Prirodzené zvyšovanie vnútornej čistoty a harmónie...

KTO SME

 

 
Opýtali ste sa niekedy VY sami SEBA, načo žijete? Čo je zmyslom VÁŠHO ŽIVOTA?
Chcete celý život len prejesť, prepiť, prehýriť a prezabávať sa ? Napĺňa Vás to ? 
Myslíte si, že ste SLOBODNÝ alebo Vás sťahujú a ako na nitkách vedú len vlastné záujmy a závislosti a utápate sa v sebaľútosti, 
prečo práve Vás šťastie obišlo ? Dáva Vám slobodu to, keď ste obsypaný peniazmi a prehnitým komfortom ? 
Zamysleli ste sa niekdy nad svojim životom, zastavili ste sa ? 
Vieme čo je to SLOBODA ? 
Pracujete a trovíte peniaze len pre uspokojenie svojho EGA alebo robíte niečo aj pre druhých ? 
Má Váš život nejaký nadosobný význam a vyšší zmysel ? 
Vnímate a uvedomujete si vôbec fakt, že bytie a zdravie je dar ?  
 
 
 Alebo je sloboda zarobiť peniaze, potom ich stroviť a zase ich zarobiť a znovu sebecky stroviť ? Alebo znamená sloboda umelo prispôsobovať vzdelávacie inštitúcie potrebám a závislosti na trhu ? 
 
Znamená sloboda to isté ako relativizácia skutočných hodnôt a rozklad etiky a morálneho zákona v človeku ?  
Je skutočnou slobodou to, že každý má "svoj názor a svoju pravdu" mnohokrát bez zodpovednosti zaň ? 
A neprivedie nás takýto subjektívny výklad slobody každého jednotlivca do zúfalých a bezvýchodiskových situácii ?
A nie je takýto výklad slobody totožný s vnútornou neslobodou každého z nás ? 
Alebo sme slobodní iba do tej miery ako nám to umožní naša vnútorná nesloboda ?
Mohli by sme sa veľmi veľa pýtať.     
 
 
Čo je spravodlivejšie a pravdivejšie, slúžiť a tvoriť múdro pre celok v etickom a harmonickom súlade s Prírodou a Planétou, 
ktorý bude prosperovať k blahobytu (nielen hmotnému) a touto službou si zachovám dôstojný život 
a súčasťou toho blahobytu budem aj ja alebo slúžiť a chytrácky pracovať v prvom rade pre seba a druhí ma nezaujímajú, 
nech sa stará každý o seba a nech hrabe ako vie z celku pre seba ? 
Ktorá alternatíva je pravdivejšia a cnostnejšia, s predpokladom trvalejšieho blahobytu? 
Rozobrať nejaký celok, roztrieštiť ho (rozkradnúť) alebo rozmanitou tvorivosťou spájať ľudské bytosti a hodnoty do celku?   
 
Poslednou otázkou, ktorú si položte, či teda je sloboda možná bez zodpovednosti ? 
Teda konkrétne začínajúca sloboda pri vyslovenej myšlienke alebo slove, 
či vôbec môžem vysloviť niečo, za čo nedokážem vziať zodpovednosť, 
či je to pravdivé alebo nepravdivé a či je to dobré alebo zlé ? 
Či vôbec dokážem, rozoznať dobré od zlého ? 
Čo je pravdivejšie, čistejšie a lepšie: egoizmus alebo nadosobnosť ?  
Akým spôsobom môžem ja zmeniť spoločnosť, v ktorej žijem?
 
Každý nech si odpovie sám a opýta sa v hĺbke svojho srdca, kto som?
 
 
 
 
  
 
 

 

Kontakt

Nové Energie Života, n.o.

alohawai@alohawai.sk

Sídlo (Seat):
Lipovany 125
985 31 Lipovany
Slovakia

+421 917 568 734

Vyhľadávanie

Zaslať (send) newsletter

© 2014 Všetky práva vyhradené Alohawai, n.o.

Vytvorené službou Webnode