poškodené bunky.

 

V tejto súvislosti sa často stretávame so záujmom o liečebné terapie pôstovania. Opäť zdôrazňujeme, že je dôležitý súlad a hamonizácia nášho bytia s Prírodou a Planétou v každej časti nášho každodenného života. Aj jednodenný pôsť môže byť problém. Sebapoznanie. Pri hladovaní sa fyzickému telu zastaví príjem hmotných látok a energie (v zmysle kalórii) ale najmä sprievodných energii zo stravy, nevyhnutne potrebných pre každodenné optimáne fungovanie hmotného tela. Pre jeho výživu, regeneráciu a detoxikáciu, je potrebné si uvedomiť, že pri karmickej komplexnej očiste hmotného tela a aj vyšších článkov ľudskej bytosti, sa podstatne zvyšuje nárok na dostatok hmotných živín a čistých bioenergii. Naše fyzické telo sa neskladá len z hutnej hmoty, väčšinu tvorí voda. Pre očistu a regeneráciu sú potrebné nielen kvalitné hmotné látky a bezchybné biochemické pochody, ale taktiež druh, kvalita a objem sprievodných bioenergii. Napríklad, keď človek pije len vodu, je pravdou, že síce násilím donúti svoje telo na nový režim metabolizácie avšak prináša to súčasne aj určité nebezpečenstvo. Zvlášť, keď u niektorých ľudí je dispozične pôst vylúčený, kontraindikovaný. Čistiaci a regeneračný potenciál fyzického tela si sami likvidujeme tým, že telu nedodáme kvalitnú každodennú vhodnú a čistú stravu.

 

Oveľa väčší význam dáva oproti prevádzaniu jednorázových pôstov, meniť svoju stravu na optimálnu postupne, včas a natrvalo. Optimálne znamená, že 

na základe sebapoznania sa odhodláme ku stravovaniu, ktoré budeme schopní udržiavať dlhodobo a budeme zladení s typom nášho metabolizmu a životného štýlu. Každá bytosť je individuálna. Opäť nie je možné ignorovať Prírodu, ktorej sme súčasťou. Príroda nás "nastavila" na určitý vývoj, pokiaľ ju vnímame a ukazuje nám aj optimálne súlad s ňou, kam máme smerovať. Jednoducho sebapoznanie je každodenná súčasť nášho života a sebavýchova taktiež. Naučiť sa stíšiť a viac počúvať, resp. vnímať jemnejšie energie, obrazy. Príroda nám dokáže jasne ukázať, akú bylinu potrebujeme alebo akú šťavu máme piť, ten ktorý deň. V tomto kontexte je veľmi podstatné si uvedomiť, že väčšina tvrdení lekárskych "odborníkov" o obnovovaní buniek, pokiaľ hmotnému telu chýba prísun čistých živin, sú tmárskymi ilúziami, podobne ako je tomu pri téme očkovania.

Bludy, tvrdiace napríklad, že pôsobenie pôstu je na zdravie každého človeka pozitívne, je podľa Prírody v súčasnosti nepravdivé. Súvisia s tým napríklad tézy, že pri pôste telo spotrebúva predovšetkým tuky a súčasne chráni svaly. Alebo vyložené nezmysly, že pri pôstoch sa tieto nedotýkajú vôbec základných a nevyhnutne potrebných orgánov, ako srdce, pľúca, atď... V skutočnosti je to práve naopak, pri pôstoch sa telo "otravuje" vlastnými toxínmi a škodlivými odpadovými látkami a poničujú sa svaly. Súčasná pravdivosť zo strany Prírody je taká, že v pozadí pôstov sú temné sily parazitujúce na ľudskej bytosti. Pôsobenie pôstov napríklad pri kritickej životnej situácii v zdraví človeka síce môže dočasne pomôcť, avšak na druhej strane pritiahne negatívne temné bioenergie ako sprievodnú súčasť tejto liečby, podobne ako pri ľavotočivosti liekov a farmaceuticky odporúčaných chemikálii. Lieky totiž väčšinou zakryjú chorobu, ktorá sa prejavením vo fyzickom tele má niečo znamenať ako symbol pre bytosť človeka (niečo sa má človek naučiť, uvedomiť si, i keď nie všetky choroby sú karmické), čiže zatlačí bytosť človeka z hľadiska hmotno - duchovného do pádu. 

 

Mnohokrát počujeme o špeciálnych terapiách očisty vlastného tela. Jedným z príkladov je napríklad pitie vlastného moču (urinoterapia) a hydro-kolon-terapia. Hneď na začiatku uvádzame, že metóda urinoterapie, autopatie, liečebného hladovania a hydro-colon-terapie sú totálne zatemnenými systémami z hľadiska súčasného vývoja na Planéte vo vzťahu k Prírode. Pokiaľ uvedeime stupnicu škodlivosti, tak najviac škodlivý je výplach hrubého čreva (klystýr), teda hydro-colo-terapie, ktorú je možno prirovnať k vrcholu temnej strany sily v hmote vo vzťahu k životu. Vyhľadávajú to ľudia, ktorí nemajú sebadisciplínu a doslova "žerú", všetko najmä mäso. Nedokážu si usporiadať stravovací režim a podľahnú hlúpym zvodom, že vypláchnutím čriev si zabezpečia čistotu trávenia. Fanatizmus ľudí žiaľ nemá hraníc. Klystýr je krajným riešením pre operáciou čriev a nie bežnou praktikou ako to tvrdia niektorí jedinci. Len s hrôzou môžeme konštatovať ako ľahko sa prekrútením informácii o zdravej strave vytvára módny skarikovaný biznis, ktorý bude vyhľadávať množstvo ľudí.

V bežnom živote pozná ľudstvo ďaleko prirodzenejšie, zdravšie, čistejšie a bezpečnejšie spôsoby každodenného čistenia čriev prostredníctvom priridzenej stravy zahrňujúcej vysoký podiel surového ovocia a zeleniny s dostatkom rozpustnej a nerozpustnej vlákniny.

 

Pokračovanie v 2. časti článku.

 

 

© Andrea Ďurošová

© Marian Svinčiak

 

 

 

Kontakt

Nové Energie Života, n.o.

alohawai@alohawai.sk

Sídlo (Seat):
Lipovany 125
985 31 Lipovany
Slovakia

+421 917 568 734

Vyhľadávanie

Zaslať (send) newsletter

© 2014 Všetky práva vyhradené Alohawai, n.o.

Vytvorené službou Webnode