Prirodzené zvyšovanie vnútornej čistoty a harmónie...

Ako pokračujú práce na projektOCH 

 
 Práce, ktoré sa vykonali na projektoch,  vrátane fotodokumentácie.

Ako pokračujú práce na projektoch

21.01.2016 16:59

ROZPOČET NA KOMPLEXNÉ VYBUDOVANIE VZDELÁVACIEHO CENTRA V LIPOVANOCH PRE VŠETKY OBJEKTY 1. a 2. ETAPY

  Milí priatelia, v rámci otvoreného a transparentného prístupu našej neziskovej organizácie predkladáme Rozpočet na komplexné vybudovanie Vzdelávacieho centra v Lipovanoch pre všetky objekty 1. a 2. etapy, teda, objektu Lesnej materskej škôlky s alternatívnou formou pedagogiky (lesná...
03.12.2015 16:09

AJ NAPRIEK DAŽDIVÉMU POČASIU PRÁCE NEUSTÁLE POKRAČUJÚ...

  V druhej polovici mesiaca november a začiatkom mesiaca december 2015 pokračujú práce na realizácii 1. Etapy (Materská škôlka) bez prerušenia. Okrem iných prác v interiéri objektu materskej škôlky napr. elektroinštalácia a pod.), prebiehajú v súčasnosti práce súvisiace s vybudovaním ležatých...
03.12.2015 11:00

Zhotovenie vlastného vodohospodárstva - príprava na vrtné a hydrogeologické práce, príprava výstavby studne a súvisiacich vodohospodárskych objektov pre celý komplex (1. a 2. Etapy)

  V mesiaci november 2015 boli zahájené práce týkajúce sa hydrogeologického prieskumu (projekt geologickej úlohy) pre vrtné práce a čerpacie práce na odobratie vzoriek vody a ostatných súvisiacich úkonov na pokrytie potreby zásobovania pitnou a užitkovou vodou a následného navrhnutia úpravovne...
03.11.2015 09:00

POKRAČOVANIE PRÁC REALIZÁCIE 1.ETAPY VZDELÁVACIEHO CENTRA V LIPOVANOCH - Komplexná realizácia prác v interiéri objektu materskej školy

  V priebehu mesiaca október 2015 začali prebiehať prípravy k realizácii komplexných prác týkajúcich sa interiérovej časti objektu materskej školy, ktoré sa začali realizovať v pnom prúde od začiatku mesiaca november 2015. Ide o úpravy dispozičného riešenia objektu, úpravy povrchov stien a...
08.09.2015 15:14

Prípravné práce k 2. ETAPE projektu - výstavby Vzdelávacieho centra Lipovany

  Koncom mesiaca august a začiatkom mesiaca september 2015 sa začali realizovať prípravné práce, príprava podkladov pre projektovú úlohu a vizualizáciu objektu. V tejto súvislosti sa pripravuje projektová úloha komplexnosti objektu pre tento účel (2. etapa) v nadväznosti na 1. etapu projektu...
01.09.2015 09:11

Pokračovanie prác na realizácii projektu a príprava hydrogeologického prieskumu pre sebestačnosť (vodné zdroje)

  Počas mesiacov júl a august 2015 pokračovali práce na interiérovej dispozícii projektu, väčšinou išlo o čistenie a vypratávanie objektu, zahájenie prác na dispozičnom riešení objektu materskej škôlky. Súčasne sa pripravujú práce súvisiace s hydrogeologickým prieskumom podzemných vodných...
17.06.2015 20:43

Zahájili sa práce na realizácii rekonštrukcie a revitalizácie objektu súkromnej materskej školy - 1. ETAPA

  Od začiatku mája 2015, po podpísaní Nájomnej zmluvy s majiteľom objektu zo strany našej neziskovej organizácie, bola zahájená 1. etapa realizácie rekonštrukcie a revitalizácie objektu budúcej súkromnej Lesnej materskej škôlky v Lipovanoch. Prinášame stručnú fotodokumentáciu:   1.máj...
01.05.2015 09:47

Zmluva o nájme nebytových priestorov

  Dnešným dňom bola uzatvorená Zmluva o dlhodobom nájme nebytových priestorov s predkupným právom pre našu neziskovú organizáciu. Ide o nehnuteľnosti - objekty a pozemky s parcelami o rozlohe 7809 m2.    © Andrea Ďurošová © Marian Svinčiak

Kontakt

Nové Energie Života, n.o.

alohawai@alohawai.sk

Sídlo (Seat):
Lipovany 125
985 31 Lipovany
Slovakia

+421 917 568 734

Vyhľadávanie

Zaslať (send) newsletter

© 2014 Všetky práva vyhradené Alohawai, n.o.

Vytvorené službou Webnode