Prirodzené zvyšovanie vnútornej čistoty a harmónie...

Termíny a miesta KONANIA VEREJNÝCH prednášok

 

MESIAC OKTÓBER 2017 :

 
12.OKTÓBER 2017 :
 

VEREJNÁ PREDNÁŠKA NA SPOJENEJ ŠKOLE - ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA OBCHODNÁ AKADÉMIA V MODROM KAMENI - PREDNÁŠAJÚCI HOSŤ : PROF. ING. PETER STANĚK, CSc., VEDECKÝ PRACOVNÍK EKONOMICKÉHO ÚSTAVU SAV

 
 
PLAGÁT : 
 
 
 
 
 
12.OKTÓBER 2017 :
 

RIMAVSKÁ SOBOTA - VEREJNÁ PREDNÁŠKA

HOSŤ - PREDNÁŠAJÚCI :  PROF. ING. PETER STANĚK, CSc, VEDECKÝ PRACOVNÍK EKONOMICKÉHO ÚSTAVU SAV

MIESTO KONANIA : RIMAVSKÁ SOBOTA, UL. STAVBÁROV 2/A (na konci jednosmernej ulice pri Úrade práce)

 
 
PLAGÁT : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UPOZORNENIE !!! - ZMENA MIESTA KONANIA PREDNÁŠKY !!!

 
 
Oznamujeme širokej verejnosti, že najbližšia prednáška s prof.Ing. Petrom Staněkom, CSc., sa uskutoční v Lučenci, budove Okresného úradu Lučenec na Námestí republiky č. 26 - " zasadačke "dňa 28. septembra 2017 (štvrtok) od 16,00 do 19,00. na tému "Spoločnosť budúcnosti 5.0 - prečo budúci vývoj závisí od každého z nás ?".
 
 
Vstupné : =5,--EUR
 
Miesto je možné si zarezervovať vopred prostredníctvom emailu na adrese alohawai@alohawai.sk do 25.9.2017 so súčasným zaplatením vstupného 5,--EUR vopred. Účet oznámime emailom.
 
 
Plagát : 
 
 
© Andrea Ďurošová

 

 
 
 

V marci roku 2017 privítame v Lučenci na prednáške vzácneho hosťa prof. Ing. Petra Staněka, CSc., dlhoročného vedeckého pracovníka z Ekonomického ústavu Slovenskej Akadémie Vied. Prednáška by sa mala týkať tém v súvislosti so súčasnými hrozbami a tendenciami ekonomickej globalizácie vo svete, nové vízie a východiská v architektúre súvislostí a celistvosti z momentálnej situácie s potrebou nového vzdelávania od najmenších, ktoré bude viesť ľudské bytosti k harmonizácii, ohľaduplnosti voči životnému prostrediu, Prírode a Planéte Zem.

 
Termín prednášky bude upresnený a zverejnený včas na našej webovej stránke v dostatočnom časovom predstihu a aj cestou vyvesených plagátov na verejne prístupných miestach a knižniciach.
 

© Andrea Ďurošová

© Marian Svinčiak

 
 
 
 

Upresnenie termínu prednášky s prof. Ing. Petrom Staněkom, CSc - prednáška sa uskutoční dňa 09. marca 2017 (štvrtok) o 16,00 hod. v Lučenci. 

Nosnou témou prednášky v trvaní 3 hodín, kde bude vytvorený priestor aj pre otázky je "Súčasné ekonomické hrozby a tendencie globalizácie vo svete, nové vízie a východiská v architektúre súvislostí a celistvosti jednotlivých oblastí života, 4. priemyselná revolúcia, dôležitosť nového spôsobu vzdelávania od najmenších, ktoré bude viesť ľudské bytosti k harmonizácii, ohľaduplnosti voči životnému prostrediu, Prírode a Planéte Zem.".

 
Miesto konania prednášky - Lučenec, Partizánska ul. č. 17, budova Agroinštitútu.
 
 
 

Rešpektovať a byť rešpektovaný I. a II. časť

 
 
 
 
 
 

PREHĽAD PODUJATÍ PRIPRAVOVANÝCH NA PRVÝ POLROK 2017 :

 
 
 

© Andrea Ďurošová

© Marian Svinčiak

 

 

 

V máji opäť privítame na prednáške v Lučenci prof. Ing. Petra Staněka, CSc. Verejná prednáška sa uskutoční 25.mája 2017 (štvrtok) od 16,00 hod. do 19,00 hod.

Téma : " Vízia budúcnosti začína v prítomnosti, nové vzdelávanie v architektúre súvislostí a v spojení s Prírodou, schopnosťami mimozmyslového vnímania, hrozba digitálnych technológii pre civilizáciu na Planéte Zem ".

 
 
Miesto na verejnú prednášku si môžete rezervovať vopred na emailovej adrese alohawai@alohawai.sk.
 
 
Plagát :

 

 

© Andrea Ďurošová

© Marian Svinčiak

Kontakt

Nové Energie Života, n.o.

alohawai@alohawai.sk

Sídlo (Seat):
Lipovany 125
985 31 Lipovany
Slovakia

+421 917 568 734

Vyhľadávanie

Zaslať (send) newsletter

© 2014 Všetky práva vyhradené Alohawai, n.o.

Vytvorené službou Webnode