Prirodzené zvyšovanie vnútornej čistoty a harmónie...

...ŽIVOT ĽUDSKEJ CIVILIZÁCIE A JAŠTEROV NA PLANÉTE ZEM V DÁVNEJ MINULOSTI... ĎALŠIE ZAUJÍMAVOSTI Z DUCHOVNÉHO POZADIA SVETA A HMOTNÝCH DÔKAZOV...

07.01.2018 11:27

 

V predchádzajúcom článku zo dňa 26.12.2017 sme sa dotkli témy dávnej minulosti na Planéte Zem z obdobia druhohôr a existencie dávnych ľudských civilizácií, ktoré žili na Zemi pred miliónmi rokov spolu s dinosaurami, dokonca viedli vzájomné boje o nadvládu nad Planétou Zem. Opreli sme sa o duchovné zdroje poznania a súčasne aj o potvrdzujúce dôkazy v hmotnom svete, ktoré sú väčšinou ignorované a vedou zosmiešňované. V tomto článku budeme pokračovať v doplňovaní údajov a informácií a preukazovať fakty vyvracajúce Darwinovu evolučnú teóriu stojacu na hlinených nohách...

 

 

Vzácne paleoantropologické nálezy ľudských fosílií a artefaktov, ktoré vedci vedome zatajovali z dôvodu ohrozenia všetkých časových schém evolúcie druhov a Darwinovej evolučnej teórie zhrnul Michael A. Cremo (15.7.1948), ktorý sa venoval oblasti tzv. zakázanej archeológie. Konkrétne napríklad v roku 1860 vykopal profesor Giuseppe Ragazzoni (1824 - 1898) z neporušenej pliocénnej vrstvy (...obdobie pred 5 až 2 miliónov rokov) v lokalite Castenedola na úpätí Colle de Vento časti ľudskej kostry a po dvadsiatich rokoch bola v tejto lokalite nájdená kompletná ľudská kostra muža a neďaleko aj ženy. Lebečné štruktúry oboch lebiek zodpovedali nepochybne štruktúre lebiek Homo sapiens. Nakoľko nadložné vrstvy neboli v danom prípade kopaním hrobu porušené, bolo možné vek lebiek určiť na obdobie 1,8 až 4,8 milióna rokov.

 

 

Podobne Oxfordský antropológ Richard Dawkins popísal podobný nález ľudských kostí v sloji karbónskeho uhlia. V roku 1971 bolo pri zemných prácach v Dakota Sandstone vo vápencovej hornine s vekom 140 miliónov rokov v hĺbke 18 metrov nájdených niekoľko mužských, ženských a detských kostier pomenovaných "Malachite Man", pretože mali intenzívne modrozelené sfarbenie kostí.

 

 

odkazy a zdroje :

 

creationsensation.blogspot.sk/2013/02/malachite-man-man-and-dinosaur-co.html

www.youtube.com/watch?v=DKfGC3P9KoQ

www.youtube.com/watch?v=W9K2H-9XEeM

www.youtube.com/watch?v=aj8FypyKR3o

 

 

 

Ďalší príklad, 1. júna 1968, našiel zberateľ skamenelín William J. Meister ned'aleko Antelope Springs v sedimentárnej vápencovej hornine 43 míľ západne od mesta Delta (Utah, USA) skamenelé odtlačky obutých ľudských nôh (...sandál) dlhé 32,5 cm a 11,3 cm široké. V odtlačkoch jednej zo sandál bol viditeľný aj malý trilobit. Vek vápenca s otlačkami geológovia odhadli na obdobie 420 až 590 miliónov rokov, pričom fotografie stôp sú uvedené napríklad v knihe Ericha von Dänikena - Dúkazy z Pěti Kontinentú.

 

 

odkazy a zdroje :

 

paleo.cc/paluxy/meister.htm

www.youtube.com/watch?v=vMW0mLvFRws

www.pathlights.com/ce_encyclopedia/Encyclopedia/13anc07.htm#Antelope Springs Tracks

 

 

 

V Argentíne Dr. C. Ameghino (16.6.1865 - 12.4.1936) našiel v neporušenej formácii chapadinalalan s vekom 3 až 5 miliónov rokov na lokalite južne od Buenos Aires stopy po ohnisku, rôzne kamenné nástroje a prak ako zbraň. V ďalšej lokalite Miramar potom v náleze v tej istej formácii našiel kamenný špic šípu zaklinovaný v kosti taxodona, ktorý vyhynul pred 10 miliónmi rokov.

 

 

Argentínsky paleontológ Dr. F. Ameghino (19.9.1853 - 6.8.1911), brat C. Ameghina, našiel na jednej patagónskej lokalite vo formácii starej 6 až 25 miliónov rokov kovový nôž, kamennú kovadlinu, škrabadlá a leštené gule z dioritu. Na tej istej lokalite boli nájdené aj viaceré lebky kostier Homo sapiens sapiens, pri zemných prácach došlo k mnohým nálezom obrích kostier. V zasutej jaskyni pri peruánskej hore El Augustino objavili garimperos 9 kostier pokrytých časťami látky pripomínajúcej uniformy. Títo obri mali výšku 4 metre, vek kostier nebol určený...

 

 

K podobnému nálezu došlo, keď skupina archeológov hľadala lokality kostí dinosaurov v zavalenej jaskyni v hore Mount Rainer, vo výške asi 4 000 metrov. Hora Mount Rainer je stratovulkán nachádzajúci sa 87 kilometrov od mesta Seattle v americkom štáte Washington. Archeológovia tu našli hrobku, v ktorej bolo 8 kostier obrov, ktorí mali za života výšku okolo 4,5 metra. Niektoré z týchto kostier mali na sebe spečené zostatky odevov pripomínajúcich skafandry. Vek nebol určený. Podľa nájdených kostrových fosílií je možné uviesť, že evolúcia hominidov prebiehala asi 2 až 5 miliónov rokov (...možno aj viac), pokiaľ sa vyvinul Homo erectus.

 

 

Dr. Ed Conrad realizoval v júni roku 1981 nález časti kostry a lebky Homo sapiens sapiens v antracitových slojoch v Pensylvánii (USA), ktorých vek bol geológmi odhadnutý na 280 miliónov rokov. Správu podal Dr. Ed Conrad o tomto náleze v roku 1996. Duchcov v Českej republike sa môže pochváliť taktiež nálezom, kedy v 19. storočí bola nájdená lebka veľmi podobná Homo sapiens sapiens. Nakoľko lamely vrstvičiek uhlia tohto nálezu sledujú tvar lebky, je logické, že lebka existovala skôr, než vznikalo okolo nej uhlie, z čoho je odvodený veľmi dávny vek tohto nálezu vychádzajúci z období, v ktorých vznikalo uhlie.

 

 

Nálezy obrovských ľudských kostier obrov vysokých viac než 215 cm v ruinách prastarých pevností v lokalitách Williamson County a White County v Tennessee v roku 1821 spomína v knihe The Natural And Aboriginal History Of Tennessee autor J. Haywood. Okolo roku 1879 objavil G.W. Hill, M.D. v lokalite Ashland County v Ohiu (USA) obrie skelety ľudí, ktorí boli vysokí okolo 280 cm. V roku 1879 bola vykopaná na pahorku blízko Brewersville v Indiane kostra obra (...uverejnené Indianapolis News, 10. október 1975). V roku 1911 bolo nájdené v jednej jaskyni pri meste Lovelock v Nevade 112 km severovýchodne od Rena pri ťažbe guana niekoľko múmií obrov s červeno zafarbenými vlasmi s výškou medzi 200 až 240 cm. Správu o tom podal v časopise The Unexplained z roku 1997 K.P. Shuker. Táto lokalita bola v minulosti posvätným miestom Indiánskeho kmeňa Piute, ktorí ju pomenovali Si-Te-Cahs (Pohrebné miesto Bohov). Miestnym občanom sa podarilo zachrániť aspoň časť z tohto nálezu, artefakty sú uložené v Nevada State Historical Society Museum Reno.

 

 

Desať kostier obrov oboch pohlaví bolo vykopaných v roku 1883 na pahorku vo Warrene v Minnesote. Publikoval to 23. mája 1883 St. Paul Pioneer Press. V roku 1856 bola pri oraní poľa v západnej Virginii nájdená kostra človeka vysokého 328 cm. Lebka tohoto človeka bola prestrelená tromi guľkami. V roku 1891 v Crittendene v Arizóne pri kopaní základov domu bol vykonaný nález kamenného sarkofágu v hĺbke 3 metre, v ktorom sa nachádzala žulová rakva obsahujúca telo obra so šiestimi prstami vysokého asi 4 metre.

 

 

odkazy a zdroje :

 

www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0004-48222011000300015

www.ugr.es/~mlamolda/galeria/biografia/cameghino.html

culturamercedes.blogspot.sk/p/museo-de-ciencias-naturales-carlos.html

ri.conicet.gov.ar/bitstream/handle/11336/18499/CONICET_Digital_Nro.22343.pdf?sequence=1

paleonerdish.wordpress.com/tag/paleontological-expedition/

dinosaurc14ages.com/mancoal.htm

www.amazon.com/natural-aboriginal-history-Tennessee-settlements/dp/B009ZHLX3C

www.amazon.com.au/History-Ashland-County-George-William/dp/0217487300

 

 

 

 

Zaujímavé nálezy preukazujúce existenciu ľudských civilizácií obrov v období pred miliónmi rokov, ktorí žili na Planéte Zem v určitých obdobiach pred desiatkami miliónov rokov je možné doplniť aj prostredníctvom artefaktov rôznych nástrojov či predmetov. Napríklad v roku 1912 dvaja zamestanci Municipal Electric Plant Of Thomas v Oklahome (USA) nakladali do závodnej pece uhlie ťažené v neďalekej bani u susedného mesta Wilberton. Pri manipulácii s jedným väčším kusom, ktorý nebolo možné naložiť lopatou, museli použiť kladivo na jeho rozdrvenie. Zistenie bolo šokujúce pretože z tohto bloku uhlia vypadol železný hrniec. Po vybratí hrnca tento zanechal v obidvoch poloviciach uhlia odtlačok. Nájdený hrniec bol podrobený expertíze niekoľkých odborníkov aj spolu so skúmaním veku uhlia, čo skončilo s prekvapivým výsledkom, vek uhlia bol stanovený na 300 až 325 miliónov rokov.

 

 

V roku 1865 bol v kuse živcovej horniny pochádzajúcej z Abbey Mine in Treasur City vo Westminsterskom opátstve v Nevade (USA) objavený šrób dlhý asi 5 cm. Šrób mal byť dávno skorodovaný, ale jeho forma a tvar závitov bol v živci rozoznateľný. Vek horniny živca bol odhadnutý na 21 miliónov rokov.

 

 

Skamenelá ľudská ruka bola nájdená pri Bogote (Kolumbia) a je uložená v Gutierrezovej zbierke. Vek skaly, v ktorej bola táto fosília ruky nájdená, bol stanovený na 100 až 130 miliónov rokov. V Anglicku v roku 1881 bola geológom H. Stopom z British Association form The Advancement of Science v pliocénnej formácií Reg Crag starej 2 milióny rokov nájdená ulita s rytinou ľudskej tváre.

 

 

Takýchto prípadov nájdených skeletov obrov na rôznych mietach Planéty Zem, ktorých výška sa pohybovala okolo 250 až 300 cm, by sme mohli vymenovať mnoho, čo potvrdzuje, že po Planéte Zem na jej viacerých miestach sa skutočne v dávnej minulosti pohybovali obrie bytosti. Ľudské bytosti obrieho vzrastu existovali aj mimo kontinentu Severnej Ameriky, predovšetkým v Mexiku (...obrie skelety nad 250 cm), v Equádore (" Pohrebisko Bohov " objavené P. Vacom), v Peru na úbočí hory El Augustino (...v jaskyni pochovaných 9 obrích kostier).

 

 

Vyššie uvedených niekoľko príkladov vybraných z desiatok či stoviek faktov dnes zabudnutých záznamov v katalógoch miestnych múzeí, archívov, periodík nepochybne potvrdzuje, že bytosti podobné ľuďom, napríklad obri, boli prítomné na Planéte Zem už v tak rannom období, kedy ešte neexistovali cicavce, ale iba relatívne jednoduché vyššie organizmy napríklad trilobity. Vedecká obec antropológie a histórie sa skôr či neskôr bude musieť vyrovnať s týmito nálezmi. Výhovorky do stratena nepomáhajú, pretože stále pribúdajú aj nové dôkazy. Nehovoriac o tom, že aj duchovné zdroje poznania sa stále viac spresňujú, je možné sa vyladiť na stále vyššie, presnejšie a čistejšie sféry a hladiny poskytujúce energo - informačné databázy a informácie.

 

 

Nálezy totiž pochádzajú z hĺbok zeme, ktoré neboli dotknuté desaťtisíce rokov. Obrie civilizácie na Planéte Zem z dávnej minulosti desiatok miliónov rokov boli rozšírené po celej Planéte Zem. Jeden z príkladov - z roku 1990 niekoľko odtlačkov nohy (...Getz Track) vo vulkanickom popole v Malej Ázii, vek popola bol stanovený na 250 000 rokov.

 

 

Nie sú to len kostry obrov, ktoré sú fascinujúce, existujú pomerne časté nálezy podivných, dlhých a predĺžených lebiek, balónových a srdcovitých lebiek alebo lebiek s rohmi, dokonca lebka s jedným otvorom pre oko. Neuveriteľné ? Áno, možno, ale tieto dôkazy existujú a je možné ich vidieť na vlastné oči, pokiaľ vieme kam máme ísť. Lebky s rohmi rôznej dĺžky boli nájdené napríklad južne od Elmiry, Wellsville (New York), v bani neďaleko El Pasa v Texase a na viacerých miestach v Indii...

 

 

Vedci, ktorí si myslia ako bigotní podporovatelia Darwinizmu, koľko toho vedia o histórii evolúcie ľudstva, antropológii či archeológii, si zrejme budú musieť chtiac nechtiac priznať, že v podstate nevedia nič... resp. uvedomiť si, koľko toho nevedia...

 

 

 

Kvalitnými knihami, pojednávajúcimi o mnohých dôkazoch z dávnej minulosti v tejto oblasti, je dielo od autorov Klaus Donna a Rienhard Habeck - Zakázaná archeologie alebo kniha autora Hans - Johachim Zillmer - Evoluce - Podvod Století.  

 

 

odkazy a zdroje :

www.cez-okno.net/clanok/utajena-archeologie

ww.vzdelavaci-institut.info/?q=system/files/Evoluce_podvod_stoleti-Hans_Zillmer.pdf

kniha Ivo Wiesner - Do Ráje Projdeš Peklem - diel 1.

 

 

 

Veľmi vzácnym prehľadom, ktorý doplňuje celistvý nadhľad je Kronika utajenej archeológie : 

16. storočie - Peru, v strieborných baniach bol objavený 18 cm dlhý klinec ktorého vek bol určený na stovky miliónov rokov
1840 – objavené kostry, vek 2 milióny rokov;
1852 – Massachusetts (USA), pri odstrele v povrchovom lome bola vo vrstve horniny starej niekoľko miliónov rokov nájdená váza v tvare zvonu s výzdobou zložitého kvetinového vzoru;
1891 – po rozbití kocky uhlia našlo isté americké dievča zlatú retiazku s hmotnosťou 200 gramov, vek uhlia bol určený na stovky miliónov rokov;
1897 – kresba na kameni, vek 320 – 360 miliónov rokov;
1830 – Philadelphia (USA), mramorový blok s vyrezaným písmenom "pí", vek 35 – 40 miliónov rokov;
1844 – zlatá niť, vek 320 - 360 miliónov rokov;
1844 – železný klinec, vek horniny v ktorej bol nájdený bol určený na 360 - 408 miliónov rokov;
1852 – Massachusetts (USA), nádoba so 6 ľudskými postavami, vek bol určený na viac ako 500 miliónov rokov;
1856 – USA, kompletná ľudská kostra, vek 33 – 35 miliónov rokov;
1871 – Illinois (USA), mince, vek 200 – 400 tisíc rokov;
1891 – Illinois (USA), zlatá reťaz, vek 260 miliónov rokov;
19. storočie, Kalifornia (USA), zbytky pracovného nástroja, kosti, vek nálezu 10 – 55 miliónov rokov;
19. storočie, Illinois (USA), ľudská kostra, vek 320 miliónov rokov;
Koniec 19. storočia, Taliansko, geológ Giuseppe Ragazzoni nález v sedimentoch ľudské pozostatky staré cca 4 milióny rokov;
1950 – Mexiko, táborisko ľudí, vek 80 – 90 tisíc rokov;
1927 – Nevada, skamenelá stopa topánky, která má na podošve dvojitý šev. Nález bol v sedimentoch doby pred 160 – 195 miliónmi rokov;
1928 – Oklahoma, niekoľko betonových blokov s leštením, vek nálezu 36 miliónov rokov;
1928 – Oklahoma, v uloľnej bani boli objavené betonové bloky kockovitého tvaru a fragmenty stien z nich zložených, vek 280 miliónov rokov;
V plytkých vodách ostrova Galapágy potápači objavili štvormetrové piliere z polopriesvitného materiálu a na jednom z nich bola vyrezaná značka v tvare rovnostranného trojuholníka. Avšak ani diamantovým rydlom sa nepodarilo ryť do tohoto súčasnej vede neznámého materiálu.
1961 – Sibír, pracovné nástroje, vek nálezu 1,5 – 2 milióny rokov, (publikované v roku 1984);
1983 – Turkmenistan, odtlačok ľudskej nohy, vek nálezu 15 miliónov rokov;
1966 – Kalifornia
, ľudská lebka podobná modernému človeku, vek nálezu 55 miliónov rokov;

1968 – Ohio (USA), stena s hieroglyfmi, vek nálezu 45 miliónov rokov;

1969 – dedina Ržavčik, Tisulský region Kemerovského kraja v RUSKU, v uhoľnom sloji nález sarkofágu so zachovalým telom „Tisulské princezny“ (https://www.cez-okno.net/clanok/tisulska-princezna, pozn. red.), vek určený na stovky miliónov rokov;
1979 – Tanzánia, odtlačok stopy človeka, vek horniny 4 milióny rokov;
60. roky – Mexiko, pracovné nástroje, vek nálezu 250 tisíc rokov;
Tisíce obrázkov na kameňoch objavených v Peru (motívy: ľudia s dinosaurami, astronómovia pozorujúcí oblohu teleskopmi, operácie srdca,…). Vygravírované boli asi pred 60 miliónmi rokov.
Západní Transvaal (Južná Afrika) – Za posledných niekoľko desiatok rokov baníci v meste Ottosdal našli stovky kovových gulí: a) zhotovených z tvrdého modrého kovu s bielými škvrnami, b) duté gule s bielym poréznym stredom. Vláknitá štruktúra vo vnútri a okolo plášťa je nezvykle tvrdá, oceľou sa nedá poškriabať. Vek nálezu 2,8 miliardy rokov (...vek Zeme se odhaduje na 4,6 miliárd rokov, zatiaľ čo kromaňonský člověk na maximálne 35 až 40 tisíc rokov)...

 

 

 

 

Mimoriadny význam pre vedu má v Číne nájdená veľmi zachovalá fosília zhruba pred 6 rokmi údajne najstaršieho cicavca z obdobia druhohornej jury, ktorej je prisudzovaný vek 160 až 165 miliónov rokov, čo nepochybne znamená, že bol tento cicavec súčasníkom dinosaurov, ide o najstaršieho predchodcu placentálnych cicavcov na Planéte Zem. Tento evolučný medzník bol okomentovaný : " Pri štúdiu evolúcie cicavcov je veľmi dôležité vedieť, kedy sa objavili prvé placentálne cicavce..." povedal paleontológ Zhe-Xi Luo z Carnegieho Prírodovedného múzea v Pittsburghu, vedúci tímu, ktorý fosíliu opísal v časopise Nature. Výskum prebiehal v Pekingu a zúčastnili sa na ňom geológovia z Čínskej akadémie vied a z Pekingského prírodovedného múzea. Hlava skameneliny Juramaia sinensis má dĺžku len 22 mm.

zdroje a odkazy : 

www.aktuality.sk/clanok/270491/v-cine-objavili-dva-unikatne-praveke-cicavce/

tech.sme.sk/c/6038898/jurska-matka-zila-v-cine.html

 

 

Geologické éry Zeme (označenie) - tabuľka znázorňujúca evolučnú teóriu " bez ľudskej civilizácie "

 

Hmotné dôkazy, fakty či zistenia sa seriózne prelínajú a potvrdzujú mnohokrát s informáciami vnímanými z rôznych duchovných zdrojov. Vychádzajúc z duchovných zdrojov poznania prenesených do hmoty je možné uviesť napríklad seansy známeho jasnovidca Edgara Cayceho, ktorý mal vysokú presnosť prenášaných informácií. Tu je jedna z nich :  

 

"Aby sme skutočne zrozumiteľne vysvetlili dnešnému človeku predmetné udalosti, je bezpodmienečne potrebné pochopiť podmienky na Zemi a postavenie človeka, pretože počas ľudského osídľovania Planéty Zem dochádzalo často k zmenám. Od tejto doby mnoho krajín a pevnín zmizlo, iné sa objavili a zmizli dokonca niekoľko krát... ľudské osídlenie bolo na Sahare a na hornom toku Nílu, jeho vody vtekali do dnešného Atlantiku a nie na sever... V tej dobe žilo na Zemi 133 miliónov ľudí, od tej doby uplynulo do súčasnosti 10,5 milióna rokov. Keď sa na pozemskej pláni objavil človek ako vládca celej sféry, objavil sa súčasne na piatich miestach - 5 zmyslov, 5 dôvodov, 5 sfér, 5 vývinov a 5 národov...". (...seansa je uvedená v knihe - Nadácia Edgara Cayceho ARE - Tajomstvo Atlantídy).

 

 

Ako vyplýva z vyššie uvedenej seansy jasnovidného vnímania E. Cayceho, v období pred 10,5 miliónmi rokov žilo na Zemi 5 národov na 5 rôznych miestach. Je možné analogicky odvodiť, že išlo o vysadenie 5 rás mimozemského pôvodu, pričom vzhľadom na obdobie dávnej minulosti mohlo ísť pravdepodobne o 1.typ bytostí (tzv. Hviezdnych Elfov), alebo ešte staršie tzv. obrie bytosti na Planéte Zem...  

 

 

Podľa iných duchovných komunikácií nám bolo umožnené nahliadnuť napríklad do obdobia vývoja na Planéte Zem spred cca 1,5 až 3 miliónov rokov, kedy existovala na Planéte Zem veľmi vyspelá civilizácia, podstatne vyspelejšia než je tá dnešná. Aj táto civilizácia sa podľa doložených informácií zahrávala s ohňom, pretože počas jej existencie umelá inteligencia bola považovaná za riadiaci článok na Planéte Zem stojaca aj nad Prírodou a životom. Výsledok sa dostavil pochopiteľne v tvrdom až krutom poznaní, že Prírodu ľudská civilizácia nemôže nikdy ovládať, spomínaná civilizácia dostala tvrdú lekciu... prežilo len niekoľko desiatok jedincov. Príroda nastolila sama prirodzenú rovnováhu a nenechala si nič umelo vnucovať a diktovať umelou inteligenciou a ľudskou civilizáciou a v žiadnom prípade netolerovala ovládanie života umelou inteligenciou. Z vyššieho nadhľadu dlhšieho časového obdobia sa nejednalo o razantný okamžitý zásah síl Prírody, ale o postupný vývoj, kedy Príroda a Planéte Zem prevzala kormidlo vývoja do svojich rúk. 

 

Výmenou informácií viacerých osôb na Planéte Zem sa potvrdilo, že v žiadnom prípade nie sú tieto vyššie uvedené záznamy zachytené (...a ani nikdy neboli zachytené...) v kronike ľudstva známej ako Kronika Akáša. Ide o informácie z vyšších zdrojov svetelných duchovných sfér a hladín (...napríklad Kozmické vedomie a sféry nad naším Vesmírom...). Zásahom temných síl v dávnej minulosti boli záznamy z obdobia dávnej minulosti zhruba 550 až 5 miliónov rokov v kronike Akáša doslova zmazané, resp. bol vytvorený stav, aby nebolo možné žiadne ich energetické odtlačky zachytiť a ani použiť. 

 

Na základe duchovných informácií vyššieho nadhľadu je potvrdené, že bola Kronika Akáša bola poničená a manipulovaná temnou stranou sily a konkrétnymi temnými štruktúrami tak, aby vykazovala aj množstvo skreslených a nepresných údajov už v minulosti. Išlo o cielený zámer. Potvrdzuje to aj samotný hmotný svet viacerými udalosťami. Mnoho údajov, ktoré boli používané a prenášané ako energo-informačné odtlačky práve z Kroniky Akáša, bolo bezvýznamných, nakoľko boli zmätočné a nepravdivé, nezodpovedali skutočnosti a dávnej minulosti na Planéte Zem. Len máloktorým jedincom na Planéte Zem sa podarilo v minulosti dostať do vysokého nadhľadu a čistých úrovní či sfér Kroniky Akáša a sfér nad ňou, kde sa nachádzali aj presnejšie a pravdivejšie informácie. V súčasnosti je to už bezpredmetné, nakoľko existujú podstatne presnejšie zdroje duchovných informácií...

 

V súvislosti s priebehom života v období druhohôr a treťohôr dávnej minulosti na Planéte Zem nie je možné ignorovať aj ďalšie zdroje duchovných informácií prijatých z úrovní nad našim Vesmírom. Konkrétne môžeme uviesť určité udalosti ako naznačujú duchovné komunikácie z nadhľadu vyššieho, než je len Planéta Zem. Môžeme sa na udalosti pozrieť aj z vyššieho nadhľadu, teda napríklad našej Galaxie. V tejto súvislosti konkrétne informácie hovoria o tom, že už zhruba pred 75 miliónmi rokov existovala Galaktická konfederácia tvorená rôznymi entitami tzv. Vesmírnych ľudí. Pochopiteľne aj táto konfederácia v rámci "šírenia Svetla" urobila mnoho prešľapov. Privlastňovanie si Planéty Zem, rôznych iných planét a podobné nekalé úmysly zneužívania a ovládania teritórií. Tieto informácie z duchovných hladín a sfér nad našim Vesmírom sa zhodujú aj s konkrétnymi časťami a informáciami uvedenými v epose Mahábhárata a Lhasský manuskript.

 

Išlo o určité čistky v rámci našej Galaxie, čierna kapitola dejín našej Galaxie. V období na prelome druhohôr a treťohôr v súvislosti s negatívnymi operáciami na Planéte Zem smerujúcim k úplnému odstráneniu jašterov všetkého druhu (...ľudských aj zvieracích...), bola Planéta Zem použitá aj ako cielený sklad "nežiadúceho genetického odpadu". Na Planéte Zem v dávnej minulosti neexistovali len vyspelé civilizácie s pokročilejším Vedomím, ale v určitých obdobiach aj také, ktoré skôr predstavovali problémovú záťaž aj v dôsledku genetického klonovania, resp. spoločenských úpadkov. Existovalo niekoľko rás, ktoré z rôznych hviezdnych systémov Galaxie a tieto mali tendenciu prevádzať na Zemi rôzne genetické experimenty s hrôzostrašnými výsledkami.

 

Na Planétu Zem sa dostávali rôzne problémové bytosti do vyhnanstva z iných planét našej Galaxie. Je to niečo podobné ako tomu bolo na Zemi v 18. storočí, keď Veľká Británia exportovala svojich zločincov do Austrálie. Austrália bola v tom čase ako kontinent použiteľný pre skládku ľudských odpadkov z Európy, kde mohli žiť aj tieto indivíduá vlastné životy. Veľmi negatívne sa v tomto procese na Planéte Zem v čase prelomu druhohôr a treťohôr zhruba pred 75 miliónmi rokov vyznamenala mimozemská entita Markabiánov, pre ktorých zrejme nič neznamenala etika a život, ktoré podporovali temné sily a vývoj na Planéte Zem smerovali veľmi negatívnym smerom. Jedným z takýchto veľmi temných genocídnych udalostí bolo aj vyhladenie všetkého živého na Planéte Zem súčasným použitím viacerých jadrových bômb obrovskej sily, nie priamym bombardovaním Zeme, ale aktiváciou činnosti spiacich stratovulkánov na Planéte Zem.

 

 

Je potrebné si uvedomiť, že z pohľadu desiatok miliónov rokov časových udalostí malo, resp. mohlo mať vplyv na odstránenie nielen jašterov (...dinosaurov), ale aj ľudských civilizácií rôznej kvality z Planéty Zem v odbobí druhohôr a masového vymierania na konci druhohôr a prelome treťohôr opakovane viacero rôznych udalostí, ktoré je potrebné sústavne spresňovať a kontrolovať z viacerých zdrojov poznania.  

 

 

A čo planetárny kolaps spôsobený pádom asteroidu, ktorý sa mal odohrať zhruba pred 75 až 65 miliónmi rokov ?

 

Opieranie sa o rozlúštenie celoplanetárneho kolapsu na konci kriedy pádom asteroidu neďaleko Mexika do krátera Chicxulub asi nie je jednoznačne správne. Veľké ochladenie atmosféry takmer o 26 stupňov nemusí byť príčinným dôsledkom priameho kontaktu asteroidu so Zemou a jeho nárazu do Planéty Zem. Odborníci v Postupimu z vedeckého ústavu na výskum zmien atmosféry (...Julia Bruggerová z PIK, 2017) síce na základe vyjadrení z roku 2017 tvrdia, že síranové aerosoli, ako výsledok zrážky s asteroidom, boli hlavným dôvodom masového zániku a tieto sa rozpustili v atmosfére až po 30 rokoch, čím došlo v podstate k totálnej apokalypse života. Ako však k tejto udalosti skutočne došlo, je otázne...

 

Zrážku Planéty Zem s asteroidom či planetoidom vyvracia podstatná zmena polohy a tvaru väčšiny kontinentov, ku ktorej na konci kriedy došlo. Tieto pohyby nezodpovedajú odhadu energie uvoľnenej pri zrážke Zeme s veľkým asteroidom. O globálnom rozsahu katastrofy na Zemi svedčia aj sadze nachádzajúce sa na hraničnej vrstve kriedy v desaťtisíc krát väčšej koncentrácií než je bežné, čo dokazuje analogicky celosvetový požiar. Prudká zmena izotopov kyslíka a uhlíka vo vrstve morského bahna dokazuje náhle prudké ochladenie atmosféry, čo vyhubilo väčšinu rastlín a následne živočíchov, zvierat. Väčšina popredných svetových univerzít sa prikláňa k teórii, že práve celoplanetárna zvýšená a opakovaná sopečná činnosť na konci triasu a zvýšený výskyt oxidu uhličitého boli spúšťacím prvkom vymierania (...Lawrence Percival z Oxfordskej univerzity, 2017).

 

Nedávno objavené zbytky asteroidu na morskom dne by mali byť presvedčivým dôkazom existencie nebeského telesa, ktoré malo naraziť na konci kriedy do Zeme, ukončiť éru kriedy a spôsobiť tak zánik dinosaurov. Analýza vzoriek spomínaného asteroidu odobratých z tejto lokality bola prevedená v laboratóriách Smithsonian National Museum of Natural History pod názvom Blast from the Past (...Výbuch z minulej doby). Výsledky analýzy hovoria, že je veľmi otázne, či má tento asteroid vôbec nejaký vzťah ku kolapsu v kriede, pretože zloženie v ňom obsiahnutých ťažkých prvkov a izotopov iridia nezodpovedá zloženiu kriedovej hraničnej vrstvy.

 

 

Informácie z duchovných komunikácií naznačujú, že v skutočnosti išlo o udalosť v časovom intervale pred 68,5 až 65,5 miliónmi rokov. Nešlo o priamy stret a náraz asteroidu do Zeme, ale o priblíženie sa asteroidu či planetoidu k Planéte Zem s drvivým gravitačným účinkom na základe príčiny pôsobenia karmických účinkov genetických manipulácií na Planéte Zem, smerujúcich aj proti zvieracím druhom jašterov zo strany ľudských bytostí (...tým nie sú vylúčené dopady menších asteroidov na Planétu Zem...). Súčasne zosilnil tento účinok aj zásah spomínaných mimozemských entít Markabiánov spustením činnosti stratovulkánov na Zemi prostredníctvom špeciálnych technológií jadrových zbraní. V dôsledku týchto činností bolo poničených na Planéte Zem okolo 50 miliárd živých bytostí, nešlo teda len o zánik dinosaurov. Ide o veľmi negatívne karmické pôsobenie a udalosti v dávnom období na Planéte Zem i mimo nej v mimozemských galaktických úrovniach. Preto ďalšie podrobnejšie duchovné informácie v súvislosti s touto udalosťou dávnej minulosti nie je možné v súčasnosti zverejniť. 

 
 
 

Čo sa týka vysadenia jašterých entít na Planéte Zem, môžeme na základe aktuálnych duchovných komunikácii doložiť k predchádzajúcim informáciám a článkom, že z hľadiska vnímania lineárneho toku času sa dostali na Zem pred nie menej ako 225 miliónmi rokov, v spodnom triase na prelome prvohôr a druhohôr. Tieto plazie bytosti, z ktorých sú niektoré aj v súčasnosti zrodené na Planéte Zem ako ľudské bytosti 2. typu (...genetická matrica Adamah Kadmon, kromaňonský typ človeka...), majú jednoznačné úlohy vyviazať a očistiť svoje karmické zaťaženie, nastúpiť Nový priaznivý svetelný vývoj vo Vesmíre 3D v ktorom sa vyvíjame v hmote a odovzdať zo seba to najlepšie pre svetelný vývoj...

 

 

...téme príčin karmických záťaží sa budeme venovať aj naďalej...

 

 

N a   z á v e r  :

 

Jedna duchovná komunikácia z aktuálneho obdobia nesie odkaz pre ľudskú civilizáciu na Planéte Zem od najvyspelejšej civilizácie nášho Vesmíru - Arkturiánov...

 

"...i keď sme pre vás neviditeľní, pretože žijeme v dimenzií 5D nášho Vesmíru s nižšou hutnosťou hmoty (...niektorí sme sa posunuli až do dimenzie 9D...), sme tu preto, aby sme pomáhali ľudskej civilizácií na Planéte Zem. Sme strážci Mliečnej dráhy a ochrancovia ľudskej civilizácie na Planéte Zem. Pokiaľ bude pre ľudskú civilizáciu na Planéte Zem život najcennejšia hodnota, budeme ochraňovať túto najvyššiu hodnotu života ľudskej civilizácie, jej slobodnej vôle, inteligencie a intuície... pochopiť sa to nedá len ľudským rozumom, ktorý určitým spôsobom obmedzuje bytosti v dimenzii 3D...

 

...Ešte potrvá určitý čas, kým si väčšina z vás na Zemi uvedomí, že ste ako ľudská civilizácia na Planéte Zem skutočne výnimoční a že máte neobmedzené možnosti priaznivého vzostupu Vedomia... Nám Arkturiánom sa podarilo systematickou prácou na sebe taktiež zvýšiť kvalitu svojho vývoja... Budúcnosť si ako ľudská civilizácia vytvárate sami..."

 

 

Edgar Cayce (1877 - 1945) a úryvok z jeho duchovnej komunikácie z roku 1943 : "...Arkturus je najvyspelejšia civilizácia v našej Galaxii..."

 

 

 

© Andrea Ďurošová

© Marian Svinčiak

www.alohawai.sk - január 2018

 


 

 

 

 


 

Kontakt

Nové Energie Života, n.o.

alohawai@alohawai.sk

Sídlo (Seat):
Lipovany 125
985 31 Lipovany
Slovakia

+421 917 568 734

Vyhľadávanie

Zaslať (send) newsletter

© 2014 Všetky práva vyhradené Alohawai, n.o.

Vytvorené službou Webnode