Prirodzené zvyšovanie vnútornej čistoty a harmónie...

ZDRAVÁ, ŽIVÁ A SUROVÁ STRAVA...alebo DIÉTY, PÔSTY A "ŠPECIÁLNE LIEČIVÉ OČISTNÉ TERAPIE, či dokonca BREATHARIÁNSTVO" ?! (3.časť)

02.12.2015 14:44

 

Milí priatelia,

v predchádzajúcich dvoch článkoch v súvislosti s danou problematikou sme uviedli okrem iného, že problematike bretariánstva budeme venovať samostatný článok a to najmä z dôvodu jeho vysokej toxickosti a úrovne zatemnenia vzhľadom na svetelný prirodzený vývoj človeka. Breathariánstvo - výživa pránou prišla nedávno prostredníctvom prednášky človeka, ktorý žije bez jedla a žije iba z energii do susedných Čiech. Tento človek dokonca tvrdil, že nemá problém naučiť takýto spôsob života aj iných ľudí. Môžeme ho poznať aj pod názvom pránariánstvo. 

 

Budeme priami a bez servítky uvádzame, že breathariánstvo je brutálna ohavnosť. Ide o energetické vysávanie bytostí a potravín, ktoré je skryté v pozadí a pre bežného človeka nedosiahnuteľné pozorovaním. Existujú breathariáni, ktorí otvorene priznali, že sa vyživujú čerpaním energie Zeme, Slnka, Prírody, ale aj z iných ľudí. Jednoznanče ide o parazitov. Predstavte si temnú silu tohto systému pochádzajúceho z Indie, ktorý používa aj množstvo jogínov, chváliac sa pritom, akú vysokú úroveň vedomia oni v súčasnosti dosiahli, keď na vedomej úrovni tento systém existuje takým spôsobom, že vysáva energiu z iných subjektov a bytostí, na ktorých parazituje. Do systému sú zapojené už tisíce ľudí na Planéte, dokonca existuje napríklad aj tehotná žena bretariánka, ktorá i počas tehotenstva bola bretariánkou a aj jej dieťa po narodení nič nekonzumuje, resp. iba pije vodu. Veľmi známe je aj pochvaľovanie si bretariánskej kaviarne zo strany "indivíduí živiacich sa iba pránou", v ktorej sa pije iba voda, v ktorej môže byť pridaná esencia čaju alebo kávy.

 

V podstate ide o skutočnosť, keď človek sa postaví nad Prírodu a odmietne prirodzenú hmotnú potravu, ktorú mu Príroda ponúka, a teda odmietne tým aj hmotnú stránku, svoje ukotvenie v hmotnom svete, ktoré je človeka 2.typu, jeho karmickú očistu v hmote zásadné. Takýmto spôsobom sa človek zásadne vychýli zo svojho optima a Príroda ho nemôže brať za svoju súčasť a teda mu nebude poskytovať energie. Prichádza neetické získavanie energii, násilím a magickou silou od Zeme, Slnka, Prírody, ale aj ľudí a ako sme už uviedli, niektorí bretariáni to robia vedome, čo je naozaj vrchol ohavnosti. V skutočnosti takíto ľudia prejdú po trhu s ovocím a zeleninou, vysajú doslova všetku potrebnú a dôležitú bioenergiu z týchto plodín a teda pre ostatných kupujúcich ostane mŕtva strava, ako hmotná šupka. Žiaľ, vďaka naivite mnohých ľudí, ktorí nasávajú konzumnú ezoteriku, je len veľmi ťažko im vysvetliť ohavnosť bretariánstva. Obdivujú ohavnosť, ktorej obeťou sa môžu stať práve oni. Pokiaľ budú prevládať v spoločnosti medzi ľuďmi väčšinou ako ovečkami bludy konzumnej ezoteriky, plnej mágie s channelingom Vesmírnych ľudí a akékoľvek "duchovno" bude považované automaticky za "dobré" bez schopnosti rozoznávať správnosť, čistotu, svetlo, bude väčšina ľudí tápať v tmárstvach, dokonca tváriac sa pritom "ako sú vysoko pri hľadaní pravdy".

 

Breathariánstvo je jednou z navyšších infekcii temnej strany sily a karmických anomálii v histórii Planéty Zem. Ide o jeden z najdokonajelších temných systémov na Planéte v súčasnosti, ktorý je svojou povahou jednou z najdokonalejších foriem parazitovania na živote. Energetický základ tejto formy parazitovania je založený z energocentra určitej hviezdy, čo je však najhrozivejšie je skazený cieľ tohto prejavu temnej strany sily. Z hľadiska ezoterického, resp. z pohľadu duchovnej vedy a novej duchovnej cesty je záujmom tohto temného systému znemožňovať reinkarnáciu bytosti a tým ju zastaviť vo vývoji, teda úplne zlikvidovať poničením svetelnej iskry vo vnútri bytosti a tým možnosti jej svetelného prirodzeného vývoja. Ide o vysávanie nielen v hmotnom svete, ale i škodenie vo sfére astrálnej, kde taktiež v astrálnej posmrtnej sfére prebieha parazitovanie. Práve v tom je skazenosť tohto temného systému, že jeho magická sila rastie v hmotnom svete bez toho, aby potreboval bežnú fyzickú stravu.

 

Príčinou, ktorá spôsobila vznik breathariánstva je už niekoľko krát spomínané tmárstvo konzumnej ezoteriky za posledných 25 rokov, ktoré tvrdí, že pre vývoj ľudstva je potrebný odchod do nehmotnej 5. dimenzie, kde sa staneme neviditeľnými, čo je výsledkom práce mimozemských teórii Vesmírnych ľudí. Pre dokončenie tohto "vyššieho evolučného kroku" u ľudí je potrebné odnaučiť sa prijímať hmotnú stravu, aby bol tento prechod jednoduchší a včasnejší a ľahší. Proste bludy, bludy a zase len bludy, podobne, ako v tmárstvach, v ktorých drží väčšinu ľudí cirkev už viac než 2000 rokov.

 

Veľmi toxické je už len to, pokiaľ niekto navštívi prednášku o pránickej strave, resp. prejaví obdiv s touto anomáliou, nakoľko hneď sa napája na temný systém, ktorý dotuje breathariánstvo energiou. Pokiaľ máme záujem na tom, aby skutočne ľudstvo postupne si uvedomilo načo je na Planéte v rámci svetelnej vzostupnej evolúcie, jedným zo základných predpokladov je rozlúčiť sa so všetkými metódami duchovnej práce, ktoré obsahujú v sebe prvky mágie. Typické pre mágiu (či už čiernu alebo bielu), je ovládanie a manipulácie energie vedomím a vôľou, bez ohľadu na prirodzené rezonančné pôsobenie lásky ako tvorivej sily v kozme. Takéto systémy mágie boli vždy podporované rozsiahlymi rezervoármi energie v pozadí, ktoré vznikli ovládaním, zneužívaním a parazitovaním na veľkom počte bytostí najrôznejšieho typu (viď film Matrix). Preto je z hľadiska etického najdôležitejšie nielen dosiahnutie aj toho naušľachtilejšieho nadosobného cieľa, ale najmä čistota cesty, ako sa k výsledku prepracujeme. Akékoľvek "tlačenie na pílu" prináša vždy manipulatívne energie a teda temný vztlak temnej sily. 

Na záver nám neostáva nič iné ako vysloviť nádej, že globálna očista Planéty bude prebiehať tak, aby presadzovanie spravodlivého karmického poriadku a mravného poriadku vo svete raz v budúcnosti zaistilo, aby takíto paraziti a vampy, akými sú napríklad bretariáni, boli prinášaní k zodpovednosti za svoje prečiny. Bretariánstvo totiž predstavuje ďalšiu vychýlenú variantu evolúcie ľudstva opierajúcou sa o vadnú tézu starých duchovných ciest, že evolučným cieľom ľudstva je trvalý odchod do nehmotných sfér, pri ktorom dochádza k poničeniu možnosti vývoja ľudskej bytosti reinkarnáciou.

 

A pochybnosti o pravdivosti tvrdenia, že bretariánstvo je ovládané energiami temnej strany Sily a že je za ním silne parazitujúci temný systém? Isteže, ako pre koho. Každý môže mať pochybnosti. V praxi sa však v hmotnom svete skôr či neskôr pravda ukáže. Opäť platí to, že pokiaľ niečo nevidím a nevnímam fyzickými zmyslami, to ešte neznamená, že to neexistuje, resp. že to nemôže vidieť niekto iný.

 

Je predsa úplne jasné, že neprirodzený spôsob obohacovania sa inými energiami, ktoré "nie sú prirodzenou súčasťou bytosti človeka"(z iných bytostí, sfér, inštitúcii, telies a na ich úkor a pod.), je vysoko neetický spôsob parazitovania a spôsobu života, opierajúci sa neprirodzené získavanie egoistických schopností prostredníctvom manipulácie a mágie. No, pokiaľ niekto vníma tvorivé svetelné sily Matky Prírody na Planéte a dokáže s nimi komunikovať aj inými než verbálnymi spôsobmi (nadzmyslové schopnosti), pretože je vyladený na Prírodu ako jej živá súčasť, bude vedieť položiť Prírode otázku a dostane na ňu aj odpoveď, či už prostredníctvom energetickej informácie, impulzu, alebo obrazu, ako keď si ide obuť topánky. Sme bytosti hmotno-duchovné a preto nie je prirodzené disharmonicky zanedbávať hmotnú časť bytosti, práve naopak, aj vysoko kvalitná hmotná živá strava vyvážená, je nevyhnutnou súčasťou prirodzeného vývoja. Ide len o to, či sa snaží pracovať na sebe alebo nie, a zvyšovaním vibrácii a vnútornej čistoty na základe harmonizácie svojej bytosti sa človeku rozvinie aj duchovná komunikácia, intuícia...

 

 

© Andrea Ďurošová

© Marian Svinčiak

 

 

 

 

 

Kontakt

Nové Energie Života, n.o.

alohawai@alohawai.sk

Sídlo (Seat):
Lipovany 125
985 31 Lipovany
Slovakia

+421 917 568 734

Vyhľadávanie

Zaslať (send) newsletter

© 2014 Všetky práva vyhradené Alohawai, n.o.

Vytvorené službou Webnode