Prirodzené zvyšovanie vnútornej čistoty a harmónie...

POSLANIE - VIZIA - hodnoty NOVE ENERGIE ŽIVOTA, n.o.

 

Naša nezisková organizácia vznikla z myšlienky, že zmena spoločnosti môže vychádzať len od zmeny seba, svojho prístupu k životu a spoločnosti.

Radi by sme ľudí inšpirovali k hľadaniu tvorivého zmyslu života.

HĽADÁME CESTU KU ZMENE!

 

Našou víziou 

 

Spoločnosť, kde sa každý snaží o zlepšovanie seba, svojej kvality, vnútornej harmonie, svojho zdravia, tak aby ľudské bytosti energeticky neparazitovali na iných a zároveň nenechávali parazitovať energeticky na sebe, aby žili vedome. 

 

Našim zámerom  

je inšpirovanie rodičov, učiteľov i verejnosti k práci na sebe, snaha o sebapoznanie, hľadanie vyšších úrovní Pravdy, zlepšenie zdravia a tým zlepšenie sociálnej a ekonomickej situácie obyvateľstva. 

Rozvoj regiónu a jeho okolia, príkladom vlastnej sebestačnosti bez akýchkoľvek nacionalistických ideí, spojenie s našou Planétou v hmote. 

Hľadáme vyššie pravdy a radi by sme inšpirovali aj iných k hľadaniu vnútornej harmónie, čistoty a skutočnému využitiu svojho potenciálu.

Je nevyhnutný návrat k Prírode, k tvorivosti vychádzajúcej z prirodzenej rovnováhy medzi vnútornou harmóniou a čistotou ľudskej bytosti a jej tvorivými schopnosťami. Manuálne zručnosti spočívajú v remeslách a umení. 

Rozvojom vlastnej tvorivosti v súlade s vnútornou čistotou a harmoniou 

si budú deti a mládež vážiť seba aj ostatných a dospelí možno nájdu svoju cestu ku zmene.

 

Čo je však dôležité - bez ZDRAVIA sa tvoriť nedá, nemôžeme inšpirovať deti tým, že sme chorí, unavení, bez energie

Spojenie a rovnováha intelektu, citov, vôle a intuície je najzmysluplnejšou cestou k zmene spoločnosti, v ktorej žijeme. 

Čím viac spoznávame samých seba, frekvenčne energeticky stúpame, spájame sa so svojim JA, spoznávame svoju životnú úlohu, 

pre ktorú sme sa zrodili 

a zušľachťujeme spoločnosť, v ktorej žijeme a je to jediná cesta k slobode vnútornej i vonkajšej. 

 

Naše hodnoty

 
ochrana a prevencia zdravia
zvyšovanie vedomia jednotlivca prácou na sebe
morálne a etické zásady bez akýchkoľvek vplyvov manipulácie
ochrana Prírody a Planéty
sebestačnosť
 
 

Prečo sme vznikli

 
Hlavným motívom bolo prebudenie obyvateľov z letargie, pretože drvivá väčšina ľudí si myslí, že nemá zmysel o niečo sa pokúšať, že všetko je v poriadku, že nič sa nedá zlepšiť, pretože " ja sám nič nezmôžem, hlavne nech mám pokoj a nech mi je dobre, ", sebectvo prekvitá. Najdôležitejšie je zaujať vnútorný morálny postoj, že spoločnosť sa musí zmeniť, pretože vo svete, v ktorom žijeme, sú obrovské poruchy vedomé a pochopiteľne nevedomé z dôvodu, že každý z nás je tvorcom života svojho a aj nasledujúcich pokolení a takmer nikto, až na pár výnimiek, si toho nie je vedomý, alebo si tento fakt z pohodlnosti či duchovnej lenivosti zastiera. 
 
Každý musí začať od seba, 
vyviazaním sa z kolotoča karmy, čistými myšlienkami, zmenou hodnôt, sebadisciplínou, 
harmonizáciou vedomia, vôle, intelektu a citov, naučených vzorcov správania, 
rozpúšťaním ega, osobnou zodpovednosťou a nakoniec osobnou slobodou. 
Konečne pochopenie slova demokracia, ktorá tu v skutočnosti neexistuje. 
 
Čo nevyjde zvnútra, príde zvonka a v oveľa nepríjemnejšej forme.
Pokiaľ sa nebudeme snažiť umravniť seba samých vnútornou prácou na sebe každodenným životom, budú to väčšinou robiť globálne katastrofy Prírody a Planéty alebo vojny zvonka. V histórii a dejinách ľudstva sme sa o tom presvečili opakovane.
 
Osobná sloboda vychádza zo skutočného hľadania vyšších Právd a poznania, nájdenia svojej osobnej duchovnej svetovej úlohy, 
pretože každý z nás je jedinečný, z nejakého dôvodu sa narodil, má svoje danosti a talenty. 
 
Život, ktorý žijeme sme si sami vybrali a aj z nejakého konkrétneho dôvodu zaslúžili 
a každý musí prísť sám na to, čo sa tým má naučiť, 
aby dospel do vyššieho štádia vedomia. Každý by sa mal opýtať sám seba : 
„Čo je zmyslom môjho života? Načo som tu? Prečo som sa narodil a prečo žijem práve tu?“ 
Len vlastným vyladením v hmote, čiže kvalitnou stravou a životosprávou, 
každenným cvičením, zbavením sa sťahujúcich záležitostí a eticky čistým prístupom, 
môže spoznať sám seba, nájsť odpovede 
a zaujať vnútorný postoj z hľadiska etiky a morálky vo vzťahu k vonkajšiemu svetu. 
 
 
 
 

 

Kontakt

Nové Energie Života, n.o.

alohawai@alohawai.sk

Sídlo (Seat):
Lipovany 125
985 31 Lipovany
Slovakia

+421 917 568 734

Vyhľadávanie

Zaslať (send) newsletter

© 2014 Všetky práva vyhradené Alohawai, n.o.

Vytvorené službou Webnode