Prirodzené zvyšovanie vnútornej čistoty a harmónie...

ZDRAVÁ, ŽIVÁ A SUROVÁ STRAVA...alebo DIÉTY, PÔSTY A "ŠPECIÁLNE LIEČIVÉ OČISTNÉ TERAPIE" ?! (2.časť)

02.12.2015 09:29

 

Milí priatelia,

tak ako sme uviedli v prvom článku týkajúcom sa tejto témy, konzumná spoločnosť fatálnym spôsobom šíri rôzne inakosti v špeciálnych liečivých a očistných terapiách, ktoré sú totálne zatemnené a na základe otázky smerujúcej na Prírodu, je na tom najhoršie hydro-colon-terapia, tesne za ňou urinoterapia a liečebná hladovka. Samostatným bonbónikom na torte je bretariánstvo - tzn. výživa pránická. K tejto téme sa vrátime v samostatnom článku.

 

Mnohokrát počúvame myšlienky týkajúce sa detoxikácie fyzického tela, aké je to dôležité z hľadiska nášho bytia. V tejto súvislosti je veľmi dôležité uvedomiť si celistvosť detoxikácie, ktorá pozostáva z detoxikácie fyzickej, psychickej ale aj duchovnej. Pokiaľ hmotné telo nemusí spracovávať neustály prísun zložito stráviteľnej bežnej stravy, resp. začne prijímať stravu svojim charakterom vysoko čistú z hľadiska bioenergii, automaticky sa začne viac čistiť. Začne sa uvoľňovať nahromadený odpad, toxické látky a začne sa opravovať to, na čo inokedy predtým nezostáva čas, energia a ani materiál. Postup si pritom organizmus volí sám pri karmickom čistení, práve podľa toho, čo je najviac potrebné. Pri harmonizovanom organizme  si telo samo rozhodne, čo bude riešiť ako prvé, druhé a nasledujúce. Na človeku je, aby sme pripravili čo najoptimálnejšie podmienky.

 

Pochopiteľne, že závisí od stupňa vnútorného znečistenia organizmu, aké tento proces detoxikácie vyvolá doprovodné javy rôznej sily a druhu. Automaticky sa spúšťa detoxikácia nielen na úrovni fyzickej, ale aj psychickej a duchovnej. Z hľadiska karmického čistenia, ktorého neoddeliteľnou súčasťou je aj buď generovanie, resp. obmedzovanie genetických vzorcov a kľúčov v bunkách, tkanivách a ich bioenergetických matriciach, je potrebné si uvedomiť, že je v nich uložené množstvo emócii, prežitkov a energii rôznej kvality. Práve preto je mimoriadne dôležité, ako sa bytosť človeka fyzicky čistí a duchovne vylaďuje, teda tým, ako stúpa frekvenciami energie, tak sa obnažujú ďalšie záležitosti z tkanív a z duchovných matríc a obalov. A na tento proces musí byť človek pripravený (opak teda nepripravenosť zneužíva mágia). Vnútorným duchovným jadrom bytosti vyharmonizovaným s telom musíme dokázať rozoznať, čo vieme uniesť a čo už nie, na základe sebapoznania. To je umením sebapoznania, že dokážeme vnútorne rozoznať, čo je aktuálne pre našu detoxikáciu ešte správne a čo už nie, pridať alebo spomaliť. Prirodzený priebeh karmickej očisty a detoxikácie však nikdy nikto nedokáže na 100% presne predvídať, ani lekár ani liečiteľ, je to individuálny proces, v tom spočíva zmysel vývoja.

 

 

Nie je nepodstatné v tejto súvislosti vnímať rozdiel v tepelnom spracovaní potravín, čo sa týka fyzikálnej, chemickej a bioenergetickej úrovne vlastností. Tepelná príprava časť bioenergii, vitamínov a ďalších látok citlivých na teplo, ako napríklad enzýmov (nad 42 stupňov Celsia), eliminuje úplne. Ovocie mení svoje pôsobenie v tele z alkalického na kyslé. Je zásadné piť ovocné šťavy z čerstvej vyžmýkanej šťavy, jesť surovú zeleninu a ovocie, podľa možnosti na prázdny žalúdok bez pridávania cukru. Pasterizácia, varenie, pečenie s pridaním cukru, konzervovanie chemickými látkami je presným opakom očisty. Prekyslenosť tela a čriev je zásadným nedostatkom pri detoxikácii. 

 

Nebezpečenstvo z hľadiska mentálneho pôsobenia a duchovného hľadiska detoxikácie je úžasný obdiv nad metódami ako hydro-colon-terapia, urinoterapia, liečebné pôsty a pod., čo môže pri fanatizme prerásť až k vychýleniu od svetelného optimálneho vývoja bytosti. Veľmi ľahko môže fanatizmus vytvoriť vplyv manipulatívnych až magických vibrácii, ktoré sa snažia ignorovať prirodzené prírodné pochody a obmedzenia, v snahe získať rýchlejší vývoj detoxikácie a očisty. Jediné poistky svetelného vzostupu prirodzeným spôsobom sú vychádzajúce z múdrosti Prírody. Kvalita spojenia s Prírodou a Planétou je prvoradá a kľúčová pre trvalý svetelný duchovný vzostup a evolúciu dnešného človeka! Na rozdiel od množstva bludov a tmárstiev, čo hlásajú staré duchovné smery, ktoré predpokladajú budúci odchod ľudstva do nehmotných sfér, v podobe nehmotnej piatej dimenzie, nirvány a pod.

 

Pokiaľ niekto odmieta dary Prírody, ktorými ho Príroda obdaruje, ide vlastne jasne proti svetelným prirodzeným princípom vývojom človeka. Vzniká to najmä tým, že sa snažím o absolútnu kontrolu svojho vývoja, nad všetkým na základe svojej vlastnej vôle, z pozície môjho obmedzeného EGA, rozumu a nadhľadu. A teda nič vyššie nado mnou neuznávam, popieram akékoľvek vyššie a čistejšie sily a frekvencie bioenergii, čo v konečnom dôsledku vedie do temnej priepasti. A v tom je ľstivosť a skazenosť, že sa môžem po ignorovaní Prírody dostať do silného vzostupu energetického, avšak podporovaného nie Prírodou a Planétou, Vesmírom a príslušnými zákonmi Karmy a rezonancie, ale temnými systémami parazitujúcimi v pozadí nad takýmito inšpiráciami. Tu je najvyššou formou infekcie pôsobiacej zo strany temných síl, záujem ľudí o odchod do 5. dimenzie, kde sa "zbavíme hmotnej formy", čo mnohí zo starej duchovnej cesty majú za svoj cieľ číslo jeden a zabúdajú na to, prečo sme tu ako ľudstvo na Planéte. Väčšinou ide o veľmi rafinovane premyslený channeling Vesmírnych ľudí, ktorí mávajú oveľa viac vyspelé technológie prenosu informácii, než je samotná magická výbava človeka naakumulovaná za milióny rokov.

 

Predstavte si, že sa postavíte proti Prírode, našej najväčšej Matke, ktorá je tu o mnoho dlhšie než my a touto opozíciou sa odrežete a odpojíte od nej. Pokiaľ človek začne svojim neprirodzeným vývojom a nesynchrónnosťou, nesúladom parazitovať na nej a teda je pochopiteľné, že Príroda sa nepriamo začne brániť a v sebaobrane sa od človeka vymedzí, vypudí. To je najväčšie nebezpečenstvo duchovných síl temných a napojení v pozadí pôstov, kde v súčasnosti najvyššia hrozba je bretariánstvo. Popularita konzumnej ezoteriky vo forme bretariánstva rastie tak rýchlo za posledné obdobia, že predstavuje jednu z naväčších hrozieb pre ľudstvo.

 

Problematike bretariánstva sa budeme venovať v 3. pokračovaní článku.

 

© Andrea Ďurošová

© Marian Svinčiak

 

 

 

 

 

Kontakt

Nové Energie Života, n.o.

alohawai@alohawai.sk

Sídlo (Seat):
Lipovany 125
985 31 Lipovany
Slovakia

+421 917 568 734

Vyhľadávanie

Zaslať (send) newsletter

© 2014 Všetky práva vyhradené Alohawai, n.o.

Vytvorené službou Webnode