Prirodzené zvyšovanie vnútornej čistoty a harmónie...

Podporte nás 

 
 
 

Veľa malých súm tvorí veľkú sumu, ktorá umožňuje našu prácu.

 
 

Ak ste fyzická osoba - živnostník a máte záujem prispieť 2% z Vašich daní

 

Priamo v daňovom priznaní vyplňte kolónky na poukázanie 2% z dane (XIII. oddiel). Uveďte:

Meno organizácie: Alohawai, n.o.

Právna forma: nezisková organizácia

IČO: 45743738

Sídlo:  Lipovany č.125, 985 31 L i p o v a n y.  

Žiadne iné tlačivo podávať netreba. rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/postup-krokov-pre-fyzicke-osoby/

 

Ak ste zamestnanec

Do 15. februára požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil „Potvrdenie o zaplatení dane“ (Potvrdenie_o_zaplateni_dane_z_prijmov-2014.doc (46080)). Vyplňte „Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane” (Vyhlasenie_zamestnanci_PDF.pdf (122277)). Obe tlačivá doručte do 30. apríla na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/postup-krokov-na-poukazanie-2-pre-zamestnancov/

 

Ak ste právnická osoba

V časti IV. daňového priznania vyplňte horeuvedené údaje o našej neziskovej organizácii. Darovať môžete v každom prípade aspoň 1,5% z dane. 2% z dane môžete darovať len vtedy, ak Vaša firma poskytla súčasne verejnoprospešný dar (aj inej organizácii) vo výške 0,5% z dane. rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/postup-krokov-pre-pravnicke-osoby/

Vzor Potvrdenia o dobrovoľníckej činnosti.pdf (70183)

 

Komplet tlačivá pre poukázanie 2% dane: rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/

 

Náš účet:  Alohawai, n.o., č.ú.: 5126520397/0900  (Slovenská sporiteľňa, a.s.).  IBAN: SK77 0900 0000 0051 2652 0397

Číslo SID nemáme – nevyplňuje sa. Podrobnejšie informácie o poukazovaní 2% z dane sú na stránke www.rozhodni.sk.

 

Ďakujeme! - za dar i za námahu s formalitami. 

Veľa malých súm tvorí veľkú sumu, ktorá umožňuje našu prácu.

 

Alohawai, nezisková organizácia

 

Kontakt

Nové Energie Života, n.o.

alohawai@alohawai.sk

Sídlo (Seat):
Lipovany 125
985 31 Lipovany
Slovakia

+421 917 568 734

Vyhľadávanie

Zaslať (send) newsletter

© 2014 Všetky práva vyhradené Alohawai, n.o.

Vytvorené službou Webnode