Prirodzené zvyšovanie vnútornej čistoty a harmónie...

PRÍRODA

 
Poslaním človeka (ľudskej bytosti) ako súčasti Prírody, Planéty a Vesmíru 
je stať sa jej harmonickou súčasťou tým, že bude zvyšovať svoju vnútornú čistotu a harmóniu, v súlade s čím bude jej nápomocný pri očisťovaní katastrôf, 
ktoré svojou sebeckou činnosťou v minulosti spôsobil, 
a to tak, že najprv spozná zmysel svojho života, nie sebecky ale nadosobne
a prestane s jej devastáciou.
 

PRÍRODA A PLANÉTA

07.08.2018 23:50

ODVAHA, ROVNOVÁHA A VYTRVALOSŤ V DUCHOVNEJ AJ HMOTNEJ ROVINE ŽIVOTA NIE SÚ ZBYTOČNÉ ... POZITÍVNE UDALOSTI SMERUJÚCE K OCHRANE A VITALITE PRÍRODY NA MURÁNSKEJ PLANINE ...

  V našich článkoch týkajúcich sa zážitkov v Prírode sme uviedli v roku 2017 niekoľko vzácnych miest v Prírode na Slovensku, ktoré sme navštívili osobne. Konkrétne v článku zo dňa 15.8.2017 sme písali o turistickom výstupe na vrch Stolica v Národnej Prírodnej rezervácii Muránska planina. Tento...
05.10.2017 07:53

ZÁŽITKY V PRÍRODE - VÝSTUP NA KLENOVSKÝ VEPOR...

  Príroda, jej liečivé a očistné účinky na ľudský organizmus, na ľudskú bytosť ako hmotno - duchovnú multidimenzionálnu bytosť. V spojení s Prírodou a Planétou Zem sa môžeme sústavne nielen energeticky liečiť a očisťovať, ale aj zvyšovať svoje Vedomie a schopnosti. Dokonca aj samotnú Prírodu a...
09.09.2017 15:00

ZÁŽITKY V PRÍRODE - NÁVŠTEVY ĎALŠÍCH ENERGETICKY VÝZNAMNÝCH MIEST V PRÍRODE NA SLOVENSKU...HRAD DEVÍN...

  Na základe pokračujúcich impulzov intuície a duchovných komunikácii sme ešte počas obdobia leta tohto roku navštívili ďalšie energeticky významné miesta v Prírode na Slovensku, ktoré majú liečivý a očistný význam pre ľudskú bytosť a ľudské zdravie. Po návšteve Ochtinskej aragonitovej jaskyne...
27.08.2017 08:57

ZÁŽITKY V PRÍRODE - NÁRODNÁ PRÍRODNÁ PAMIATKA SLOVENSKA ZAPÍSANÁ V ZOZNAME UNESCO...OCHTINSKÁ ARAGONITOVÁ JASKYŇA...

  V niektorých našich článkoch sme sa v minulosti zaoberali aj témou dávnej minulosti ľudskej civilizácie. Odkedy sme ako ľudská civilizácia na Planéte Zem ? Kam siaha naša minulosť? Ide o obrovskú rozsiahlu tému, v ktorej objavujeme stále nové duchovné informácie z vysokých duchovných úrovní...
15.08.2017 09:00

ZÁŽITKY V PRÍRODE - NÁRODNÁ PRÍRODNÁ REZERVÁCIA MURÁNSKA PLANINA...TURISTIKA A VÝSTUP NA VRCH STOLICA...

  V tomto pokračovaní série článkov, na tému významných a liečivých energetických miest v Prírode, sa budeme venovať jednej z najkrajších lokalít na Slovensku - Národnej prírodnej rezervácii Muránska planina. Nachádza sa v západnej časti Slovenského rudohoria, v oblasti Spišsko -...
07.08.2017 07:08

ZÁŽITKY V PRÍRODE - NÁRODNÁ PRÍRODNÁ REZERVÁCIA ŠTIAVNICKÉ VRCHY...TURISTIKA A VÝSTUP NA SITNO...

  V článku z 24.6.2017 sme sa venovali príjemným vnímaniam a zážitkom v Prírode z návštevy Blatnickej doliny v Národnej Prírodnej rezervácii Veľká Fatra. Potom, ako sa nám potvrdili priamo v hmote mnohé informácie, ktoré sme aj telepaticky vnímali na tejto turistike, sme dostali ďalšie...
24.06.2017 22:24

ZÁŽITKY V PRÍRODE - NÁVŠTEVA BLATNICKEJ DOLINY - " SÍDLA " ENERGETICKO - INFORMAČNÉHO PRINCÍPU A ÚLOHY (DUCHA) SLOVENSKÉHO NÁRODA...

  Tento článok bude venovaný samostatnej téme, ktorou sú významné energetické centrá a miesta Prírody nachádzajúce sa na území Slovenska. Na základe spoločných opakovaných impulzov intuície sme sa rozhodli dňa 18.6.2017 navštíviť nádherné miesto Prírody na Slovensku - Blatnickú dolinu, ktorá...
04.05.2017 10:25

KRÁSY PRÍRODY...NÁRODNÁ PRÍRODNÁ REZERVÁCIA ŠOMOŠKA...SÚČASŤ CHRÁNENEJ KRAJINNEJ OBLASTI CEROVÁ VRCHOVINA...

  Krásy Prírody Slovenska. Vieme o nich ? Vieme aké nádherné miesta v Prírode máme na Slovensku, ktoré sú svojou čistotou a energiou výnimočné ? Zaujíma nás Príroda, bez ktorej by sme nemohli žiť na Zemi ? Existuje viac takýchto miest. Tieto lokality nás ako ľudské bytosti dokážu obohatiť viac...
21.03.2017 07:53

NOVÝ ZÉLAND...PO PRVÝ KRÁT V HISTÓRII SVETA UZNALI ÚRADY RIEKU ZA ŽIVÚ BYTOSŤ...

  Po prvý krát v histórii našej civilizácie na Planéte Zem uznali úrady rieku za živú bytosť. Stalo sa to na Novom...
20.01.2017 08:25

PREČO JE POTREBNÉ Z PLANÉTY ZEM ODSTRÁNIŤ PRVKY MÁGIE...

  Prečo je potrebné v rámci pozitívneho vývoja evolúcie ľudskej civilizácie z Planéty Zem odstrániť prvky akejkoľvek mágie ? Pokiaľ vnímame, že Planéta Zem je živý obrí organizmus, potom nás zaujíma odpoveď aj na túto otázku. Možno vyzerá nepodstatne, avšak o to dôležitejšie je odpovedať na...

Kontakt

Nové Energie Života, n.o.

alohawai@alohawai.sk

Sídlo (Seat):
Lipovany 125
985 31 Lipovany
Slovakia

+421 917 568 734

Vyhľadávanie

Zaslať (send) newsletter

© 2014 Všetky práva vyhradené Alohawai, n.o.

Vytvorené službou Webnode