Prirodzené zvyšovanie vnútornej čistoty a harmónie...

Zhotovenie vlastného vodohospodárstva - príprava na vrtné a hydrogeologické práce, príprava výstavby studne a súvisiacich vodohospodárskych objektov pre celý komplex (1. a 2. Etapy)

03.12.2015 11:00

 

V mesiaci november 2015 boli zahájené práce týkajúce sa hydrogeologického prieskumu (projekt geologickej úlohy) pre vrtné práce a čerpacie práce na odobratie vzoriek vody a ostatných súvisiacich úkonov na pokrytie potreby zásobovania pitnou a užitkovou vodou a následného navrhnutia úpravovne vody pre celý komplex objektov vzdelávacieho centra. V priebehu odobratia vzoriek vody na laboratórne zistenie kvalitatívnych parametrov sa v súbehu s týmito prácami, ktoré budú realizované v 1. štvrťroku 2016, bude pripravovať aj projektová dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia na realizáciu výstavby studne a súvisiacich vodohospodárskych objektov, ktoré by mali byť definitívne zhotovené do konca 2. štvrťroka 2016, od kedy by komplex mal byť sebestačný. 

© Andrea Ďurošová

© Marian Svinčiak

 

 

Kontakt

Nové Energie Života, n.o.

alohawai@alohawai.sk

Sídlo (Seat):
Lipovany 125
985 31 Lipovany
Slovakia

+421 917 568 734

Vyhľadávanie

Zaslať (send) newsletter

© 2014 Všetky práva vyhradené Alohawai, n.o.

Vytvorené službou Webnode