Prirodzené zvyšovanie vnútornej čistoty a harmónie...

Verejná zbierka "VZDELÁVAJAME SRDCIA" 

     
 
 
Účel zbierky: 
Spoluúčasť na financovaní - Rekonštrukcia, výstavba, úprava a zariadenie priestorov vzdelávacieho centra pre deti a dospelých zameraného na rozvoj a ochranu duchovných, kultúrnych a prírodných hodnôt a podporu práce s deťmi.
 
Čas konania zbierky:
19.11.2015 - 18.11.2016
 
Spôsoby konania zbierky:
  1. zasielaním dobrovoľných peňažných príspevkov na účet v Tatra banke, a.s.: č.učtu:2948011299/1100,                                                                     IBAN: SK60 1100 0000 0029 4801 1299
  2. zbieraním príspevkov do stacionárnych pokladničiek, ktoré sú umiestnené V LIPOVANOCH U LESNEJ VÍLY
 
Územie konania zbierky:
Slovenská republika
 
Povolenie - rozhodnutie MV SR ku konaniu zbierku:
SVS-OVS3-2015/028232
 
 
 
ĎAKUJEME!

Kontakt

Nové Energie Života, n.o.

alohawai@alohawai.sk

Sídlo (Seat):
Lipovany 125
985 31 Lipovany
Slovakia

+421 917 568 734

Vyhľadávanie

Zaslať (send) newsletter

© 2014 Všetky práva vyhradené Alohawai, n.o.

Vytvorené službou Webnode