Prirodzené zvyšovanie vnútornej čistoty a harmónie...

PRÍRODNÉ STAVITEĽSTVO

 
Prírodné staviteľstvo je jedným z hlavných princípov a príkladov ukotvenia človeka ako hmotno-duchovnej bytosti v hmote. Ľudská bytosť a jej spojenie s našou Planétou je zásadným prvkom, ktorý umožňuje vzájomnú spoluprácu v harmónii nevyhnutne potrebnú pre svetelnú evolúciu civilizácie. Sú to práve prvky prírodného staviteľstva, kde sa využívajú najmä základné stavebné materiály ako napríklad kameň, drevo, hlina, slama a ich vzájomné kombinácie, ktoré sú darmi našej Planéty. V spojení týchto darov Planéty Zem s modernými prvkami a technológiami dokážu vytvoriť v symbióze s rukami ľudských bytostí krásnu tvorbu stavebných ale aj iných umeleckých diel, ktoré sú súčasťou Prírody, Planéty a nenarušujú jej celistvosť a charakter a pritom sú studnicou fantázie.
 
 

Prírodné staviteľstvo komplexne rozvíja remeselnú a umeleckú zručnosť detí už od útleho veku. Vnímanie jemnosti vibrácii jednotlivých stavebných materiálov a hmoty ako darov našej Planéty, ich vyciťovanie hmatom, inými fyzickými a vyššími zmyslami, rozvíja detskú bytosť po všetkých stránkach vo vnútornej harmónii a v spojení so silami a energiami Prírody, kde sa naplno môžu rozvíjať ich talenty. V neposlednom rade vedie deti k prirodzenej úcte k Prírode a Planéte, etickému a mravnému prístupu ku skutočným hodnotám akými je samotný život a bytie. 

 
 
V rámci alternatívnych foriem vzdelávania a lesnej pedagogiky, sa budeme snažiť ako jeden z nosných pilierov vzdelávania aplikovať všestranný a harmonický rozvoj umeleckej a remeselnej tvorivosti a zručnosti u detí rôznych vekových kategórii, kde bude mať svoje miesto aj prírodné staviteľstvo prostredníctvom ukážkových workshopov a iných zaujímavých foriem vyučovania (umelecké dielne, drevorezbárstvo, drevomodelárstvo, umelecká keramika a iné), ktorých sa budú môcť zúčastňovať aj dospelí a rodičia. 
 
 
V nasledujúcich častiach tohto tematického celku budeme okrem iného prinášať aj rôzne ukážky z diel prírodného staviteľstva, poradenstva a navrhovania konštrukčných prvkov v prírodnom staviteľstve.
 
 
 
© Roman Kupec
© Andrea Ďurošová

© Marian Svinčiak

© Peter Bauer

 

 

 

 

 

 

 

 
 
   

PRÍRODNÉ STAVITEĽSTVO

16.06.2018 15:33

STAVITEĽSTVO INŠPIROVANÉ PRÍRODOU A JEHO APLIKÁCIE PRI MODERNÝCH TYPOCH STAVIEB RODINNÝCH DOMOV...

  Mnohokrát sa stretávame v praktickom živote s rôznymi otázkami smerujúcimi k charakteru prvkov staviteľstva inšpirovaného Prírodou, ktoré sa aplikujú pri jednotlivých stavbách v praxi. Aké prvky používať, ako ich tvoriť ? Často pri následných diskusiách vzniká zmätočný dojem, že ľudia si...
14.01.2018 17:38

PRÍRODNÉ STAVITEĽSTVO... ENERGETICKÉ OŽIVENIE A OČISTA STAVIEB V PRAXI...

  V tomto článku by sme chceli upriamiť pozornosť na rekonštrukciu budov nielen z pohľadu hmotnej rekonštrukcie, ale pozrieť sa aj na aspekty tejto činnosti, ktoré voľným okom nie sú viditeľné. Nestačí sa pozerať na obnovu budov len z pohľadu technického: ako dom správne odizolovať, aby...

Fotogaléria: PRÍRODNÉ STAVITEĽSTVO

Kontakt

Nové Energie Života, n.o.

alohawai@alohawai.sk

Sídlo (Seat):
Lipovany 125
985 31 Lipovany
Slovakia

+421 917 568 734

Vyhľadávanie

Zaslať (send) newsletter

© 2014 Všetky práva vyhradené Alohawai, n.o.

Vytvorené službou Webnode